Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Книга № 15 (1607 р., листопад)

1. Листопада – Запис про заборону п. Іваном Батковським своему брату Северину користуватися бамівським гаєм, арк. 1.

2. Жовтня 3. / Листопада – Запис про захоплення п. Іваном Батковським сіна у брата Івана, арк. 1а, 2. Немає початку.

3. Жовтня 5. / Листопада 15 – Запис про невиплату кн. Михайлом Вишневецьким грошового боргу спадкоємцям п. Миска Атсковського, док. № 45, арк. 3 – 7.

4. Жовтня 3. / Листопада 15 – Запис про захоплення п. Северином Батковським у брата Івана сіна в Перенятинському маєтку і недопущення гатити греблю, док. № 46, арк. 7 – 10.

5. Листопада 15 – Позов п. Северина Батковського брату Івану в справі розподілу спадкових маєтків Батків і Перенятин, док. № 47, арк. 10, 11.

В середині документа немає аркушів.

6. Жовтня 6. / Листопада 15 – Позов п. Северина Батковського брату Івану за невиплату грошей за маєтки Перенятин і Волиця, взяті до оренди, док. № 48, арк. 11 зв. – 13.

7. Жовтня 12. / Листопада 15 – Позов п. Григорія Войниловича п. Вацлаву Межинському за наїзд на маєток і потраву зернових, док. № 49, арк. 13 – 15. / Листопада 15 – Позов п. Івана Батковського брату Северину за невіддачу по розподілу частини спадкового маєтку в с. Батків, док. № 50, арк. 15 – 17.

9. Жовтня 3. / Листопада 15 – Позов п. Івана Батковського брату Северину за потраву сіножатей в Перенятинському маєтку, док. № 51, арк. 17, 18.

10. Жовтня 3. / Листопада 15 – Позов п. Івана Батковського брату Северину за привласнення гаю, що належав йому за розподілом спадкових маєтностей, док. № 52, арк. 18 зв., 19.

Немає закінчення.

11. Листопада 15 – Запис про розмежування земель…..док. № 53, арк. 20.

12. Жовтня 1. / Листопада 15 – Позов п. Маруші Малинської п. Стефану Вкринському за побиття її підданих, що вивозили дерева з лісу, док. № 54, арк. 20 зв. – 23.

13. 1604 p., липня 12. / Листопада 15 – Заставний запис п. Федора Ісерницького п. Гектору Садовському на третю частину маєтку в с. Лосятин за 70 коп грошей литовських, док. № 55, арк. 23 зв. – 25.

14. Листопада 15 – Мирова угода в справі розриття і спустошення п. Іваном Лосятинським ставка в маєтку п. Юрія Кошиковського в с. Лосятин, док. № 56, арк. 26.

15. Листопада 15 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Марцина Хицького про підтвердження захоплення дружиною волинського воєводи хати, комори тощо у підданих п. Адама Чолганського в с. Новгородчичі, док. № 57, арк. 27.

16. Листопада 15 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Войтеха Понятки про підтвердження невиплати п. Григорієм Козинським грошей п. Василю Себастіяновичу за ув’язчим листом, док. № 58, арк. 28, 29

17. Листопада 15 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Миколи Вресинського про вручення п. Станіславу Трояну позову від п. Мацея Брудневського за привласнення спадкового рухомого майна, док. № 59, арк. 29 зв., 30.

18. Листопада 15 – Мирова угода в справі розмежування земель в с. Лосятин між пп. Лосятинскими, Іваном Масковичем та пп. Ісерницькими, док. № 60, арк. 30.

19. Листопада 15 – Зізнання возного єнерала Михайла Богушевича про введення п. ВойтеховськоІ у володіння частиною маєтку в с. Лудвище згідно дарчого запису п. Івана Войтеховського, док. № 61, арк. 30 зв. 31.

20. Листопада 15 – Запис про спір за володіння маєтком Литовище між пп. Вільгорською, Малинською та пп. Стефаном Вкринським, док. № 62, арк. 31.

21. Листопада 10. / Листопада 15 – Дарчий запис п. Олександра Ближинського своїй дружині Христині Кузьминській . . . , док. № 63, арк. 32.

Є тільки закінчення.

22. Листопада 13. / Листопада 15 – Дарчий запис п. Олександра Ближинського своїй дружині Христині Кузьминській на рухоме майно, док. № 64, арк. 32, 33.

23. Жовтня 1. / Листопада 15 – Позов дружини підсудка Кременецького земського суду Ганни Головинської п. Григорію Коритинському за побиття її слуги, док. № 65, арк. 33 зв. – 35.

24. Жовтня 1. / Листопада 15 – Позов п. Марини Ластовецької п. Олександру Пясочинському за потраву проса на Чезагорецькому лані, док. № 66, арк. 35, 36.

25. Жовтня 1. / Листопада 15 – Позов п. Ганни Головинської п. Івану Хриницькому за побиття підданих, що супроводили обоз з Хотина до Коритина, док. № 67, арк. 36, 37.

Документ пошкоджений.

26. Листопада 15 – Позов пп. Криштофа і Абрама Сенют пп. Малинським, док. № 68, арк. 37 зв.

Є тільки початок.

27. Листопада 14. / Листопада 15 – Заставний запис маршалка Великого князівства Литовського Криштофа Дорогостайського п. Вкринському на маєтки за 10.000 золотих, док. № 69, арк. 39.

