Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Книга № 8 (1593 р., лютий)

178. Реєстр документів актової книги, арк. 278 – 280.

179. Лютого 19 – Зізнання возного Кременецького повіту Григорія Гуляльницького про передачу маєтків Кут і Залужжя в Кременецькому повіті п. Луції Либишевській згідно з заповітом її чоловіка, док. № 1, арк. 281.

180. Лютого 19 – Зізнання возного Кременецького повіту Сергія Ромашевського про подачу до суду пояснення луцьким і острозьким єпископом Кирилом Терлецьким на скаргу п. Бенедикта Стоцького, док. № 2, арк. 281 зв.

181. Лютого 19 – Скарга пп. Батковських про нез’явлення до суду п. Ганни Козинської, док. № 3, арк. 281 зв., 282.

182. Лютого 19 – Скарга п. Барбари Слабковської про невиплату грошей за пшеницю і привласнення її речей п. Мартином Слабковським, док. № 4, арк. 282.

183. Лютого 19 – Скарга князів Чарторийських на вбивство підданого підданими п. Станіслава Трояна, док, № 5. арк. 282 зв., 283.

184. Лютого 19 – Скарга королівського секретаря Матвія Малайського на привласнення п. Яном Горайським грошей і майна, док. № 6, арк. 283 зв., 284.

185. Лютого 19 – Скарга пп. Завадських за наїзд на маєток Новосілки і захоплення майна пп. Негоцькими, док. № 7, арк. 284 зв., 285.

186. Лютого 19 – Запис про нез’явлення до суду підляського воєводи кн. Януша Заславського, що позивався возним Кременецького повіту Панасом Пахинським за невиплату «юргелту», док. № 8, арк. 285. 286.

187. Лютого 19 – Скарга п. Петра Дчуси на пп. Дядковських, Івана і Федора Дчусів за наїзд на Ілляшівські землі і поранення його, док. № 9, арк. 286.

188. Лютого 19 – Запис про нез’явлення до суду повіреного в справі про невиплату грошового боргу пп. Риминськими євреям м. Острога Давидовичу і Докторовичу, док. № 10, арк. 286 зв. – 288.

189. Липня 6. / Лютого 19 – Тестамент п. Федора Козирадського дружині і дочці на маєтки Кути і Залужжя в Кременецькому повіті та на рухоме майно, док. № 11, арк. 289, 290.

190 Лютого 20. / Лютого 20 – Запис про позику грошей у п. Івана Захнака підляським воєводою кн. Янушем Заславським під заклад маєтку Салиха в Кременецькому повіті, док. № 12, арк. 290 зв., 293.

191. Лютого 20 – Зізнання возного Кременецького повіту Стефана Покошовського про заставу підляським воєводою кн. Янушем Заславським сс. Булаївці і Волиця в Кременецькому повіті п. Олександрі Янчикській, док. № 13, арк. 293.

192. Лютого 20 – Оповідання Матвія Превлоцького, служебника п. Юрія Риминського, про нез’явлення до суду п. Риминського, повіреного п. Гаврила Гостського, в справі невиплати грошового боргу острозьким євреям, док. № 14, арк. 293 зв., 294.

193. Лютого 20 – Оповідання п. Івана Шпаковського про нез’явлення до суду п. Гаврила Гостського, повіреного пп. Риминських для розбору справи про невиплату грошового боргу острозьким євреям, док. № 15, арк. 294.

194. Листопада 25. / Лютого 20 – Запис про позику грошей підляським і воеводою кн. Янушем Заславським у п. Олександри Янчинської під заклад маєтків Булаївці і Волиця, Кременецького повіту, док. № 16, арк. 295, 296.

195. Грудня 1, 1592 р. / Лютого 20 – Заставний запис підляського воєводи кн. Януша Заславського п. Северину Грешниковичу на сс. Леданка і Федорівка, Кременецького повіту, док. № 17, арк. 296 зв. – 299.

196. Лютого 19. / Лютого 20 – Запис про позику грошей кн. Янушем Порицьким у п. Миколи Яницького, док. № 18, арк. 299 зв. – 301.

197. Травня 17, 1592 р. / Лютого 20 – Уступочний запис п. Андрія Загоровського п. Станіславу Яницькому на маєтки Лозове, Шляхтинці і Корннківці, Кременецького повіту, що заставив йому кн. Януш Порицький, док. № 19, арк. 301 зв., 302.

198. Липня 30, 1592 р. / Лютого 22 – Запис про відокремлення п. Федорою Патрикеєвою приданого п. Федорі Курозвонській, док. № 20, арк. 303, 304.

