Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Книга № 14 (1604 р., лютий)

239. Реєстр документів актової книги за 1604 рік, арк. 361 – 366.

240. 1603 p., жовтня 1. / Лютого 19 – Позов п. Маруші Боговитинової і її чоловіка Криштофа Гуйського. пп. Боговитинам за привласнення спадкового маєтку Кути. док. № 1, арк. 367 – 369.

241. 1603 p., жовтня 1. / Лютого 19 – Позов п. Маруші Боговитинової і її чоловіка Криштофа Гуйського. пп. Боговитинам за привласнення спадкового маєтку Кути, док. № 2, арк. 369 – 371.

242. 1603 p., лютого 4. / Лютого 19 – Дарчий запис волинського воєводи кн. Олександра Острозького своїй дружині Анні на Полонську маєтність, док. № 3, арк. 371, 372. Польською мовою.

243. 1603 p., грудня 29. / Лютого 19 – Позов пп. Андрія, Хоми, Василя і Настасії Бережецьких пп. Петру та Олексію Бережецьким за привласнення листів і декретів на маєтки в сс. Почаїв, Савчичі, Комарівка і Комнатка, док. № 4, арк. 372 зв. – 374.

244. 1603p., вересня 16. / Лютого 19 – Лист кн. Юрія Чарторийського на продаж п. Тимофію Висоцькому землі в с. Береж, Луцького повіту, док. № 5, арк. 374 – 376.

245. 1603 р. / Лютого 19 – Закладний запис краківського каштеляна кн. Януша Острозького п. Матіяшу Ташицькому. на сс. Зозулинець, Смирків у Кременецькому повіті за 3 тисячи золотих польських, док. № 6, арк. 377 – 379.

Латинською та польською мовами.

246. 1603 p., січня 10. / Лютого 10 – Позов п. Станіслава Глуховського проти Яну Жоравницькому за привласнення маєтку в c. Старики, док. № 7, арк. 379 зв., 380.

247. 1595 p.. жовтня 7. / Листопада 20 – Лист п. Катерини Сенюти Ляховецької підданому Андрію Дмитровичу про надання йому, його дружині і дітям вільностей і позбавлення залежності, док. № 8, арк. 381, 382.

248. 1603 p., листопада 19. / Листопада 20 – Запис про передачу п. Дем’яном Андрузьким до оренди брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому маєтків в сс. Корниці, Переросле, Окнин, Залужжя, док. № 9, арк. 382 зв. – 386.

249. 1603 p., жовтня 10. / Листопада 20 – Позов п. Андрія Рихальського п. Матвію Ісерннцькому за захоплення коня і речей, док. № 10, арк. 386 зв. – 388.

250. 1604 p., лютого 20. / Лютого 20 – Лист п. Миколи Рихлицького про передачу п. Григорію Жабокрицькому частини маєтку в с. Жабокрик, яку орендував, док. № 11, арк. 389, 390.

251. 1603 p., грудня 10. / Лютого 20 – Запис про розподіл Борятинського ставка між пп. Янушем, Григорієм Жабокрицькими і Томашем Жоравницькйм, док. № 12, арк. 390 – 393.

252. 1604 p., лютого 20. / Лютого 20 – Запис про позику п. Григорієм Жабокрицьким 200 золотих польських v п. Миколи Рихлицького^ док. № 23, арк. 394, 395.

253. 1603 p., грудня 1. / Лютого 20 – Позов брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького князям Михайлу та Юрію Вишневеньким за порубку дерев у Дунаївській та Шпиколіській Дібровах, док. № 14, арк. 395 зв. – 397.

254. 1603 p., грудня 2. / Лютого 20 – Позов п. Олександра Ближинського кн. Михайлу Вишневецькому в справі захоплення живої рисі, яку дістав він під час війни з мултянами у 1602 p., Док. № 15, арк. 397 зв. – 399.

255. 1604 p., січня 15. / Лютого 20 – Позов п. Льва Волковського п. Стефану Лащу за катування захопленої його підданої Настасії, док. № 16, арк. 399, 400.

Докладно говориться про звірячі катування Лаща над підданою Настасією, про намір спалити її на багатті та про смерть підданої через катування.

256. 1603 p., грудня 10. / Лютого 20 – Запис про розподіл Борятинського ставка між пп. Янушем і Григорієм Жабокрицькими та п. Томашем Жоравницьким, док. № 17, арк. 401 – 403.

257. 1603 p., грудня 21. / Лютого 20 – Мирова угода в справі захоплення підсудком Кременецького земського суду Гаврилом Головинським частини маєтку в с. Бережці і майна у п. Василя Бережецького, док. № 18, арк. 403, 404.