Є тільки закінчення.

28. Червня 23. / Листопада 15 – Квит п. Гордія Ледоховського п. Івану Ледоховському на одержання спадкової частини маєтку в с. Ледохів, док. № 70, арк. 39 зв. – 41.

29. Листопада 15. / Листопада 15 – Квит пп. Станіслава і Юзефа Глуховських, Павла Ісерницького та ін. пп. Криштофу Поплавському і Яну Сираковському на виплату грошей за їх побиття, док. № 71, арк. 41 – 43.

Є не всі аркуші.

30. Листопада 15 – Зізнання возних єнералів Волинського воєводства Войтеха Понятки і Петра Суєти про підтвердження відмови п. Григорія Козинського у виплаті п. Василю Себастіяновичу грошей за ув’язчим листом, док. № 72, арк. 43.

31. Жовтня 1. / Листопада 16 – Позов дружини саноцького старости Стефана Мнішка кн. Костянтину Вишневецькому за захоплення маєтків в м. Заловець і сс. Підлісок, Нетопинець та ін., док. № 73, арк. 44.

32. Листопада 15. / Листопада 16 – Запис про повернення п. Гектором Садовським п. Максиму Минковському купленої частини маєтку Минківці, док. № 74, арк. 45, 46.

33. Жовтня 10. / Листопада 16 – Дарчий запис п. Івана Ледоховського своєму сину Юрію на частину маєтку в с. Ледохів, док. № 75, арк. 46, 47.

34. Жовтня 1. / Листопада 16 – Позов дружини покійного саноцького старости Стефана Мнішка кн. Костянтину Вишневецькому за привласнення маєтків в м. Залозець, сс. Підлісок, Красівка та ін., док. № 76, арк. 47 – 49.

35. Жовтня 12. Позов Абрама і Криштофа Сенют п. Костянтину Ярмолинському за порубку дерев в с. Жеіііелинка, док. № 77, арк. 49 зв., 50.

36. Жовтня 12. / Листопада 16 – Позов пп. Абрама і Криштофа Сенют п. Роману Ярмолинському за порубку дерев у гаю с. Жемелинка, док. № 78, арк. 50 зв. – 52.

37. Листопада 16 – Мирова угода в справі побиття риболовами п. Ганни Гостської підданого підсудка Кременецького земського суду Богуша Гораїна Климова, док. № 79, арк. 52.

38. Жовтня 1. / Листопада 16 – Позов дружини саноцького старости Стефана Мнішка кн. Костянтину Вишневецькому за привласнення маєтків, сс. Підлісок, Красівка та ін., док. № 80, арк. 53.

39. 1606 p., червня 20. / Листопада 17 – Випис з книг Кременецького гродського суду тестаменту кн. Костянтина Вишневецького своїй дружині і дітям на майно, док. № 81, арк. 54 – 56.

Польською мовою.

Тестамент писаний у Москві.

40. Вересня 10. / Листопада 17 – Позов міщанина м. Львова Тарасовича кн. Михайлу Вишневецькому за привласнення Рохманівського маєтку кн. Чарторийських, відданого Тарасовичу за борги, док. № 82, арк. 56 зв., 56-а.

Документ пошкоджений.

41. 1606 p., липня 17. / Листопада 17 – Купча п. Богдана Лосятинського п. Станіславу Витунському на частину маєтку в с. Лосятин за 4000 золотих польських, док. № 83, арк. 57 – 60.

42. Листопада /7 – Дарчий запис п. Ганни Войтеховської своєму чоловіку на 600 золотих польських, док. № 84, арк. 60 зв. – 62.

43. Вересня 9. / Листопада 17 – Позов п. Лешницької і її дітей судді Кременецького гродського суду Григорію Дениску Матвієвському за неповернення мембрами на 250 золотих, що була віддана йому на зберігання, док. № 85, арк. 62, 63.

44. Листопада 16. / Листопада 17 – Дарчий запис п. Івана Войтеховського своїй дружині Ганні на 800 золотих і маєток в с. Лудвигде, док. № 86, арк. 63, 64.

45. Вересня 6. Листопада (17) – Позов п. Яна Яшевського п. Зофії Танській за захоплення спадкового майна, док. № 87, арк. 64-а – 65.

Немає початку. .

46. Жовтня 1. / Листопада 15 – Позов п. Маруші Малинської п. Стефану Вкринському за порубку дерев у Шумських гаях, док. № 88, арк. 65, 66.

47. Вересня 25. / Листопада 16 – Позов п. Стефана Вкринського п. Маруші Малинській за порубку дерев у Литовицькому гаю, док. № 89, арк. 66 зв., 67.

48. Серпня 12. / Листопада 16 – Позов п. Олександри Семашко кн. Анні Острозькій за привласнення маєтку Лабунське, що купив покійний чоловік кн. Анни волинський воєвода Олександр Острозький у першого чоловіка п. Семашко Криштофа Лабунського і не заплатив за нього грошей – 14.000 золотих, док. № 90, арк. 67 зв. – 70.

49. Серпня 5. / Листопада 16 – Позов пп. Савич кн. Острозькому за невиплату 14.000 золотих за куплений кн. Олександром Острозьким маєток Лабунське у п. Криштофа Лабунського, який заповів цю суму пп. Савичам, док. № 91, арк. 70 зв., 71.

