Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

В Батурині

Богдан Лепкий

Чуйкевич їхав і думав про Мотрю. Знав, що вона вернула з прощі і з хутора переїхала в Батурин у батьків двір, на котрому декілька світлиць відведено для молодого подружжя. В другому дворі жила Любов Федорівна, відокремлено, як покутниця.

Біля неї була лиш одна людина з прислуги, варта не допускає нікого, можна собі уявити, що діється в душі тієї гордої жінки.

Чуйкевич не жалував тещі. Багато нагрішила. Тестя жаль було, слабий, дав намовити себе до злого.

«Що робить Мотря?»

Не так-то давно розлучився з нею, а здається – роки, не зазнав її ласки, а тужить, як за коханкою, не жалувала його, а він віддав би тепер половину свого життя, щоб облегшити її горе.

«Що робить Мотря?» І на тую згадку принаглював коня. Козаки-батуринці насилу поспішали за ним. Нігде не спинялися довго. Спочивали стільки, щоб не заїхати коней. Добрий кінь – річ дорога. А ще в час війни.

На останньому нічлігу снилася Чуйкевичеві Мотря. Нищим роздавала гроші. З піднесеною головою, горда.

Такою, на своє превелике диво, він і застав її.

Стрінулися в городі, як тоді, в Ковалівці, коли з листом від гетьмана приїхав.

Не дзвонили пильні дзвінки, не цвіла дівина, стара няня не шкандибала в покої, підпираючися костуром.

Мотря, почувши тупіт кінських копит, пустилася до брами.

Зіскочив з сідла, підбіг, пригорнув до себе.

Усміхнулася усміхом сумовитим.

– Ти звідки тут узявся?

– Гетьман прислав.

– Гетьман? Пощо?

– Невже ж не рада, що приїхав?

– Рада, але пощо він тебе прислав? В канцелярії тепер багато роботи.

– Більше, ніж сил і часу. Але і в Батурині не сидітиму даром.

– Сподіваюся.

Прямували до оброслого виноградом ганку, і Чуйкевич розказував своїй дружині, пощо його гетьман прислав.

– Видно, нічого доброго Батуринові сподіватися.

– Звичайно, – війна, а це столиця.

– Так я собі й гадала. Знаєш, батуринці наче б щось прочували, готовляться. Направляють вали, прочищують рови, частоколи скріпляють. Звідси видно. Ось глянь.

Стояли на східцях, і Мотря рукою показувала в напрямі замку.

– Бачиш, навіть вежі лаштують. Час позрушував каміння. Такий гарний замок. Гармати теж попрочищували й наготовили кулі, – додала тихішим голосом. Не боронила, коли муж взяв її за руку і приклав до своїх уст.

– Ходжу туди щоднини.

– Куди?

– А на замок.

– Що ж ти робиш на замку?

– Помагаю. Жінки теж працюють. Невже ж я гірша від них?

– Краща.

– Не жартуй.

– Говорю щиру правду.

– Тихо вже!

І рукою затулила йому уста.

«Боже ти мій, вона, мабуть, не знає! Мабуть, ще вість до Батурина не наспіла про допити Кочубея; про муки і кару! Як їй це сказати?»

– Тільки к моєї потіхи, Іване, – казала, зміняючи голос. – А то не знаю, що б я тут робила сама, без батька, мами і – без тебе.

Пригорнув її до грудей і гладив волосся рукою. Яке гарне, буйне і м’ягке, як шовк… «Як їй це сказати?»

– Підемо в хату. Ти здорожений. Скажу подати води, перезуйся і перебери білля.

Ніби музики грали.

Побігла. Стояв серед світлиці, простуючи кості. Тріщали.

Про козаків забув.

Вибіг до них.

Там уже ціла товпа: батьки, рідня, дівчата. Боже ти мій! Яка радість. Скільки питань! Де таких слів узяти, щоб ними виповісти усе нараз, – скоро, скоро, скоро!

Тільки чура осторонь стояв. В нього не було нікого. На людську радість крізь свій смуток дивився.

Чуйкевич козаків до завтра відпустив, чуру з собою забрав.

Вертаючи до ганку, питався кождого дерева і кождої квітки: «Як їй це сказати?»

Важнішого питання в цей мент не було для нього на світі.

Вмитий і перебраний увійшов до світлиці, де чекала на нього з вечерею Мотря.

Про перше забув, на другу задивився.

– Не бачив мене, – спитала, всміхаючися злегка.

– Не надивлюся, Мотре. Ти щораз краща стаєш. Тільки приблідла мені.

– Сонця мало, а багато хмар.

– Над Батурином?

– Над нами.

– Знаю, Мотренько, знаю.

«Як їй це сказати?»

– Гетьман здоровив тебе. Поздорови, казав, Мотрю Василівну, і передай, що щире спочуваю її горю.

– Спасибі і за спочуття… Що ж він? Постарів?

– Ні, такий, як був.

– То й добре. Тепер молодніти треба, не старітися. Кажуть, над цілою кіннотою, нашою і московською, командувати має.

– Ти й це чула?

– До Батурина всякі вісті доходять. А що ж у таборі нового?

– Особливих новин нема, хіба те, що перед кількома днями мало до проливу крові не прийшло.

– Аж так? Що ж сталося? Розказуй!