258. 1604 p., січня 9. / Лютого 20 – Позов судді Володимирського гродського суду Дем’яна Павловича п. Ганні Павловичовій за неповернення грошей і речей, позичених її покійним чоловіком, док. № 19, арк. 404 зв. – 406.

259. 1603 p., грудня 1. / Лютого 20 – Позов брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького краківському каштеляну кн. Янушу Острозькому за наїзд на Гайворонські, Саварецькі та Губецькі землі і захоплення підданих.док. № 20, арк. 406 зв. – 408.

260. 1603 p., грудня 15. / Лютого 20 – Позов брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького кн. Костянтину Вишневецькому за порубку Шпиколіського гаю, док. № 21, арк. 408 зв. 410. ‘ 261. 1603 p., грудня 18.

261. 1603 р., грудня 18 / Лютого 20 – Позов пп. Григорія та Івана Сенют пп. Миколі, Абраму, Криштофу Сенютам та їх опікунам у справі захоплення сс. Тихомль, Вороб’ївка, Москалівка, Водичка, Сушівці та Погорільці, док. №22, арк. 410 – 414.

262. 1603 p., грудня 27 / Лютого 20 – Позов пп. Маруши Малинської, Настасії Вільгорської та Катерини Шашкевич пп. Стефану та Настасії Вкринським у справі захоплення частини маєтку Летовищі, Кременецького повіту, док. № 23, арк. 414 зв. – 418.

263. Лютого 20 – Позов брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького кн. Михайлу Вишневецькому за порубку Дунаївського гаю та потраву сіножатей, док. № 24, арк. 419, 420.

264. J603 p., грудня 1. / Лютого 20 – Позов брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького кн. Михайлу Вишневецькому в справі захоплення сіна у дунаївських і шпиколіських підданих, док. № 25, арк. 420 зв. – 422.

265. 1604 p., січня 2. / Лютого 20 – Позов п. Василя Малинського п. Настасії Боровицькій за неповернення коня, позиченого її покійним чоловіком Жданом Боровицьким, док. № 26, арк. 422 – 424.

266. 1603 p., січня 3. / Лютого 20 – Позов п. Андрія Чолганського п. Івану Плавинському за вилов риби в Каменецькому ставку і спалення буди в с. Короїв, док. № 27, арк. 424 зв. – 426.

267. 1603 p., грудня 20. / Лютого 20 – Позов п. Григорія Сенюти п. Івану Сенюті в справі володіння маєтком Тихомль, док. № 28, арк. 426.

268. 1603 p., грудня 13. / Лютого 21 – Тестамент п. Яцька Минковського своїй дружині Маруші на частину маєтку в с. Минківці, док. № 29, арк. 427, 428.

269. 1604 p., лютого 20. / Лютого 21 – Квитовний запис п. Катерини Латинської про звільнення сина її покійного брата Федора Гораїна Яна від виплати грошей, які він був винен їх покійній матері і тих, що дістались п. Пашинській у спадщину, док. № 30, арк. 429, 430.

270. 1604 p., лютого 21. / Лютого 21 – Запис п. Настасії і Маруші Бережецьких, Теофіла Молітера, Яроша Телецького про передачу їм опікунами спадкового маєтку в с. Бережці та майна, док. № 31, арк. 430 зв. – 432.

271. 1603 p., липня 26. / Лютого 21 – Лист луцького войського Юрія Риминського на продаж волинському воєводі кн. Олександру Острозькому частими маєтку в с. Новгородчичі, Кременецького повіту, док. № 32. арк. 432 – 434.

272. Лютого 21 – Запис про відкладення розгляду справи про наїзд кременецького підстарости Яна Либишевського на Куликівські землі п. Омеляна Куликовського, док. № 33, арк. 434 зв., 435.

273. Лютого 21 – Запис про передачу до Головного трибунальського суду справи про наїзд кременецького підстарости Яна Либишевського на Куликівські землі л. Омеляна Куликовського, потраву врожаю, пограбування підданих, док. № 34, арк. 436, 437.

274. Лютого 21 – Запис про передачу до Головного трибунальського суду справи про наїзд кременецького підстарости Яна Либишевського на Куликівські землі синів п. Омеляна Куликовського, док. № 35, арк. 437 зв. – 439.

275. 1603 p., жовтня 8. / Лютого 21 – Позов синів и. Омеляна Куликовського кременецькому підстарості Яну Либишевському за наїзд на Куликівські землі та вирубання діброви, док. № 36, арк. 139 зв. – 442.

276. 1603 p., жовтня 8. / Лютого 21 – Позов пп. Куликовських кременецькому підстарості Яну Либишевському за потраву хлібів у їх підданого, док. № 37, арк. 442 – 444.

277. 1603 p., жовтня / Лютого 21 – Позов пп. Куликовських п. Яну Либишевському за потраву сіножатей, док. № 38, арк. 444 – 446.