50. Жовтня 13. / Листопада 13 – Позов кн. Януша Збаразького брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому за наслання зарубинецьких підданих на с. Опреловець, побиття і поранення підданих, док. № 92, арк. 71 зв., 72.

51. Липня 30. / Листопада 16 – Інтерциза між опікуном покійного п. Павла Дорогостайського найвищим маршалком Великого князівства Литовського Криштофом Дорогостайським і дружиною покійного Федорою в справі виплати грошей за заставлений маєток у с. Воротнів, Луцького повіту, док. № 93, арк. 72 зв. 73. В середині немає аркушів.

52. Жовтня 13 / Листопада 16 – Позов пп. Станіслава і Анни Бурських п. Андрію Поморському та його дружині Ядвизі Бурській за невидачу квиту на одержання частини спадщини, док. № 94, арк. 73 зв. – 74-6.

53. Жовтня 13 / Листопада 13 – Позов пп. Станіслава і Анни Бурських п. Андрію Поморському за невиплату 150 золотих, які були позичені у їх покійного батька і заповіті їх тітці Зофії Бурській, док. № 95, арк. 74-6 зв., 75.

Документ пошкоджений.

54. Вересня 27 / Листопада 17 – Позов п. Михайла Дедеркала п. Батковській і її чоловіку Олександру Дедеркалу за привласнення спадкового майна, док. № 96, арк. 75 – 77.

55. Жовтня 12. / Листопада 17 – Позов п. Катерини Сенюти пп. Роману і Андрію Ярмолинським за наїзд на маєток в с. Денисівка, док. № 97, арк. 77 – 79.

Документ пошкоджений.

56. Жовтня 12. / Листопада 17 – Позов п. Катерини Сенюти пп. Роману і Андрію Ярмолинським за наїзд на лани с. Денисівка і пограбування сіна у підданих, док. № 98, арк. 79 зв. – 81.

Документ пошкоджений.

57. Жовтня 20 /Листопада 17 – Позов п. Катерини Сенюти пп. Ярмолинським за наїзд на дім боярина в с. Денисівка, док. № 99, арк. 81 зв – 83.

58. Жовтня 12. / Листопада 17 – Позов п. Катерини Сенюти п. Костянтину Ярмолинському за пограбування сіна у підданих в с. Денисівка, док. № 100, арк. 83 – 86.

Текст пошкоджено.

59. Вересня 20. / Листопада 17 – Позов городничого і войського м. Кременця Савина Яловицького п. Олександру Сокольському за наїзд на Новгородецькі грунти, док. № 101, арк. 86 – 88.

60. Жовтня 9. / Листопада 17 – Позов п. Івана Коритинського п. Андрію Головинському за порубку дерев в Хотинському лісі, док. № 102, арк. 88 – 90.

61. Вересня 20. / Листопада 17 – Позов п. Савина Яловицького п. Олександру Сокольському за наїзд на Хиневський двір та побиття його слуг і підданих, док. № 103, арк. 90 зв. – 95.

62. 1606 p., жовтня 12. / Листопада 16 – Позов п. Савина Яловицького п. Роману Ярмолинському за неповернення посагу і рухомого майна покійної дружини Ярмолинського Ганни Яловицької, док. № 104, арк. 95 зв. – 99.

63. Жовтня 5. / Листопада 19 – Позов брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького краківському каштеляну кн. Янушу Острозькому за невиплату підданим кн. Острозького з м. Базалії грошового боргу підданому кн. Збаразького Шльомі Оісановичу, док. № 105, арк. 99 – 102.

Документ пошкодженай.

64. Вересня 12. / Листопада 19 – Позов п. Григорія Сенюти п. Івану Сенюті за невиплату грошового боргу в сумі 2.000 золотих, док. № 106, арк. 102 – 105.

Документ пошкоджений.

65. Вересня 12. / Листопада 19 – Позов п. Григорія Сенюти п. Івану Сенюті за наїзд на маєток Ольшаниця, вигнання підданого і образи, док. № 107, арк. 106 – 108.

66. Вересня 12. / Листопада 19 – Позов п. Григорія Сенюти п. Івану Сенюті за розгін стада свиней, док. № 108, арк. 108 зв. – Ш.

67. Жовтня 2. / Листопада 19 – Позов п. Филона Пахинського п. Раїні Ярмолинській за привласнення збіжжя на Загаєцькому грунті, док. № 109, арк. 111 – 113. / Листопада 19 – Лист п. Мартина Кратовича про позику 600 золотих, записаних за маєтком Залужжя, що передала йому, як опікунові, дружина покійного писаря Кременецького гродського суду Григорія Дедеркала, док. № 110, арк. 113, 114.

69. 1606 p., вересня 26. / Листопада 19 – Позов кн. Миколи Радзивілла п. Северину Батковському за захоплення частини земель коло м. Радзивілл і Немирів під час розмежування земель, док. № 111, арк. 114 зв., 115.

70. Листопада 19 – Позов кн. Миколи Радзивілла п. Івану Батковському в справі захоплення врожаю у міщан м. Радзивілл, док. № 112, арк. 116, 117.

Немає закінчення.