199. Вересня 12, 1592 р. / Лютого 22 – Купча п. Каспра Литковича п. Андрію Ждчарському на маєтки Дчурчів і Шепетівщина в Кременецькому повіті, док. № 21, арк. 304 зв. – 306.

200. Лютого 22 – Запис про відстрочку розбору справи про невиплату грошового боргу п. Станіславом Преборою кременецькому війту Федорові Новоселецькому, док. № 22, арк. 307.

201. Лютого 22 – Запис про поранення і пограбування пп. Дулинськими пп. Севруків, док. № 23, арк. 307 зв.

202. Лютого 22 – Мирова угода пп. Григорія і Петра Дчуоів, док. № 24, арк. 307 зв., 308.

203. Лютого 22 – Запис про спір за спадкові маєтки між князями Буремськими і пп. Хреницькими, док. № 25, арк. 308 – 310.

204. Лютого 22 – Мирова угода пп. Бережецьких в справі позподілу спадкового рухомого майна, док. № 26, арк. 310. 311.

205. Лютого 22 – Мирова угода пп. Бережецьких у справі розподілу спадкового маєтку Бережці, док. № 27, арк. 311.

206. Лютого 23 – Скарга п. Станіслава Кулі про побиття і ув’язнення його п. Станіславом Лобоцьким, док. № 28. арк. 311 зв. – 314.

207. Лютого 22 – Оповідання пп. Бережецьких пгю загибель документів на володіння маєтками Тараж і Почаїв, док. № 29, арк. 314 зв., 315.

208. Лютого 23 – Скарга пп. Стефана і Яцька Дедеркалів про захоплення маєтку п. Богдана Дедеркала, полоненого татарами, пп. Семеном і Яцьком Дедеркаламн, док. № 30. арк. 315, 316.

209. Січня 24, 1559 р. / Лютого 23 – Дарчий запис п. Михайла Коритинського своїй дружині на частину маєтків Коритне і Хотен, док. № 31, арк. 317.

210. Березня 23, 1590 р. / Лютого 23 – Тестамент п. Настасії Коритинської своїм дітям на маєтки в с. Біла Криниця і рухоме майно, док. № 32, арк. 317 зв., 318.

211. Лютого 23 – Запис про відстрочку до наступного засідання приведення до присяги п. Станіслава Негонького, підозрюваного у привласненні речей померлого п. Мартина Блендовського, док. № 33, арк. 318 зв., 319.

212. Лютого 23 – Мирова угода пп. Ледоховських, док. .№ 34, арк. 319.

213. Лютого 23 – Мирова угода пп. Минковських, док. № 35, арк. 319 зв., 320.

214. Лютого 23 – Мирова угода пп. Минковських, док. № 36, арк. 320.

215. Лютого 23 – Мирова угода пп. Дедеркалів у справі розподілу спадкового рухомого майна, док. № 37, арк. 320 зв., 321.

216. Лютого 23 – Позов п. Федора Сенюти-Ляховецького на пп. Чолганських і Ярмолннських про захоплення частини земель в с. Жемелинці, док. № 38, арк. 321 – 324.

217. Лютого 23 – Позов кременецького войського Федора Сенюти-Ляховецького про захоплення частини маєтку Кошелівці, Кременецького повіту, пп. Чолганськими і Ярмолинськими, док. № 39, арк. 324 зв. – 325-а.

218. Лютого 20 – Запис про ув’язнення і примушення До підпису боргових зобов’язань кн. Янушем Заславським п. Яна Комнацького, док. № 40, арк. 326 – 331.

219. Лютого 20 – Позов п. Яна Комнацького на кн. Януша Заславського за ув’язнення і примушення до підпису боргових зобов’язань, док. № 41, арк. 331, 332.

220. Лютого 20 – Запис про ув’язнення і примушення до підпису боргових зобов’язань п. Яна Комнацького кн. Янушем Заславським, док. № 42, арк. 332 зв. – 337.

221. Лютого 19 – Запис про захоплення писарем Кременецького гродського суду Григорієм Дедеркалом маєтку Денисівка і рухомого майна у п. Федора Дедеркала, док. № 43, арк. 338 – 341.

222. Лютого 19 – Скарга п. Павла Незабитовського на побиття його п. Криштофом Дудинським, док. № 44, арк. 341 зв., 342.

223. Лютого 19 – Запис про привласнення пп. Дудинськими частини спадкового Серетецького маєтку їх сестри Ганни, док. № 45, арк. 342, 343.