278. Лютою 21 – Зізнання підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського про припинення судової справи проти и. Андрія Бережецького і звільнення його від «вшеляких протестацій, лозвов, припозвов, реляцій», док. № 39. арк. 446 зв.

279. 1603 p., жовтня 1. / Лютого 21 – Запис про захоплення п. Адамом Куликовським волів у кременецького підстарости Яна Либишевського. док. № 40, арк. 447. 448.

280. 1603 p., жовтня 1. / Лютого 21 – Позов кременецького підстарости Яна Либишевського п. Адаму Куликовському в справі захоплення коней, док. № 41, арк. 448 зв., 449. / Лютого 21 – Запис про захоплення сіна у підданих п. Катерини Сенюти п. Адамом Чолганським, док. № 42, арк. 450, 451.

282. 1603 p., січня 12. / Лютого 21 – Запис про неповернення п. Параскою Бережецькою документів на володіння маєтками в сс. Почаїв, Савчичі, Комарівка, Комнатка пп. Андрію, Хомі, Василю і Настасії Бережецьким, док. № 43, арк. 451 зв. – 452.

283. 1603 p., вересня 10. / Лютого 23 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського п. Петру Дениску Матвієвському в справі невиплати грошей і неповернення 20 пулгаків, що позичив його покійний батько Семен Дениско Матвієвський, док. № 44, арк. 453, 454.

284. 1604 p., січня 10. / Лютого 23 – Позов п. Миколи Желіславського зем’янину Волинського воєводства Адаму Чолганському за невиплату грошового боргу, док. № 45, арк. 454 зв. – 456.

285. 1603 p., січня 10. / Лютого 23 – Позов п. Миколи Желіславського зем’янину Волинського воєводства Адаму Чолганському за невиплату грошей за три роки служби у нього, док. № 46, арк. 457, 458.

286. 1604 p., січня 2. / Лютого 23 – Позов пп. Катерини й Тихона Шашкевичів пп. Федорі і Настасії Вільгорським за невписання до книг суду запису про виплату їм грошового боргу, док. № 47, арк. 458 зв. – 460.

287. 1604 p., січня 1. / Лютого 23 – Позов пп. Маруші Малинської і Катерини Шашкевич пп. Федору і Настасії Вільгорським за невписання до книг суду запису про виплату їм грошового боргу, док. № 48, арк. 460 зв. – 462.

288. 1604 р., січня 2. / Лютого 23 – Позов п. Ягнішки Вільгорської і її синів пп. Ганні і Гаврилу Корницьким за невідділення їм частини Корницького маєтку, док. № 49, арк. 463, 464.

289. 1603 p., липня 3. / Лютого 23 – Позов п. Хоми Бережецького п. Василю Бережецькому за порубку лісу його підданими, док. № 50, арк. 464 зв. – 466.

290. 1603 р., грудня 3. / Лютого 23 – Позов пп. Олександра і Юрія Ближинських князям Михайлу і Юрію Вишневецьким за привласнення сс. Лопушня і Пахинка та захоплення майна, док. № 51, арк. 466 зв. – 470.

291. 1603 p., грудня 28. / Лютого 23 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського п. Федорі Жоравницькій за наїзд на його Коритинський двір, захоплення землі і потраву хлібів, док. № 52, арк. 470, 471.

292. 1603 p., грудня 15. / Лютого 23 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського п. Федорі Жоравницькій за відібрання лісу і побиття його підданих, док. № 53, арк. 472 – 474.

293. 1604 p., лютого 21. / Лютого 24 – Дарчий запис п. Яроша Телецького своїй дружині Маруші Бережецькій на все рухоме і нерухоме майно, док. № 54, арк. 475, 476.

294. 1604 p., січня 5. / Лютого 24 – Позов возного Кременецького повіту Василя Волковського п. Катерині Сенюті за побиття його під час вручення позову від будівника Острозького шпиталю Василя Андрієвича за пограбування підданих, док. № 55, арк. 476 зв. – 479.

295. 1604 p., січня 5. / Лютого 24 – Позов возного Кременецького повіту Василя Волковського п. Катерині Сенюті за побитя його під час вручення позову від будівника Острозького шпиталя Василя Андрієвича за пограбування підданих, док. № 56, арк. 479 – 481.

296. 1603 p., грудня 28. / Лютого 24 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського про потраву ланів у коритинських підданих п. Федорою Жоравницькою док. № 57, арк. 481 зв. – 483.

297. 1603 р., грудня 28. / Лютого 24 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського про потраву ланів у і коритинських підданих п. Федорою Жоравницького, док. № 58, арк. 483 зв. – 485.