71. Вересня 28. / Листопада 19 – Позов п. Вацлава Межинського п. Григорію Войниловичу за потраву жита в маєтку с. Жолобок, док. № 113, арк. 117, 118.

72. Вересня 10. / Листопада 19 – Позов п. Миколи Дедеркала пп. Малинським за невиплату грошового боргу і побиття його, док. № 114, арк. 118 – 123.

73. Вересня 10. / Листопада 19 – Позов п. Миколи Дедеркала пп. Малинським за невиплату грошового боргу і побиття його, док. № 115, арк. 123 – 127.

74. Вересня 28. / Листопада 20 – Позов п. Яна Жоравницького кн. Миколі Радзивіллу за порубку підданими дерев у Крупецькому гаю, док. № 116, арк. 127 зв. – 129.

75. Вересня 28. / Листопада 20 – Позов п. Яна Жоравницького кн. Миколі Радзивіллу за порубку підданими дерев у Крупецькому гаю, док. № 117, арк. 129 зв. – 131.

76. Жовтня 6. / Листопада 20 – Позов пп. Лосятинських і Богдановичів пп. Боговитиним і кн. Михайлу Вишневецькому за привласнення сс. Олібіс і Шапинці, які вони орендують, док. №118, арк. 131 – 134.

77. Липня 1. / Листопада 20 – Позов кн. Острозької брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому за привласнення маєтку Кусківці, який віддав у оренду покійний кн. Олександр Острозький кн. Янушу Воронецькому, док. № 119, арк. 134.

78. Листопада 16 – Дарчий запиc п. Дмитра Скирмонта своїй дружині на частину с. Перенятин за придане, яке він одержав під час одруження, док. № 120, арк. 135, 136.

79. Листопада 9. / Листопада 19 – Закладний запис п. Юрія Ледоховського своїй дружині на частину маєтку в с. Ледохі за 1.200 золотих польських, док. № 121, арк. 136 зв. – 138

80. Серпня 20. / Листопада 19 – Позов п. Гануса Алентовича пп. Малинським за вилов риби і спуск води в ставку с. Дорогаївці, док. № 122, арк. 138, 139.

81. Вересня 28. / Листопада 19 – Позов п. Андрія Сулими і краківського каштеляна кн. Януша Острозького брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому за прийняття до себе на службу сина Андрія Сулими Івана, який привласнив 2.000 золотих, що належали стрільцям каштеляна, і втік з грішми, док. № 123, арк. 139., 140.

82. Жовтня 3. Листопада 20 – Позов п. Миколи Дедеркала кн. Катерині Збаразькій за неповернення 500 золотих, щ переховувались у неї, док. № 124, арк. 141, 142.

83. Жовтня 1. / Листопада 20 – Позов п. Ганни Гостської п. Хомі Бережецькому за розгін підданих, захоплення городі і лісу в маєтку Бережці, що він заклав їй за 50 коп грошей литовських, док. № 125, арк. 142 зв., 143.

84. 1606 p., грудня 13. / Листопада 20 – Позов пп. Ледоховським за пору шення контракту на оренду частини с. Ледохів, док. 126, арк. 143 зв. –146.

85. Жовтня 20. Листопада 20 – Позов п. Бектора Садовського пп. Минковським за побиття і пограбування його та йог приятеля під час повернення з м. Кременця у Сапанівці, док. № 127, арк. 146, 147.

86. Листопада 19. Позов п. Хоми Бережецького п. Ганні Гостській за крадіжку її підданими – братами Никонченя шаблі і гусей, док. № 128, арк. 147 зв.

Немає закінчення.

87. Жовтня 1. / Листопада 20 – Позов судді Кременецького земського суду Януша Жабокрицького скарбнику Волинської землі Томашу Жоравницькому за захоплення частини землі під час розмежування маєтків Теслугів і Вовківці, док. № 129, арк. 148.

88. Вересня 21. / Листопада 20 – Позов п. Дмитра Терлецького п. Анні Малинській за неповернення грошового боргу, док. № 130, арк. 148 зв., 149.

89. Вересня 18. / Листопада 20 – Позов п. Вацлава Менжинського п. Григорію Войниловичу за привласнення землі в с. Жолобок, док. № 131, арк. 150, 151.

90. Вересня 5. / Листопада 20 – Позов п. Хоми Бережецького п. Ганні Гостській за побиття і поранення його підданими с. Нижні Бережці, док. № 132, арк. 151, 152.

91. Листопада 20 – Позов п. Ганни Лубницької п. Станіславу Негоцькому за привласнення речей, що заповіла їй його покійна дружина, док. № 133, арк. 152 зв.

Немає закінчення і середини.

92. Вересня 3. / Листопада 20 – Позов п. Василя Волковського пп. Остроуховим за нез’явлення до суду в справі побиття, пограбування його, док. № 135, арк. 152-а.

Є тільки закінчення документа.

93. Листопада 20 – Позов и. Олени Жоравницької судді Кременецького земського суду Янушу Жабокрицькому за нез’явлення до суду, док. № 136, арк. 152 зв.

Немає всіх аркушів і закінчення.

94. Документ № 137 має тільки кінцівку. Зміст встановити не можна, арк. 152-б.

95. Листопада 20 – Позов возного Кременецького повіту Василя Волковського пп. Остроуховим за побиття його під час вручення позову, док. № 138, арк. 152-б.