Чуйкович розказав про нічну тривогу в таборі. Повисла йому очима на устах. Аж горіла. Коли дійшов до того місця, як то гетьман явився перед товпою, встала.

– Невже ж?

І присілася ближче до нього. Як скінчив, спитала:

– Ти був?

– Був біля гетьмана.

– То добре. Треба віри доховати йому, бо ані він без нас, ані ми без нього не вдіємо нічого. Треба забути геть усе, треба забути, Іване, навіть біль, навіть кривду найбільше, треба тямити, що й він лиш чоловік, хоч незвичайний, бо без того не сповниться те, чого бажаємо собі.

Уста її наливалися, як вишні, очі більшали, лиця паленіли.

Чуйкевич глянув і погадав собі: «Нема їй що казати».

– А війна?

– Розгорюється, як пожар, з кождим днем більшає. Король Карло в Росію вступив.

– А на Україну прийде?

Чуйкевич глянув на свою дружину.

– Чекаєш його?

– Як спасения.

– Я також.

Руки їх спочивали на собі.

– Може, й прийде, – говорив Чуйкевич. – Карло вже з Радошкович двигнувся. Говорять, до Березини прямує. Ніхто не знає, чи на Москву піде, чи на Україну поверне. Москалі ніяк не можуть вгадати його планів.

– Так і треба. А гетьман?

– Гетьманові наказ прийшов з Білої Церкви до Києва йти.

– Ближче Батурина буде.

– Дав би то Бог, щоб наші з України не виходили.

– Гадаєш, щоб прийняли тут шведів і сполучилися з ними?

– Так було б найкраще. Мотря зітхнула.

– Знаєш, я впевнена, що наші бажання здійсняться. Чує серце моє. Ні книжка, ні шитво не тягнуть мене, щось мене кличе на замок, до окопів, до валів. Скріпляй їх, обновлюй, будуй, щоб не було запізно! Ми все спізняємося, Іване. От добре, що ти приїхав.

– Добре?

– Авжеж. Будемо вкупі журитися й працювати.

– Моя ти!..

– Але не так, ні, – перечила, відсуваючи його голову від себе, – а там, у кріпості. Багато там роботи.

– З тобою ніяка робота не страшна. Журилися й розважали себе.

Чуйкевичеві так дивно було. Недавно табор, військова канцелярія, шум, гамір, крик, а нині старий двір, в городі зелень, квітки, він з Мотрею за столом сидить, балакають з собою, вона така добра до нього, ввічлива, щира. Ніби з пекла до раю ускочив.

Чи надовго?

І він зажурився.

– А про батька мого не чув? – спитала нараз Мотря. Чуйкевича ніби хтось у болючу рану вразив… Як їй це сказати?..

Відразу, так, як воно є, не затаюючи нічого…

Ні, ні! Ще хвилину стривай. Пощади її. Диви, яка гарна, добра, як можеш біль їй завдавати!

– Про батька мого не чув, питаю тебе?

– Нічого доброго не чув, Мотре.

– Доброго я й не жду. Знаю, що хто цареві в руки попав, тому вже добра не буде, кажи.

Приказувала; спокійна, рішуча, горда, як королева…

«Пощади її, пощади!.. Краще не томи тривожним дожиданням. Правда гірка, але здорова. Кажи!»

– Є така вість, що царський суд признав Василя Леонтійовича ви-ну-ва-тим.

– Його, Іскру й усіх, крім Осипова.

– Перед царським судом за ним вини нема. Винуватий він перед нашою будучиною. Бач, яка справедливість царська!

– Це треба їм було знати вперед.

– Тепер запізно.

Чуйкевич глянув на свою дружину. Змінилася, зів’яла. Де ж тая гордість королівська, пурпура уст, сяєво очей, від котрого ясно ставало в хаті?

Припав до неї, потішав.

– Не попадай у розпуку, Мотре. Бог батько, може, простить.

– Бог простить, а Україна?

Цілував її руки.

– А якою ж то карою покарають його? Може, вже й покарали?

– Ні, Мотре, ще ні. Як я від’їздив з табору, Василь Леонтійович пробував у Києві. Ще до Білої Церкви не прибув.

– До Білої Церкви його привезуть? До гетьмана? Гетьманові цар карати велить?

– Мабуть. Василь Леонтійович гетьмана генеральний суддя.

– Щоб більшої нечесті завдати і більшого жалю. Ох, Іване, Іване!

Перший раз у життю сама притулилася до нього.

– Мати в запертю… – почала тихо.

– Матері нічого не зроблять.

– Батька скарають… – жалувалася, як дитина.

Нараз:

– А яку кару йому присудили?

– Знаєш, як цар карає, Мотре.

– Жорстоко.

– У його милосердя нема.

– Може, на горло?

– Не-зна-ю.

Без крику повалилася на землю.


Примітки

Король Карло в Росію вступивпід час походу 1708 – 1709 рр. військо Карла 12-го рухалось теренами тогочасного Великого князівства Литвоського і Гетьманщини. В землі тогочасної Російської держави воно не вступало. Фактична помилка автора. М. Ж.

Подається за виданням: Лепкий Б. Не вбивай. Батурин: історичні повісті. – К.: Дніпро, 1992 р., с. 182 – 187.