298. 1603 р., грудня 28. / Лютого 24 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського про захоплення майна у нього і його підданих п. Федорою Жоравницького, док. № 59, арк. 485 зв. – 487.

299. 1603 р., грудня 28. / Лютого 28 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського про потраву ланів його підданих п. Федорою Жоравницького, док. № 60, арк. 487, 488.

300. 1603 p., грудня 18. / Лютого 24 – Позов підсадка Кременецького земського суду Гаврила Головинського про захоплення п. Федорою Жоравницького та її сином лебедів, що заплили у Теслугівський став, та побиття слуг, док. № 61, арк. 488 зв. – 490.

301. 1603 p., грудня 9. / Лютого 24 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського про потраву ланів, захоплення майна тощо п. Федорою Жоравницького та її сином Григорієм Коритинським, док. № 62, арк. 490 – 492.

302. 1603 p., грудня 28. / Лютого 24 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського про те, що п. Федора Жоравницька і її син перенесли греблю на р. Пляшів, через що вся риба йде до них і тому п. Головинський несе збитки, док. № 63, арк. 492 зв. – 494.

303. 1603 p., грудня 28. / Лютого 24 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського про вирубку гаю, потраву сіножатей тощо п. Григорієм Коритинським, док. № 64 арк. 494 зв. – 497.

304. 1603 p., грудня 28. / Лютого 24 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського про потраву ланів у підданих п. Григорієм Коритинським, док. № 65, арк. 497 – 499.

305. 1603 p., грудня 28. / Лютого 24 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського про побиття п. Григорієм Коротинським грабарів, найнятих Головинським для насипання греблі на р. Пляшів, і про припинення ними робіт у зв’язку з цим, док. № 66, арк. 499, 500.

306. 1603 p., грудня 28. / Лютого 24 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського про побиття п. Григорієм Коритинським його підданого Марка і про втечу останнього з дружиною і дітьми, док. № 67, арк 500 зв., 501.

307. 1603 p., грудня 28. / Лютого 24 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського про побиття і поранення родини редківського підданого та смерть дочки від побоїв слуг п. Григорія Коритинського, док. № 68, арк. 501 зв. – 503.

308. 1603 p., грудня 28. / Лютого 24 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського п. Григорію Коритинському за наїзд на житла підданих, побиття, пограбунання їх та про втечу після цього підданого Сацика з родиною, док. № 69, арк. 503, 504.

Мова йде також про покупку п. Головинським волів у волахів.

309. 1603 p., грудня 28. / Лютого 24 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського про побиття і пограбування трьох підданих підданими п. Григорія Коритинського, док. № 70, арк. 504 зв., 505.

310. 1603 p., грудня 28. / Лютого 24 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського про побиття боярина та орендаря і захоплення їх майна п. Григорієм Коритинським, док. № 71, арк. 505 зв. – 507.

311. 1603 p., грудня 28. / Лютого 24 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського про систематичне побиття його підданих слугами. І самим п. Григорієм Коритинським, док. № 72, арк. 507, 508.

312. 1603 p., грудня 28. / Лютого 24 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського про побиття і пограбування його підданих п. Григорієм Коритинським, док. № 73, арк. 509, 510.

313. 1603 p., грудня 28 / Лютого 24 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського про побиття боярина і підданих слугами п. Григорія Коритинського, док. № 74, арк. 510 – 512.

314. 1603 p., грудня 28. / Лютого 24 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського про побиття і пограбування підданих під сс. Коритне і Редьки п. Григорієм Коритинським та його урядником, док. № 75, арк. 512, 513.

315. 1603 p., грудня 28. / Лютого 25 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського про побиття підданих і неповернення їм боргів підданими п. Григорія Коритинського, док. № 76, арк. 513 зв., 514.

316. 1603 p., грудня 28. / Лютого 25 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського про неповернення його підданим взятих у борг свиней, жита тощо підданими п. Григорія Коритинського, док. № 77, арк. 514 зв., 515.

317. 1603 p., грудня 28. / Лютого 25 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського про невиплату його підданим грошових боргів підданими п. Григорія Коритинського, док. № 78, арк. 515 зв., 516.

318. 1603 p., грудня 28. / Лютого 25 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського про невиплату грошових боргів і неповернення жита, взятого у борг у його підданих підданими п. Григорія Коритинського, док. № 79, арк.. 516 зв. – 518.

319 1603 p., грудня 28. / Лютого 25 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського про побиття його підданних слугою і підданими п. Григорія Коритинського, док. № 90, арк. 518 зв. – 520.

320. 1603 p., грудня 28. / Лютого 25 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського про невиплату його підданим боргів підданими п. Григорія Коритинського, док. № 81, арк. 520, 521.