Немає закінчення.

96. Листопада 20 – Позов брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького п. Павлу Лосятинському за ув’язнення двох підданих, док. № 139, арк. 152-в.

Документ має тільки кінцівку.

97. Жовтня (12). Листопада 20 – Позов брацлавського воєводи кн.

Януша Збаразького п. Павлу Лосятинському за ув’язнення двох підданих, док. № 140, арк. 152-в. Текст пошкоджений. Немає закінчення.

98. Листопада 20 – Позов судді Кременецького земського суду Януша Жабокрицького п. Миску Минковському за побиття і поранення двірника в с. Минківці, док. № 142, арк. 152-г.

Немає закінчення.

99. Вересня 1. Листопада 20 – Позов п. Івана Сенюти п. Григорію Сенюті за побиття і пограбування його дружини, док. № 143, арк. 153.

Є тільки закінчення.

100. Жовтня 12. Листопада 21 – Позов п. Григорія Войниловича п.

Мацею Рибцевському за наїзд на дім у м. Рохманів, док. № 144, арк. 153 зв., 154.

101. Вересня 2. / Листопада 21 – Позов п. Андрія Ярмолинського п. Катерині Сенюті за побиття підданих, док. № 145, арк 154 зв. – 156.

102. Листопада 16. / Листопада 21 – Квит підсудка Кременецького земського суду Богуша Гораїна кн. Янушу Порицькому на виплату грошового боргу – 700 золотих, док. № 146, арк. 156, 157.

103. Вересня 1. / Листопада 21 – Позов судді Кременецького земського суду Януша Жабокрицького п. Мелетію Минковському за побиття його слуги, док. № 147, арк. 157, 158.

104. Жовтня 7. / Листопада 21 – Позов п. Яна Брудневського п. Станіславу Трояну за привласнення маєтності його покійного брата Станіслава, док. № 148, арк. 158, 158-а.

105. Вересня 1. / Листопада 21 – Позов пп. Дедеркалів пп. Сенютам-Ляховецьким за захоплення земель у с. Дедеркали, док. № 149, арк. 159 – 167.

106. Вересня 10. / Листопада 21 – Позов п. Єви Лешницької судді Кременецького гродського суду Григорію Матвієвському за невиплату 20 коп грошей литовських, взятих у борг, док. № 150, арк. 167 зв. – 170.

107. Вересня 26. / Листопада 21 – Позов князів Радзивіллів п. Яну Жоравницькому за захоплення врожаю у радзивіллівських міщан на Крупецьких ланах, док. № 151, арк. 171, 172.

108. Вересня 27. / Листопада 21 – Позов п. Яна Жоравницького радомському каштеляну Андрію Фірлею за невидачу підданих – втікачів з с. Ситне, док. № 152, арк. 173 – 175.

109. Липня 13. / Листопада 21 – Позов Зофії Шкаревської пп. Миколі і Костянтину Ярмолинському за захоплення спадкових маєтких в сс. Бережинці і Семенів, док. № 153, арк. 175 зв. – 177.

110. Вересня 1. / Листопада 21 – Позов пп. Дедеркалів пп. Григорію та Івану Сенютам за зруйнування межових знаків, док. № 154, арк. 177 зв., 178.

111. Вересня 1. / Листопада 21 – Позов пп. Волковських пп. Григорію та Івану Сенютам-Ляховецьким за відмову від розмежування земель у маєтках Сидорівка і Дедеркали, док. № 155, арк. 179 – 180.

112. Вересня 1. / Листопада 21 – Позов пп. Дедеркалів п. Якубу Лиському в справі розмежування земель в сс. Сидорівка і Дедеркали з пп. Сенютами, док. № 156, арк. 180 зв. – 182.

113. Жовтня 2. / Листопада 21 – Позов п. Костянтина Ярмолинського п. Катерині Сенюті за побиття підданих і боярина № 157, арк. 182, 183.

114. Жовтня 2. Листопада 21 – Позов п. Костянтина Ярмолинського п. Катерині Сенюті за пограбування врожаю в с. Бережці, док. № 158, арк. 183 – 185.

115 Жовтня 2. / Листопада 21 – Позов п. Костянтина Ярмолинського п. Катерині Сенюті за затоплення його Семенівськи сіножатей через підняття Міклашевського ставу після насипання греблі, док. № 159, арк. 185 зв. – 187.

116. Вересня 22. / Листопада 21 – Позов п. Баврила Коритинського п Томашу Жоравницькому за порушення купчої на маєто в с. Теслугів, док. № 160, арк. 188 – 190.

117. Жовтня 1. Листопада 21 – Позов п. Яроша Рогозинського п.

Криштофу Поплавському за вилов риби в Кокорівському ставку, док. № 161, арк. 190, 190-а.

118. Жовтня 8. Листопада 21 – Позов кн. Адама Вишневецького п.

Василю Жабокрицькому за неповернення маєтку в м. Старий Вишневець, взятого в оренду, док. № 162, арк. 191, 192.

119. Жовтня 7. / Листопада 21 – Позов п. Щасного Горевського брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому за невиплату грошей його підданим Афранковичем за аренду млин і шинку в с. Гухелі, Базилицької волості, док. № 163, арк. 193, 194.

