Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

1. Професійно-психологічні особливості діяльності працівників податкової міліції

Корсун С.І., Ткачук Т.А.

Просування та перебудова економіки нашої країни на зразок економік передових світових держав, запровадження позитивних ринкових механізмів та відносин, враховуючи все більшу відкритість економіки нашої держави та інтеграцію її у світовий економічний простір, особливої актуальності набуває проблема своєчасного забезпечення грошовими ресурсами дохідної частини бюджету. Від цього залежить як конкурентноздатність економіки нашої держави, так і її економічна безпека.

На вирішення цієї вкрай важливої проблеми значною мірою спрямована діяльність податкової служби взагалі і податкової міліції зокрема. Як свідчить невблаганна статистика, нажаль, добровільна сплата податків суб’єктами підприємницької діяльності та фізичними особами ще не перебуває на досить високому, свідомому рівні. Частина підприємців використовує усі можливості для того, щоб уникнути або мінімізувати податкові зобов’язання перед бюджетом. У цих умовах перед працівниками податкової міліції стоїть завдання щодо викриття податкових злочинів та правопорушень, виведення з тіньового сектора економіки коштів, прихованих від оподаткування. Користуючись інформаційними ресурсами Державної податкової служби України, нормами чинного законодавства вони забезпечують ефективне виявлення злочинів, пов’язаних з навмисним ухиленням від сплати податків та інших податкових злочинів.

Тому діяльність працівників податкової міліції відбувається в досить непростих умовах. Для виконання завдань покладених на підрозділи податкової міліції їх працівникам замало знань нормативно-правових актів. Вкрай необхідним є і належний рівень психологічної готовності до несення служби, наявність відповідних професійно-важливих якостей, що дадуть змогу на якісному професійному рівні виконувати свої обов’язки, долати стресові та конфліктні ситуації.