224. Лютого 19 – Запис про побиття п. Григорієм Лудвиським міщан м. Заславля, док. № 46, арк. 343, 344.

225. Лютого 20 – Скарга кременецького войського п. Федора Сенюти-Ляховецького про неповернення йому п. Григорієм Сенютою «запису» після виплати грошового боргу, док. № 47, арк. 344 – 346.

226. Лютого 20 – Скарга судді Кременецького земського суду Януша Жабокрицького і п. Семена Ледоховського на порубку лісу пп. Лосятннськими у маєтку Лосятин, док. № 48, арк. 346 зв., 347.

227. Лютого 23 – Запис про відмову зем’янина Кременецького повіту Богуша Гораїна повернути боргове зобов’язання зем’янину Хомі Бережецькому і прийняти грошовий борг, док. № 49, арк. 347 – 349.

228. Лютого 20 – Мирова угода пп. Януша Жабокрицького і Юзефа Ільїчова в справі наїзду на дім, побиття і пограбування підданого в с. Жабокриках, док; № 50, арк. 350.

229. Лютого 25 – Зізнання п. Хоми Ьережецького про мирову угоду з братом Василем, док. № 51, арк. 350 зв., 351.

230. Лютого 25 – Зізнання пп. Василя і Гаврила Бережецьких про мирову угоду з братами Андрієм і Хомою, док. № 52, арк. 351.

231. Лютого 25 – Запис про звільненнями з’явлення до суду п. Григорія Лудвиського, покликаного п. Іваном

Лудвиським в справі наїзду на дім і сіножать підданого в Лудвишах, док. № 53, арк. 351.

232. Лютого 25 – Запис про невиплату грошей за оренду Бриківського і Ралівського ставів п. Станіславом Павловським блонському старості Каспру Клодинському, док. № 54, арк. 352 – 354.

233. Лютого 25 – Запис про захоплення п. Федором Коритннським частини спадкових маєтків у Коритному і Хотині у брата Михайла, док. № 55, арк. 354 зв. – 356.

234. Лютого 25 – Запис про привласнення п. Яном Коритннським тестаменту, що дала п. Михайлу Коритинському його дружина, док. № 56, 356 зв., 357.

235. Лютого 25 – Скарга п. Станіслава Ближинського на порушення шлюбного контракту п. Жваном Делешканом, док. № 57’, арк. 358 – 360.

236. Січня 24, 1592 р. / Лютого 25 – Оповідання пп. Богуша Гораїна і Григорія Дедеркала про привласнення п. Григорієм Лудвиським тестаменту, даного матері його батьком, док. № 58, арк. 361 – 363.

237. Грудня 20, 1592 р. / Лютого 25 – Купча пп. Головинських п. Яну Бистриковському на маєток в с. Вербиця, Кременецького повіту, док. № 59, арк. 363 – 365.

238. Січня, 1563 р. / Серпня 27, 1565 р. / Червня 11, 1566 р. / Червня 22, 1566 р. / Серпня 4, 1569 р. / Лютого 26 – Запис до судових книг королівських листів про користування садом і пасіками, що належали священикові церкви св. Миколи в м. Кременці Остафію, поданих його сином священиком Григорієм, док. № 60, арк. 366 – 369.

Лист польського короля Сігізмунда II Августа від 4 серпня 1569 р. польською мовою.

239. Серпня 4, 1569 р. / Лютого 26 – Лист польського короля Сігізмунда II Августа про дарування земель священику церкви св. Миколи в м. Кременці Остафію, док. № 61, арк. 369 зв.

240. Липня 9, 1578, p. / Лютого 26 – Лист польського короля Стефана Баторія про заборону міщанам м. Кременця і королівським підданим с. Сапанівці користуватися лісом, пасіками і садами, що належали священику церкви св. Миколи в м. Кременці Остафію, док. № 62, арк. 371.

241. Лютого 26 – Запис про передачу пп. Головинськими пп. Бистриковським маєтку в с. Вербиці, Кременецького повіту, док. № 63, арк. 372.

242. Лютого 26 – Зізнання возного єнерала Івана Бурцовського про обвинувачення писаря Кременецького гродського суду Григорія Дедеркала п. Жваном Делешканом у невидачі йому з книг суду випису про оренду маєтку Лисинці v п. Василя Козаровського, док. № 64, арк. 373.

243. Лютого 26 – Оповідання писаря Кременецького гродського суду Григорія Дедеркала про нез’явлення п. Жвана Делешкана для одержання з книг суду випису про оренду маєтку Лисинці у київського чашника Василя Козаровського, док. № 65, арк. 374.