321. 1603 p., грудня 28. / Лютого 25 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського про пограбування у його підданих сіна пастухом п. Григорія Коритинського та побиття підданого його урядником, док. № 82, арк. 521 зв. – 523.

322. 1603 р., грудня 28. / Лютого 25 – Позов підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського про потраву ланів підданих п. Григорієм Коритинським, док. № 83, арк. 523, 524.

323. 1603 p., листопада 18. / Лютого 25 – Позов п. Федори Жоравницької, матері п. Григорія Коритинського, про порубку дерев у Коритинському гаю підданими підсудка Гаврила Головинського, док. № 84, арк. 524 зв. – 527.

324. 1603 p., листопада 18. / Лютого 25 – Позов п. Федори Жоравницької про порубку дерев, потраву сіножатей тощо підсудком Кременецького земського суду Гаврилом Головинським, док. № 85, арк. 527 – 531.

325. 1603 p., листопада 18. / Лютого 25 – Позов п. Федори Жоравницької про потраву коритинських сіножатей підсудком Гаврилом Головинським, док. № 86, арк. 532 – 534.

326. 1603 p., листопада 18 / Лютого 25 – Позов п. Федори Жоравницької про пограбування урядником підсудка Гаврила Головинського сіна і коня у її підданих, док. № 87. арк. 534, 535.

327. 1603 p., листопада 18. / Лютого 25 – Позов п. Федори Жоравницької про зруйнування греблі підсудком Кременецького земського суту Гаврилом Головинським, док. № 88, арк. 535 зв. – 537.

328. 1603 р., Листопада 18. / Лютого 25 – Позов п. Федори Жоравницької про засипання підсудком Гаврилом Головинським ставу, що вона продала своєму сину Івану Коритинському за 400 золотих польських, док. № 89, арк. 537 зв. – 539.

329. 1603 p., листопада 18. / Лютого 25 – Позов п. Григорія Коритинського про кражу коня у нього і підданих підсудком Кременецького земського суду Гаврилом Головинським, док. № 90, арк. 539 зв., 540.

330. 1603 p.. Листопада 18. / Лютого 25 – Позов п. Григорія Коритинського про побиття його підданого і пограбування підданими підсудка Гаврила Головинського, док. № 91, арк. 540 зв., 541.

331. 1603 p., жовтня 11. / Лютого 25 – Позов будівника Острозького шпиталю Василя Андрієвича про порушення контракту на оренду корчм і млинів підданих шпиталю Давидовича та Івашковича пп. Федором і Настасією Вільгорськими, док. № 92, арк. 541 – 543.

332. 1604 p., січня 13. / Лютого 25 – Позов п. Павла Кондрацького про побиття його і поранення п. Мацеєм Гроновським під час перебування в гостях у нього в замку, куди він приїхав навідати хвору дружину п. Гроновського, док. № 93, арк. 543, 544.

333. Лютого 26 – Запис про встановлення терміну з’явлення до суду судді Кременецького земського суду Януша Жабокрицького і судді Кременецького гродського суду Григорія Матвієвського в справі захоплення сіна, док. № 94, арк. 545.

334. 1604p., січня 2. / Лютого 26 – Позов п. Миколи Сенюти про неповернення п. Мартином Осемборовським мембрани після виплати йому грошового боргу, док. № 95, арк. 545 зв. – 547.

335. 1603 p., грудня 26. / Лютого 26 – Позов про неповернення підсудком Кременецького земського суду Гаврилом Головинським зерна, взятого в борг у житомирського старости Петра Дениска Матвієвського, док. № 96, арк. 547 зв. – 549.

336. 1603 р., грудня 18. / Лютого 26 – Позов про наїзд на дім, побиття дружини і образи, нанесені п. Войтеху Закревському війтом м. Кременця Яном Новоселецьким, док. № 97, арк. 549 зв. – 551

337. 1603 p., грудня 29. / Лютого 26 – Позов п. Григорія Лешницького про втечу його підданого за намовленням підданого п. Івана Лешницького і про захоплення майна втікача п. Іваном Лешницьким, док. № 98, арк. 551 – 553.

338. 1603 p., листопада 25. / Лютого 26 – Позов н. Бориса Корницького про поранення його слугою п. Адама Чолганського, док. № 99, арк. 553, 554.

339. Лютого 26. – Декрет суду про стягнення штрафу з пп. Григорія Сосницького, Стефана Билчинського і Марії Андрузької за наїзд на садибу п. Тимофія Андрузького, док. № 100, арк. 554 зв. – 556.

340. 1603 p., грудня 29. / Лютого 26 – Тестамент п. Анни Лески своїм дітям на майно, док. № 101, арк. 556 – 558. Польською мовою.

341. Лютого 26 – Декрет суду про віддачу пп. Минковськими боргу за вола і жито пп. Скуйбедами, док. № 102, арк. 558, 559.