120. Жовтня 2. / Листопада 21 – Позов п. Андрія Ярмолинського п Катерині Сенюті за затоплення Данилівського млин через насипання греблі на р. Семенівка, док. № 164 арк. 194 зв. – 196.

121. Листопада 21 – Позов пп. Ярмолинських п. Катерині Сенюті…, док. № 165, арк. 196, 197.

Немає всіх аркушів, зміст встановити не можна.

122. Вересня 1. / Листопада 21 – Позов п. Вацлава Лисогурського пп. Минковським за наїзд на дім в с. Минківці, док. № 166, арк. 197 3В – 200.

123. Квітня 2. / Листопада 21 – Позов п. Костянтина Ярмолинського п Катерині Сенюті за наїзд на бережецьких і семенівських підданих, док. № 167, арк. 200 – 202.

124. Квітня 7 / Листопада 21 – Позов краківського каштеляна кн. Януша Острозького брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому за захоплення коней у лазичинських підданих, док. № 168, арк. 203, 204.

125. 1606 p., грудня 28. / Листопада 22 – Випис з книг Кременецького гродського суду купчої п. Семена Волковського п. Гаврилу Кратовичу на частину маєтку в с. Вовківці, док. № 169, арк. 205 – 208.

Купча складена у Києві.

126. Листопада 22 – Освідчення п. Кунцової про невиплату їй суддею Кременецького гродського суду Григорієм Дениском Матвієвським грошового боргу в 20 коп грошей литовських, док. № 170, арк. 208 зв.

127. 1603 p., квітня 28. / Листопада 22 – Лист кн. Костянтина Вишневецького про передачу своїй дружині Анні Загоровській 30 тисяч золотих, що записані за третьою частиною всіх його маєтків, за віно, док. № 171, арк. 208-а, 209.

128. Листопада 22 – Освідчення п. Яроша Рогозинського про позов його суддею Кременецького гродського суду Григорієм Дениском Матвієвським без попереднього внесення позову до реєстру суду, док. № 172, арк. 209.

129. 1605 p., січня 9. / Листопада 22 – Випис з книг Кременецького гродського суду купчої п. Миколи Бережецького брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому на маєтки в м. Збараж, містечках Стриївка і Клебанівка, док. № 173, арк. 210, 211.

В середині документа немає аркушів.

130. Листопада 22 – Зізнання возного єнерала Юрія 12 л. 177

Красовського про вручення п. Катерині Сенюті позову від п. Андрія Ярмолинського за побиття підданого, док. № 174, арк. 211.

131. Листопада 12 – Протестація п. Василя Малинського про відмову королівського поборці Василя Семашка прийняти лановий і чоповий податки, док. № 175 арк. 212 – 214.

132. Листопада 12 – Зізнання возного єнерала Івана Хорошка про вручення брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому позову від кн. Януша Збаразького за наїзд на маєток в с. Опрелівці, док. № 176, арк. 214.

133. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Андрія Минковського про вручення п. Маруші Малинській позову від п. Стефана Вкринського за порубку дерев у Листовському гаю, док. № 177, арк. 214 зв.

134. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Івана Пахинського про вручення п. Люції Галенській позову від п. Стефана Вкринського за побиття і поранення його і переорання нив листовиськими підданими, док. № 178, арк. 215.

135. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Богдана Бизиновського про вручення брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому позову від п. Андрія Сулими за невидачу його сина, який втік зі служби у краківського каштеляна, док. № 179, арк. 215.

136. Листопада 13 – Зізнання возного єнерального Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Яна Гулкевича про вручення кн. Юрію Вишневецькому позову від п. Яна Маковського за невиплату грошового боргу, док. № 180, арк. 215 зв., 216.

137. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Трухона Бирковського про вручення п. Саві Яловицькому позову від п. Ярмолинської за захоплення приданого, док. № 181, арк. 216 зв.

Документ пошкоджений.

138. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Яна Квятковського про підтвердження заставного запису п. Батковського п. Василю Себастіяновичу на 4 підданих в с. Перенятин, док. № 182, арк. 217.

Документ пошкоджений.

139. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Якуба Новаковського про вручення “краківському каштеляну кн. Янушу Острозькому позову від брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького в справі нанесення збитків міщанину м. Ямполя Шльомі Лисановичу, док. № 183, арк. 217, зв. 218.

140. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Якуба Новаковського про вручення краківському каштеляну кн. Янушу Острозькому упоминального листа про виплату його підданим грошового боргу міщанину Лисановичу, док. № 184, арк. 218.

141. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Лукаша Минковського про вручення п. Станіславу Негоцькому позову від пп. Пресмицьких за привласнення спадкового майна, док. № 185, арк. 218, зв., 219.

142. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Яна Зелинського про вручення пп. Ярмолинським позову від п. Катерини Сенюти за привласнення Жемелинських і Денисівських земель, док. № 186, арк. 219.

143. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Мелетія Минковського про вручення п. Яну Богуцькому позову від міщанина м. Кременця Якуба Соломоновича за вбивство його брата док. № 187, арк. 219 зв., 220.

144. Листопада 13 – Зізнання возного єнерального Волинського воєводства Яна Гулкевича про вручення п. Григорію Лудвиському позову від п. Вінка Ісерницького за захоплення майна, док. № 188, арк. 220 зв., 221

145. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Геліяша Далчевського про вручення брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому позову від кн. Костянтина Острозького за захоплення маєтку Кусківці, док. № 189, арк. 221.

146. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Геліяша Далчевського про вручення овруцькому старості кн. Михайлу Вишневецьому позову від купця м. Львова п. Якуба Торосовича, № 190, арк. 221 зв., 222.

147. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Миколи Трояна про вручення п. Івану Сенюті позову від пп. Дедеркалів за захоплення Ольганецьких земель, док. № 191, арк. 222.

148. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Миколи Трояна про вручення п. Івану Сенюті і його дружині позову від п. Григорія Сенюти за погрози вбити його, док. № 192, арк. 222 зв., 223.

Документ пошкоджений.

149. Листопада 13. Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Миколи Трояна про вручення п. Івану Сенюті позову від п. Григорія Сенюти за наїзд на Ольшанецькі землі, док. № 193, арк. 223.

Документ пошкоджений.

150. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Лукаша Минковського про вручення п. Мелетію Минковському позову від судді Кременецького земського суду Януша Жабокрицького за поранення слуги Вацлава Лисогурського, док. № 194, арк. 223 зв.

151. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Лукаша Минковського про вручення пп. Семену та Андрію Минковським позову від п. Вацлава Лисогурського за побиття і поранення його, док. № 195, арк. 223 зв., 224.

152. Листопада 14 – Зізнання возного єнерального Яна Гулкевича про вручення п. Криштофу Поплавському позову від п. Яроша Рогозинського за вилов риби у ставку, док. № 196, арк. 224.

153. Листопада 14 – Скарга п. Дмитра Скирмонта на п. Головинську та її сина за наїзд на маєтки в сс. Хотин і Полуничне, що вони йому здавали в оренду, док. № 197, арк. 224 зв., 225.

154. Листопада 14 – Зізнання возного єнерального Бартоша Яблонського про вручення судді Кременецького гродського суду Григорію Дениску Матвієвському позову від п. Кунцевої за невиплату грошового боргу, док. № 198, арк. 225 зв., 226.

155. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Київського і Волинського воєводств Якуба Новаковського про вручення п. Яну Мошенському позову від п. Григорія Сенюти Ляховецького за наїзд на с. Скроботівка та побиття підданих, док. № 199, арк. 226.

156. Листопада 14 – Зізнання возного єнерального Андрія Пархомовича про вручення п. Садовській від п. Семена Минковського за поранення його і захоплення овець, док. № 200, арк. 226 зв., 227.

157. Листопада 14 – Зізнання возного єнерального Івана Хорошка про вручення п. Зофії Танській позову від п. Яна Яшевського за привласнення спадкового майна, док. № 201, арк, 227.

158. Листопада 14 – Зізнання возного єнерального Івана Хорошка про вручення п. Катерині Малинській позову від п. Миколи Дедеркала за наїзд на маєток в м. Волочищі, док. № 202, арк. 227, зв. 228.

159. Листопада 14 – Зізнання возного єнерального Івана Хорошка про вручення п. Зофії Танській позову від п. Яна Яшевського за привласнення спадкового майна, док. № 203, арк. 228.

160. Листопада 14 – Зізнання возного єнерального Яна Квятковського про відмову п. Северина Батковського розмежувати землі, згідно рішення суду, в маєтках Перенятин і Водиця з своїм братом Іваном, док. № 204, арк. 228 зв., 229.

161. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Яна Квятковського про обстеження врожаю на землях с. Ледохів, проданих п. Яном Ледоховським п. Федору Яроцькому, док. № 205, арк. 229.

162. Листопада 12 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Яна Квятковського про обстеження врожаю на землях с. Ледохів, проданих п. Яном Ледоховським п. Федору Яроцькому, док. № 206, арк. 229 зв., 230.

163. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Яна Заблоцького про введення п. Григорія Лешницького у володіння маєтком в с. Загірці, що віддав йому до оренди п. Павло Сошенський, док. № 207, арк. 230.

164. Листопада 14 – Зізнання возного єнерального Волинського воєводства про вручення п. Ганні Гостській позову від п. Хоми Бережецького за наїзд на дім в с. Бережці, док. № 208, арк. 231.

165. Листопада 14 – Зізнання возного Лукаша Минковського про вручення п. Андрію Минковському позову від п. Гектора Садовського за поранення його, док. № 209, арк. 231 зв.

Немає закінчення.

166. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Яна Гулевича про обстеження ран у п. Вінка Ісерницького, що наніс йому п. Глибка, док. № 212, арк. 231-а.

Немає початку, документ пошкоджений.

167. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Марцина про вручення дружині волинського воєводи Ганні Кощанській позову від п. Чолганського та ін. за побиття підданих, док. № 213, арк. 231-а зв., 231-б.

Документ пошкоджений.

168. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Миколи Вресинського про введення п. Станіслава Палчевського у володіння маєтком Влашанівці, що віддав йому кн. Стефан Порицький до оренди, док. № 214, арк. 231-б.

169. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Михайла Богушевича про введення п. Станіслава Палчевського у володіння маєтком Влашанівці, який віддав йому кн. Стефан Порицький до оренди, док. № 215, арк. 232.

170. Листопадада – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Миколи Вресинського про вручення п. Миколі Остроухову позову від возного Василя Волковського за поранення його, док. № 216, арк. 232 зв., 233.

