Начальная страница

МЫСЛЕННОЕ ДРЕВО

Мы делаем Украину – українською!

?

Вояжеры

Г.Ф.Квитка-Основьяненко

Происшествия в трактире, близ неважного городка на большой дороге, по которой ходят дилижансы. Для всех дней декорация одна и та же: над среднею дверью написано: «Опъщая зало». На боковой двери надпись: «Въ хоть въ НН». В комнате расставлены без всякого порядка диваны, кресла, стулья, столики, всё разных родов. На стенах такие же картины.


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Библиотека для чтения», 1845, т. LXX, ч. 1, кн. 5, с. 9 – 104. Автограф невідомий.

Комедія написана у 1843 р. на основі однойменного оповідання, надрукованого у «Литературной газете», 1842, № 26, 27, 28. У комедії, порівняно з оповіданням, змінено характер дії, розгорнуто сюжет та розширено коло персонажів.

Письменник мав намір переробити комедію на водевіль. Як видно з листа до Ф. О. Коні від 24 липня 1843 р. Квітка пристав на пропозицію відомого російського актора П. І. Григор’єва, з яким був добре знайомий, доопрацювати твір і написати до нього куплети, з тим щоб поставити цей водевіль в свій бенефіс. Проте обіцянка Григор’єва залишилась нездійсненою. Комедія була надрукована уже після смерті письменника в авторському варіанті.

«Библиотека для чтения» – літературно-мистецький і науковий журнал консервативного спрямування, виходив у Петербурзі у 1834 – 1805 рр. Редактором журналу був реакційний журналіст О. І. Сенковський.

Подається за виданням: Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Зібрання творів у 7-ми томах. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 2, с. 118 – 182.