Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Вступ

Корсун С.І., Ткачук Т.А.

Психологія діяльності працівників податкової міліції – досить об’ємна, широка і водночас малодосліджена тема. Не зважаючи на те, що податкова міліція існує у складі Державної податкової адміністрації України ще з 30 жовтня 1996 року. Саме тоді було видано Указ Президента України № 1013/96 «Питання державних податкових адміністрацій». У подальшому, правовий статус підрозділів податкової міліції було закріплено законодавчо, шляхом внесення змін та доповнень до Закону України «Про державну податкову службу України». З моменту створення і до сьогодні науковці-психологи чомусь обминали своєю увагою діяльність працівників податкової міліції. Наукові психологічні дослідження, що стосуються діяльності вказаної професійної групи можуть бути перераховані на пальцях.

Серед наукових досліджень психологічного спрямування першість належить роботі О. В. Плотко «Формування у працівників податкової міліції здатності до саморегуляції в емоціогенних умовах» (2004). Невдовзі після цього побачила світ робота С. М. Богдан «Формування комунікативних якостей особистості майбутнього фахівця податкової міліції у вищому навчальному закладі» (2005). Після цього з’явилась низка наукових робіт виконаних авторами даної монографії. Ці наукові роботи були результатом тривалих емпіричних досліджень саме у сфері психологічних аспектів професійної діяльності працівників податкової міліції, серед них: «Психологічні засади професійного відбору працівників оперативних підрозділів податкової міліції» (С. І. Корсун, 2009); «Методика професійно-психологічного відбору працівників до підрозділів податкової міліції» (С. І. Корсун, 2010); «Професійний відбір працівників оперативних підрозділів податкової міліції» (С. І. Корсун, 2010); «Копінг-поведінка: стратегія та засоби реалізації» (Т. А. Ткачук, 2011).

Працюючи над цією монографією автори намагалися поєднати зусилля та зробили спробу заповнити існуючі прогалини щодо психологічного дослідження діяльності працівників податкової міліції. Основу для даної роботи створили багаторічні емпіричні дослідження та теоретичні узагальнення, що проводилися авторами за відповідними напрямами. Зокрема, питання стресу та професійної копінг-поведінки у діяльності працівників податкової міліції давно і плідно вивчаються Т. А. Ткачук. Водночас, питання професіографічного опису діяльності, психограма професії та психологічні засади професійного відбору – це сфера наукових інтересів С. І. Корсуна.

Зрозуміло, що автори не змогли осягнути та належним чином представити усі психологічні аспекти діяльності працівників податкової міліції. Однак, ми сподіваємося, що наші зусилля на цьому шляху не залишаться марними, а знайдуться достойні послідовники, що продовжать наукові розвідки в цій сфері.