Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Бібліотеки та українська історична бібліографія

Берковський В.Г.

Антоненко І. П. Авторитетний контроль найменувань установ та організацій в інформаційних системах бібліографічного та археографічного типу: Автореф. дис… канд. іст. наук: 05.25.03 /Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 1994. – 23 с.

Бандилко Л. Ф. Історія бібліотечної справи Волині (1939-1985 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.08 /Київський держ. ун-т культури і мистецтв. – К., 1998. – 17 с.

Барчук Ж. В. Територіальні патентні ресурси у бібліотечних фондах України (1991 – 2001 рр.): історія, система, тенденції розвитку: Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 /Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 2002. – 213 с. (18 с.)

Бородіна Г. Г. Мережа бібліотек Півдня України: формування та тенденції розвитку (XIX – початок XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К., 2003. – 228 с. (21 с.)

Бровкін А. Г. Універсальна наукова бібліотека в системі інформаційного обслуговування управлінських структур (на прикладі Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.Вернадського. – К.,1996. – 194 с. (Київський держ.ін-т культури. – 26 с.)

Варава Т. В. Діяльність та науково-довідкові видання словникових комісій Всеукраїнської Академії наук (1918-1933): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08/ Національна бібліотека України імені В.Вернадського НАН України. – К., 2000. – 241 с. (18 с.)

Виноградова О. Б. Науково-методична діяльність публічних бібліотек України (70-90-ті роки): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 1998. – 206 с. (16 с.)

Водотика С. Г. Історична наука УСРР 1920-х років: соціополітичні, науково-організаційні та концептуальні основи функціонування: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 /Інститут історії України НАН України. – К., 2000. – 534 с. (2001. – 33 с.)

Волинець А. А. Становлення та розвиток мережі публічних бібліотек України (X1Х- початок ХХ століття): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Київський держ. ун-т культури і мистецтв. – К., 1998. – 199 с. (17 с.)

Воскобойнікова-Гузєва О. В. Наукові видання в структурі фонду Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (1918-1999 рр.) як об'єкт історико-бібліотекознавчого дослідження: Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 /Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 2000. – 218 с. (2000. – 19 с.)

Гребінник Т. О. Земські природничо-історичні музеї Півдня України: організація та природознавча діяльність (60-ті роки XIX ст. – початок XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.07 /Дніпропетровський національний університ. – Дніпропетровськ, 2002. – 210 с. (Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.Доброва НАН України. – К., 2002. – 20 с.)

Денисенко С. О. Інтеграція краєзнавчих фондів бібліотек регіону в умовах інформатизації: Автореф. дис… канд. пед. наук: 07.00.08 / Харківська держ. академія культури. – Харків, 2003. – 20 с.

Дроздова О. В. Видавнича та інформаційно-бібліографічна діяльність просвітницьких осередків Полтавщини (другої половини XIX – початку XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К., 2001. – 206 с. (20 с.)

Загуменна О. І. Становлення та розвиток книготорговельної бібліографії в Україні (XVIII – XX cт.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К., 2002. – 192 с. (20 с.)

Заремба О. С. Видавничо-бібліотечна інфраструктура української еміграції в Чехословаччині між двома світовими війнами: Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Київський національний ун-т культури і мистецтв України. – К., 2002. – 203 с. (Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – 19 с.)

Зніщенко М. П. Становлення та розвиток публічних бібліотек для дітей в Україні (1900-1939 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Київський держ. ун-т культури і мистецтв. – К., 1998. – 182 с. (16 с.)

Ільганаєва В. О. Бібліотечна освіта в контексті еволюції системи соціальних комунікацій: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.08 /Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 1996. – 409 с. (44 с.)

Каліберда Н. Ю. Система обслуговування читачів Національної бібліотеки України. Історія формування та тенденції розвитку (1918 – початок 90-х років): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 /Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 1999. – 198 с. (18 с.)

Кириленко О. Г. Еволюція наукових уявлень про бібліотечну технологію в Україні (80-90-ті роки): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 /Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 1996. – 175 с. (23 с.)

Кулешов С. Г. Типологія наукових документів: історія та сучасний стан: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.08 / Київський держ. ін-т культури. – К., 1997. – 412 с. (Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 1997. – 46 с.)

Лутовинова В. І. Українська рекомендаційна бібліографія (історичні та теоретико-методичні засади): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Київський держ. ун-т культури і мистецтв. – К., 1998. – 202 с. (17 с.)