342. Лютого 26 – Декрет суду про припинення справи за наїзди п. Григорія Сосницького на дім п. Тимофія Андрузького, док. № 103, арк. 559, 560.

343. 1604 p., січня 1. / Лютого 26 – Позов про побиття міщанина м. Вишневець Лейзера Зелмановича і його дружини підданим п. Василя Ростоцького, док. № 104, арк. 560 – 562.

344. Лютого 26 – Декрет суду про передачу до Головного трибунальського суду справи про порушення п. Іваном Батковським контракту на оренду маєтку в с. Перенятин міщанами м. Броди Гдалем Вікторовичем і м. Острога Девоном Марковичем, док. № 105, арк. 562 – 566.

345. Лютою 26 – Зізнання і квит п. Орини Бережецької про виділення їй братом Василем частини спадкового маєтку і приданого, док. № 106, арк. 566.

346. 1604 p., січня 1. / Лютого 26 – Позов про неповернення п. Яну Яшевському спадкового майна п. Зофією Поплавською, док. № 107, арк. 567, 568.

347. 1604 p., січня 10. / Лютого 26 – Позов про невиплату грошового боргу п. Матею Пухальському п. Валентим Чолганським, док. № 108, арк. 569, 570.

348. 1604 p., січня 3. / Лютого 26 – Позов про невиплату грошового боргу п. Миколі Хриницькому пп. Коритинськими, док. №

109, арк. 570, 571.

349. 1604 p., січня 1. / Лютого 26 – Позов про побиття п. Федора Дедеркала п. Петром Гурським під час втечі Дедеркала в м. Волочищі від навали татар в середині 1602 р., док. № 110, арк. 572, 573.

350. 1604 p.. січня 13. / Лютого 26 – Позов про захоплення майна, побиття п. Івана Скуйбеди, його дружини, сина і слуг служебниками кн. Михайла Вишневецького, док. № 111, арк. 574 – 577.

351. 1604 p., січня 13. / Лютого 26 – Позов про неповернення міщанином м. Вишневець Лейзором срібного пояса, закладеного п. Іваном Скуйбедою, док. № 112, арк. 577 – 579.

352. 1604 p., січня 13. / Лютого 26 – Позов про потраву жита в Кривецькому маєтку п. Івана Скуйбеди підданими кн. Михайла Вишневецького, док. № 113, арк. 579 – 581.

353. Лютого 26 – Декрет суду про звільнення війта м. Сураж Демицького, намісника шпиталю Андрієвича від розбору справи захоплення Острозьким шпиталем земель у пп. Вільгорських, док. № 414, арк. 581.

354. Лютого 26 – Декрет суду про звільнення п. Казимира Толвинського від розбору справи про захоплення коней у слуги п. Миколи Сенюти Ляховецького, док. № 115, арк. 582.

355. 1604 p., січня 13. / Лютого 26 – Позов про неповернення п. Григорієм Лешницьким своїй матері грошей, що вона дала йому на зберігання, док. № 116, арк. 583, 584.

356. 1604 p., січня 22. / Лютого 22 – Позов про неповернення п. Василю Жабокрицькому жита, взятого у борг п. Галжбетою Дунаєвською, док. № 117, арк. 585, 586.

357. 1604 p., лютою 20. / Лютого 26 – Запис про заклад п. Василем Бережецьким сестрі Орині частини нерухомого майна в с. Бережці за 12 коп грошей литовських, док. № 118, арк. 586 зв., 587.

358. 1603 p., вересня 20. / Лютого 26 – Позов про наїзд засновника Острозького шпиталю Василя Андрієвича, війта м. Сураж Сасина Домицького і острозьких татар на Хиневську садибу кременецького городничого Савина Яловицького і про знущання над підданими, док. № 119, арк. 587 зв. – 591.

359. 1603p., вересня 20. / Лютого 26 – Позов про порубку дерев на Новогородецьких землях кременецького городничого Савина Яловицького засновником Острозького шпиталю Василем Андрієвичем, док. № 120, арк. 592, 593.

360. 1603 p., листопада 15. / Лютого 26 – Позов п. Дем’яна Андрузького про побиття його вівчара п. Іваном Скуйбедою, док. № 121, арк. 593 зв. – 595.

361. 1604 p., січня 15. / Лютого 26 – Позов про захоплення Теременських та Іванківських земель пп. Вільгорських Острозьким шпиталем, док. № 122, арк. 595 зв. – 597.

362. 1603 p., жовтня 10. / Лютого 26 – Позов князів Острозьких п. Настасії Вільгорській за побиття, пограбування і ув’язнення в кайданах підданого, коли він проїздив повз її маєток Васківці, док. № 123, арк. 597 зв. – 599.