244. Лютого 26 – Запис про позов зем’янина Остяфія Букоїмського суддею Кременецького земського суду Янушем Жабокрицьким за наїзд на млин і побиття мельника В маєтку Жабокриках. док. № 66, арк. 374 зв. – 376.

245. Лютого 26 – Запис про нез’явлення до суду пп. Дудинськнх, що позивалися пп. Негоцькими за наїзд на пасіку підданого, док. № 67, арк. 376 зв., 377.

246. Лютого 26 – Мирова угода пп. Кіндрата Хорошка та Івана Кнегининського в справі про невиплату грошей за 2 панцири, док. № 68, арк. 377 зв.

247. Лютого 25 – Запис про відступлення дворища, що належало п. Матею Дудинському і орендованого п. Якубом Яшевським, п. Павлу Незабнтовському, док. № 69, арк. 378.

Закінчення документа не збереглося.

248. Лютого 17 – Зізнання возного єнерала Павла Хибовського про вручення позову п. Петру Дчусі від п. Григорія Дчуси за наїзд на маєток, док. № 70, арк. 379.

249. Лютого 17 – Зізнання возного Кременецького повіту Сергія Ромашевського про вручення позовів заславському урядникові Станіславу Єнинькому і п. Павлу Плоському від п. Яна Комнацького, док. № 71, арк. 379.

250. Лютого 17 – Зізнання возного Кременецького повіту Матея Добрського про вручення позовів п. Сроніму Жерославському від п. Савина Яловицького, док. № 72, арк. 379 зв., 380.

251. Лютого 17 – Зізнання возного Кременецького повіту Сергія Ромашевського про вручення позову п. Мартину Слабковському від п. Барбари Слабковської за невиплату грошей за зерно, док. № 73, арк. 380.

252. Лютого 18 – Зізнання возного єнерала Івана Бурцовського про вручення позовів кн. Марії Буремській від пп. Хреницьких у справі розподілу спадкового майна, док. № 74, арк. 380 зв., 381.

253. Лютого 18 – Зізнання возного Кременецького повіту Григорія Гуляльницького про вручення позовів п. Василю Бережецькому від п. Хоми Бережецького за наїзд на маєток Бережецьке, док. № 75, арк. 381 зв., 382.

254. Лютого 18 – Зізнання возного Кременецького повіту Яська Березовецького про вручення позову п. Богушу Гораїну від п. Хоми Бережецького за невиплату грошового боргу, док. № 76, арк. 382.

255. Лютого 18 – Зізнання возного Кременецького повіту Сергія Ромашевського про вручення позову п. Душевській від брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького за побиття служебника і захоплення речей половецькими підданими, док. № 77, арк. 382.

256. Лютого 18 – Зізнання возного Кременецького повіту Мацея Добрського про вручення п. Єронімом Жерославським позову п. Савину Яловицькому за порубку Вороновецького гаю, док. № /8, арк. 382 зв., 383.

257. Лютого 18 – Зізнання возного Кременецького повіту Омеляна Минковського про вручення позовів пп.. Андрію, Мартину, Максиму, Григорію і Настасії Минковським про захоплення частини спадкового Минківського маєтку у пп. Андрія і Орпни Минковських, док. № 79, арк. 383.

258. Лютого 15 – Зізнання возного Кременецького повіту Григорія Гуляльницького про вручення позову Станіславу Трояну за вбивство підданого князів Чарторшіських, док. № 80, арк. 383 зв., 384.

259. Лютого 18 – Зізнання возного Кременецького повіту Григорія Гуляльницького про вручення позовів пп. Андрію і Хомі Бережецьким від пп. Василя і Гаврила Бережецьких, док. № 81, арк. 384.

260. Лютого 18 – Зізнання возного Кременецького повіту Григорія Гуляльницького про вручення позовів пп. Григорію, Любці, Андрію і Орині Минковеьким від пп. Настасії, Андрія, Мартина і Максима Минковських, док. № 82, арк. 384.

261. Лютого 19 – Зізнання возного єнерала Омеляна Минковського про вручення позовів пп. Богушу Лядковському, Федору і Івану Дчусам в справі поранення п. Петра Дчуси, док. № 83, арк. 384 зв., 385.

262. Лютого 19 – Зізнання возного Кременецького повіту Григорія Гуляльницького про вручення позовів п. Івану Бережецькому від пп. Петра та Олексія Бережецьких, док. № 84, арк. 385.