Матусевич В. В. Науково-дослідна комісія бібліотекознавства та бібліографії Всенародної бібліотеки України (1925-1933): основні напрями діяльності: Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 /Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 1998. – 275 с. (16 с.)

Міцан Т. В. Києво-Могилянська академія (1615-1817) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського: документознавчий аналіз: Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського НАН України. – К., 2003. – 199

Міщук С. М. Бібліотека Волинського краєзнавчого музею у Житомирі (1900-1932): походження, склад, доля: Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 2003. – 180 с. (16 с.)

Мозгова В. П. Бібліотеки ліцеїв України: становлення та розвиток (XIX – XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К., 2000. – 262 с. (20 с.)

Муха Л. В. Бібліотечні колекції та зібрання в системі історико-культурних фондів: реконструкція і реєстраційний опис: Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 1997. – 146 с. (26 с.)

Мяскова Т. Є. Історія комплектування та сучасний стан колекційних фондів бібліотеки Київського університету св. Володимира (1834-1927 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 /Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України; Інститут рукописів. – К., 2001. – 203 с. (17 с.)

Павлуша І. А. Створення та розвиток електронних бібліотек в Україні: бібліотекознавчий аспект (кінець XX – початок XXI ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.Вернадського. НАН України – К., 2002. – 208 с. (20 с.)

Паславський Т. Б. Історико-картографічні дослідження середніх віків та нової доби в Україні: бібліографознавчий аспект: Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 2003. – 198 c. (20 с.)

Петрикова В. Т. Особливості становлення та розвитку системи краєзнавчої бібліографічної інформації в Україні (1917-1991 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 2001. – 225 с. (19 с.)

Прокопенко Л. С. Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та закладів як осередок дослідження національної бібліографії (1965-2002 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К., 2004. – 18 с.

Римарович І. О. Родові книгозбірні Правобережної України XVIII ст. у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського: історія та бібліографічна реконструкція: Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 /Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 2001. – 361 с. (17 с.)

Сенченко Н. М. Історія становлення та розвитку державної бібліографії України (1919-1969 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К., 1999. – 173 с. (17 с.)

Сорока М. Б. Становлення та розвиток системи реферування української наукової літератури (1991-2000 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 /Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 2001. – 192 с. (19 с.)

Старовойт С. В. Видавнича діяльність Національної академії наук України у 1918- 1933 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського НАН України. – К., 2003. – 19 с.

Степченко О. П. Особові архівні фонди видатних українських учених як джерело з історії організації спеціалізованих фондів Всенародної (Національної) бібліотеки України (1918-1934): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 1997. – 204 с. (16 с.)

Тимошенко І. В. Читачі публічних бібліотек України: основні напрями вивчення (1900 – 1930-й рр. XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К., 2001. – 198 с. (19 с.)

Хіміч Я. О. Особистісний фактор у процесі обслуговування користувачів наукових бібліотек України в період соціальних перетворень 80 – 90-х років ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 /Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 1998. – 224 с. (18 с.)

Христова Н. М. Науково-довідковий апарат архівів та рукописних підрозділів бібліотек в Україні у 1920-1990 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Український держ. НДІ архівної справи та документознавства Головного архівного управління України. – К., 1999. – 193 с. (Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – 19 с.)

Чепуренко Я. О. Державне забезпечення розвитку системи обов'язкового примірника творів друку України (1917-1997): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 /Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 1998. – 149 с. (17 с.)

Черепуха Л. О. Регіональна система бібліотечно-бібліографічного забезпечення вчителів історії (80- 90-ті роки): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 /Центральна наукова бібліотека ім. В.Вернадського НАН України. – К., 1996. – 183 с. (23 с.)

Шемаєва Г. В. Трансформація галузевої інформаційно-бібліотечної системи в умовах інформатизації (на прикладі галузі ветеринарної медицини): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Харківська держ. академія культури. – Харків, 2000. – 216 с. (Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 2000. – 17 с.)

Яременко Л. М. Документальна та бібліотечно-бібліографічна спадщина комісій з вивчення продуктивних сил України УАН-ВУАН (1919-1931): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 /Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 2002. – 298 с. (19 с.)

Ярощук В. П. Система обслуговування читачів обласних універсальних бібліотек України (80 – 90-ті роки): Дис… канд. істор. наук: 07.00.08 /Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 1997. – 189 с. (23 с.)

Яценко О. М. Розвиток системи інформаційного забезпечення біобібліографічної діяльності у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (90-і рр. 20 ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 /Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 2000. – 224 с. (16 с.)