363. 1603 p., листопада 15. / Лютого 26 – Позов п. Єсифа Малишки, державці с. Тележинці, про потраву його сіножатей кіньми і бидлом зем’янина землі Краківської, державці с. Підлісець, Матея Манецького, док. № 124, арк. 599 зв. – 601.

364. 1604 р., січня 10. / Лютого 26 – Позов п. Арнольда Ясевича Кевнарського п. Григорію Мостоцькому за наїзд на дім в с. Раківці і побиття слуги, док. № 125, арк. 601 – 603.

365. 1604 p., січня 10. / Лютого 26 – Позов п. Маруші Ясевич пп. Мостоцьким за наїзд на дім в с. Раківці, док. № 126, арк. 603, 604.

366. Лютою 18 – Зізнання возного єнерала Київського Волинського і Брацлавського воєводств Миколи Трояна про вручення п. Катерині Сенюті і її уряднику позовів за побиття п. Василя Волковського, док. № 127, арк. 605.

367. Лютого 18 – Зізнання возного єнерала Станіслава Криницького про вручення п. Василю Болбасу Ростоцькому позову за побиття слуги п. Криштофа Поплавського, док. № 128, арк. 605.

368. Лютого 19 – Зізнання возного Кременецького повіту Мелетія Минковського про вручення п. Боровицькій позову від брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького за побиття її підданими міщанина м. Кременця Якуша Воєвудца, док. № 129, арк. 605 зв., 606.

369. Лютого 19 – Зізнання возного Кременецького повіту Яна Квятковського про вручення війту м. Кременця Яну Новоселецькому позову за побиття і образи п. Панаса Пахинського, док. № 130, арк. 606.

370. Лютого 19 – Зізнання возного єнерала Кременецького повіту Миколи Трояна про вручення п. Адаму Чолганському позову від п. Миколи Желіславського за невиплату грошей за три роки служби у нього, док. № 131, арк. 606 зв., 607.

371. Лютого 19 – Зізнання возного Кременецького повіту Василя Волковського про вручення пп. Миколі, Абраму, Криштофу і Катерині Сенютам позовів від п. Івана і Григорія Сенют у справі володіння маєтком Тихомль, док. № 132, арк. 607.

372. Лютою 19 – Зізнання возного Кременецького повіту Василя Волковського про вручення п. Івану Сенюті позову від п. Григорія Сенюти в справі володіння маєтком Тихомль і захоплення зерна у ольшаницьких підданих, док. № 133, арк. 607 зв., 608.

373. Лютого 19 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Войтеха Понятки про вручення п. Григорію Коритинському і його матері позовів від підсудка Кременецького земського суду Гаврила Головинського за нанесені йому збитки, док. № 134, арк. 608, 609.

374. Лютого 19 – Зізнання возного єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Якуба Новаковського про вручення позову п. Стефану Лащу від п. Льва Вольковського в справі закатування до смерті його підданої Морозихи, док. № 135, арк. 609.

375. Лютого 19 – Зізнання єнерального возного Волинського воєводства Лукаша Минковського про вручення п. Андрузькій позову від пп. Андрія, Хоми і Василя Бережецьких, док. № 136, арк. 609 зв.

376. Лютого 19 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Яна Квятковського про вручення п. Яну Жоравницькому позову від п. Станіслава Глуховського за привласнення с. Старики, док. № 537, арк. 609 зв., 610.

377. Лютого 20 – Зізнання єнерального возного Волинського воєводства Петра Трусовича про вручення п. Юрію Кошиковському позову від писаря Луцького гродського суду Войтеха Станишевського за невиплату грошового боргу, док. № 133, арк. 610 зв., 611.

378. Лютого 20 – Зізнання князів Миколи Ольбрихта Радзивіллів і пп. Северина та Івана Батковських про припинення всіх судових справ між ними, док. № 139, арк. 611.

379. Лютого 20 – Зізнання возного Кременецького повіту Станіслава Турського про вручення п. Мацею Гроновському позову від п. Павла Кондрацького за поранення його, док. № 140, арк. 611 зв., 612.

380. Лютого 21 – Зізнання єнерального возного Волинського воєводства Лукаша Минковського про вручення п. Ганні Гостській та радомському каштеляну Андрію Фірлею і його синам позовів від п. Івана Бережецького за покіс сіна, захоплення млина тощо, док. № 141, арк. 612.

381. Лютого 21 – Зізнання возного єнерала Григорія Плотницького про вручення позову п. Василю Бережецькому за побиття його сестри Орини, док. № 142, арк. 612.

382. Лютого 21 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Войтеха Понятки про введення у володіння частиною маєтку в с. Минківці п. Маруші Бранської, згідно заповіту II чоловіка Яцька Минковського, док. № 143, арк. 612 зв., 613.

