Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Геральдика, сфрагістика та генеалогія

Берковський В.Г.

Войтович Л. В. Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів в ХІІ – XVI ст. Історико-генеалогічне дослідження: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1994.

Гречило А. Б. Українська міська геральдика: тенденції розвитку: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 /Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 1996. – 172 с. (24 с.)

Драчук В. С. Основные геральдические системы на территории СССР: Автореф. дис… д-ра ист. наук. – К., 1981. – 35 с.

Однороженко О. А. Державна і земельна геральдика і сфрагістика Війська Запорізького: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2003. – 233 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 2003. – 19 с.)

Панченко В. О. Міська та містечкова геральдика Лівобережної України доби Гетьманщини: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 204 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 1999. – 16 с.)

Перкун В. П. Церковна сфрагістика Правобережної України (1793-1917 рр.): Дис… канд.іст.наук: 07.00.06 / Інститут історії України НАН України. – К.,2002. – 202 с. (21 с.)

Румянцева В. В. Территориальные эмблемы и гербы городов Левобережной Украины: Досоветский период: Автореф. дис…канд. ист. наук: 07.00.09/ Институт истории АН УССР. – К.,1983. – 22 с.

Савчук Ю. К. Міська геральдика Поділля: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут історії України НАН України. – К., 1996. – 24 с.

Ситий І. М. Козацьки печатки Гетьманщини (середина XVII – XVIII ст.). За архівними матеріалами Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – 264 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 2002. – 19 с.)

Скочиляс І. Б. Парафіяльна сфрагістика Перемиської єпархії кінця XVIII – початку XX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 2004. – 16 с.

Собчук В. Д. Знать Південної Волині на схилі середніх віків. Історико-генеалогічне та історико-географічне дослідження: Дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут європейських досліджень НАН України. – К., 2002. – 281 с. (Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України; Інститут народознавства. – Львів, 2002. – 18 с.)

Целуйко О. П. Рід Даниловичів у кінці XVI – на початку XVIII ст.: історико-генеалогічне дослідження: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 20 с.