263. Лютого 19 – Зізнання возного Кременецького повіту Бартоша Яблонського про вручення позовів пп. Криштофу і Яну Дудинським і Стефану Щнбору в справі захоплення частини маєтку Серетці у п. Павла Незабитовського, док. № 85, арк. 385 зв.

264. Лютого 19 – Зізнання возного єнерала Станіслава Коломийського про вручення позовів пп. Федору і Яну Коритннським в справі захоплення спадкової частини маєтків у п. Михайла Коритинського, док. № 86, арк. 386.

265. Лютого 19 – Зізнання возного Кременецького повіту Юзефа Бельського про вручення позовів п. Ганні Гостській від пп. Батковських, док. № 87, арк. 386.

266. Лютого 19 – Зізнання возного Кременецького повіту Сергія Ромашевського про вручення позовів пп. Негоцьким від пп. Завадських, док. № 88, арк. 386 зв., 387.

267. Лютого 19 – Зізнання возного Кременецького повіту ;Сергія Ромашевського про вручення позовів пп. Данилу, Василю, Яну, Лукашу і Маруші Ледуховським від пп. Мартина і Любки Ледуховських в справі приданого з четвертої частини спадщини в Ледухові, док. № 89, арк. 387.

268. Лютого 19 – Зізнання возного Кременецького повіту Сергія Ромашевського про вручення позову писареві Кременецького гродського суду Григорію Дедеркалу від п. Федора Дедеркала в справі відшкодування збитків на 4 тисячі коп грошей литовських, док. № 90, арк. 387 зв., 388.

269. Лютого 19 – Зізнання возного Кременецького повіту Юзефа Бельського про вручення позову п. Федору Коритинському в справі неповернення тестаменту писареві Луцького земського суду Михайлу Коритинському, док. № 91, арк. 388.

270. Лютого 19 – Зізнання возного Кременецького повіту Григорія Гуляльницького про вручення позовів троцькому воєводі кн. Криштофу Радзивіллу, вітинському воєводі Миколі Сапезі, кн. Юрію Чарторийському і віденському тивуну Яну Пацу від пп. Бережецьких, док. № 92, арк. 388 зв., 389.

271. Лютого 19 – Зізнання возного Кременецького повіту Сергія Ромашевського про вручення позову п. Гаврилу Гостському (Від євреїв м. Острог Давидовича і Докторовнча про невиплату грошового боргу, док. № 93, арк. 389, 390.

272. Лютого 19 – Зізнання возного Кременецького повіту Юзефа Бельського про вручення позову п. Остафію Букоємському про наїзд на млин і побиття мельника судді Кременецького земського суду Януша Жабокрицького, док. № 94, арк. 390.

273. Лютого 19 – Зізнання возного Кременецького повіту Бартоша Яблонського про вручення позовів п. Григорію Лудвиському в справі побиття підданого і слуги п. Івана Лудвиського, док. № 495, арк. 390 зв., 391.

274. Лютого 19 – Зізнання возного єнерала Івана Бурцевського про вручення позовів волинському воєводі кн. Янушу Острозькому і п. Олександру Клевецькому про пограбування і переховування в м. Полонпому підданих-втікачів писаря Луцького земського суду Михайла Коритинського, док. № 96, арк. 391.

275. Лютого 20 – Мирова угода пп. Янковськпх і Ледоховських, док. № 97, арк. 391 зв., 392.

276. Лютого 20 – Зізнання возного Кременецького повіту Василя Волковського про вручення позовів пп. Семену і Яцьку Дедеркалам про захоплення частини маєтку Дедеркали і рухомого майна у пп. Степана і Яцька Дедеркалів, док. № 98, арк. 392 зв., 393.

277. Лютого 20 – Зізнання возного Кременецького повіту Василя Волковського про вручення позову п. Станіславу Павловському від блонського і олкиницького старости Каспра Клодинського, док. № 99, арк. 393.

278. Лютого 23 – Зізнання возного Кременецького повіту Сергія Ромашевського про вручення позову п. Криштофу Лабунському від п. Овдотії Словачинської про підданих, що втекли, док. № 100, арк. 393 зв., 394.

279. Лютого 25 – Зізнання возного Кременецького повіту Григорія Гуляльницького про вручення позовів князям Вишневецьким від п. Криштофа Шваба, док. № 101, арк. 394.

280. Лютого 25 – Зізнання возного Кременецького повіту Сергія Ромашевського про вручення позову п. Тимошу. Грицьковичу від п. Михайла Рогачевського за невиплату грошового боргу, док. № 102, арк. 394 зв.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск I. Книги № 1 – 11 (1568 – 1598 рр.). – К.: 1959 р., с. 94 – 104.