383. Лютого 21 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Григорія Плотницького про вручення п. Григорію Лешницькому позову від його братів Яцька та Івана в справі розподілу рухомої спадщини брата Федора, док. № 144, арк. 613.

384. Лютого 21 – Зізнання возного єнерала Юрія Красовського про вручення п. Івану Плавинському позову від п. Адама Чолганського за наїзд на буду, зруйнування греблі і вилов риби, док. № 145, арк. 613 зв.

385. Лютого 21 – Зізнання єнерального возного Волинського воєводства Мелетія Минковського про вручення позовів пп. Петру і Олексію Бережецьким від пп. Андрія, Хоми, Василя і Настасії Бережецьких «аби помогали Гостськую позивать о Почаїв і о присілки», док. № 146, арк. 613 зв., 614.

386. Лютого 21 – Зізнання єнерального возного Волинського воєводства Івана Дидковського про вручення п. Ганні Корницькій і її сину позовів за невиконання декрету Головного трибунальського суду в справі з пп. Лащем і Вольським, док. № 147, арк. 614.

387. Лютого 21 – Зізнання єнерального возного Волинського воєводства Мелетія Минковського про вручення п. Андрію Яроцькому позову від міщанина м. Кременця Хоми Кондратовича, док. № 148, арк. 614 зв., 615.

388. Лютого 21 – Зізнання п. Криштофа Поплавського про припинення справи побиття п. Василем Болбасом Ростоцьким його служебника Войтеха Роговського, док. № 149, арк. 615.

389. 1604 p., лютого 16. / Лютого 21 – Оповідання пп. Артима і Омеляна Минковських про захоплення їх майна братом Яцьком і його дружиною Марушею Бранською, док. № 150 арк. 615 зв., 616.

390. Лютого 21 – Зізнання возного Василя Волковського про вручення брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому упоминального листа суду про покарання підданих за наїзд на дім підданої п. Григорія Лудвиського Кузмихи та побиття її синів, док. № 151, арк. 616 зв., 617.

391. Лютого 23 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Якуба Чорнолузького про вручення п. Катерині Сенюті упоминального листа суду про покарання ляховецького урядника, слуг і підданих за побиття возного Кременецького повіту Василя Волковського, док. № 152, арк. 617 зв., 618.

392. Лютого 23 – Зізнання возного Кременецького повіту Григорія Плотницького про вручення позову п. Івану Лешницькому за вигнання підданого брата Григорія, захоплення майна брата Федора, док. № 153, арк. 618.

393. Лютого 23 – Протестація луцького войського Юрія Риминського про неповернення мечником Волинської землі Тимофієм Висоцьким мембран на продаж землі в маєтку Новгородчичі, док. № 154, арк. 618 зв., 619.

394. Лютого 23 – Зізнання повірених пп. Михайла Дедеркала і Павла Реховського про відкладення розбору справи вбивства слуги брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького стрільцями підляського воєводи кн. Януша Заславського, док. № 155, арк. 620.

395. Лютого 23 – Зізнання возного єнерала Якуба Чорнолузького про вручення пп. Вільгорським позовів за нанесення збитків підданому князів Острозьких, док. № 156, арк. 620 зв., 621.

396. Лютого 24 – Зізнання єнерального возного Волинського воєводства Лукаша Минковського про вручення п. Хомі Бережецькому позову за спалення будинку п. Фалелія Бережецького, док. № 157, арк. 621.

397. Лютого 24 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Лукаша Минковського про вручення п. Галжбете Варякомській позову від п. Василя Жабокрицького за неповернення боргу, док. № 158 арк. 621 зв., 622.

398. Лютого 24 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Юрія Красовського про вручення позову князям Костянтину Вишневецькому і Ганні Замоській від пп. Адама та Андрія Чолганських за нанесення збитків, док. № 159, арк. 622.

399. Лютого 26 – Зізнання єнерального возногго Андрія Гуляльницького про вручення п. Петру Гурському позову від п. Федора Дедеркала за побиття, док. № 160, арк. 622 зв., 623.

400. Лютого 26 – Оповідання п. Тимофія Андрузького про вимагання п. Григорієм Лудвіським назад свого коня після обміну кіньми, док. № 161, арк. 623.

401. Лютого 26 – Зізнання п. Федора і Семена Грушевських про розподіл грошей покійного брата Єромогена і зберігання їх до повноліття його дітей, док. № 162, арк. 623 зв., 624.

402. Лютого 19 – Зізнання возного єнерала Сергія Ромашевського про примушення п. Станіславом Надаринським п. Федора Болбаса Ростоцького до видачі боргового зобов’язання, док. № 163, арк. 624.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск IІ. Книги № 12 – 22 (1601 – 1614 рр.). – К.: 1965 р., с. 116 – 135.