Документ пошкоджений.

171. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Юзефа Бельського про вручення князям Радзивіллам позову від п. Северина Батковського за порубку дерев, док. № 217, арк. 233.

172. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Юзефа Бельського про вручення п. Івану Батковському позову від його брата Северина за розподіл майна, док. № 218, арк. 233, зв. 234.

173. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Михайла Богушевича про вручення кн. Анні Острозькій позову від п. Семашко за невиплату грошового боргу, док. № 219, арк. 234.

174. Листопада 14 – Оповідання п. Яроша Гулялницького про поранення п. Михаилом Хриницьким пп. Самуеля Батковського, Василя Горловського і Федора Грушевського, док. № 220, арк. 234 зв., 235.

175. Листопада 15 – Скарга п. Абрама Осемборовського на п. Олександра Черневського за поранення його на ярмарку в м. Волочищі, док. № 221, арк. 235 зв., 236.

176. Листопада 16 – Зізнання возного єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Яна Єлницького про вручення спадкоємцям п. Яцка Дедеркала позову від п. Михайла Дедеркала за привласнення спадкового майна, док. № 222, арк. 236 зв., 237.

177. Листопада 16 – Зізнання возного єнерала Юзефа Бельського про вручення радомському каштеляну Андрію Фірлею позову від п. Яна Жоравницького за невидачу підданих – втікачів, док. № 223, арк. 237.

178. Листопада 16 – Зізнання возного єнерала Юзефа Бельського про вручення князям Радзивіллам позову від п. Яна Жоравницького за порубку дерев у Крупецькому гаю, док. № 224, арк. 237 зв., 238.

179. Листопада 16 – Зізнання возного єнерала Андрія Минковського про вручення п. Івану Сенюті позову від п. Миколи Вресинського за образи, док. № 225, арк. 238.

180. Листопада 16 – Оповідання п. Івана Скуйбеди про смерть у в’язниці в Москві кн. Костянтина Вишневецького, що позивався до суду дочкою саноцького старости Яна Мнішка, док. № 226, арк. 238 зв., 239.

181. Листопада 16 – Зізнання возного земського єнерала Волинського воєводства Бартоша Яблонського про вручення п. Бригорію Сенюті позову від п. Івана Сенюти за побиття його та його дружини, док. № 227, арк. 239.

182. Листопада 16 – Зізнання возного єнерала Романа Половецького про вручення пп. Олександрі Пенкавецькій і Марині «Ластовецькій позовів від п. Олександра Пясочинського за захоплення сіна, док. № 228, арк. 240.

183. Листопада 16 – Зізнання єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Яна Єлницького про вручення п. Івану Сенюті позовів від пп. Дедеркалів, Яцковичів та ін. за захоплення земель, док. № 229, арк. 240, 241.

184. Листопада 16 – Зізнання возного єнерального Яна Квятковського про вручення пп. Семену і Григорію Ледоховським позовів від п. Яцка Лешницького за привласнення посагу дружини, док. № 230, арк. 241 зв., 242.

185. Листопада 16 – Зізнання возного єнерала Юрія Красовського про вручення брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому позову від п. Щасного Горевського за невиплату грошей за оренду, док. № 231, арк. 242.

186. Листопада 16 – Зізнання возного єнерала Юрія Красовського про вручення брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому упоминального листа від краківського каштеляна кн. Януша Острозького за неповернення коней, док. № 232, арк. 242 зв., 243.

187. Листопада 16 – Зізнання возного єнерала всіх коронних воєводств Мацея Адамовича про вручення брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому позову від п. Миколи Малинського в справі оренди м. Волочищі, док. № 233, арк. 243.

188. Листопада 16 – Зізнання возного єнерала Криштофа Андріяновича про вручення п. Яну Жоравницькому позову від князів Радзивіллів за пограбування радзивіллівських міщан, док. № 234, арк. 243, 244.

189. Листопада 16 – Зізнання возного єнерала Яна Квятковського про введення п. Юрія Ледоховського у володіння половиною маєтку в с. Ледохів, згідно дарчого запису його батька, док. № 235, арк. 244 зв., 245.

190. Листопада 16 – Мирова угода в справі наїзду п. Юрія Кошаковського на дім судді Кременецького земського суду Януша Жабокрицького, док. № 236, арк. 245, 246.

191. Листопада 16 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Петра Микулича про вручення п. Миколі Малинському позову від п. Гануса Сементовича за спуск води у ставку, док. № 237, арк. 246.

192. Листопада 16 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Михайла Богушевича про вручення п. Павлу Лосятинському позову від брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького за побиття підданих в с. Лотівка, док. № 238, арк. 246 зв., 247.

193. Листопада 17 – Скарга судді Кременецького земського суду Януша Жабокрицького на орендаря маєтку в с. Жабокрик Левка Іцхаковича за невиплату грошей, док. № 239, арк. 247, 248.

194. Листопада 17 – Оповідання п. Богдана Лосятинського про продаж п. Станіславу Витунському частини маєтку в с. Лосятин, док. № 240, арк. 248.

195. Листопада 17 – Оповідання п. Івана Коритинського про невіддачу суддею Луцького земського суду Іваном Хриницьким купчої на маєтки Хотин і Полуничне, док. № 241, арк. 248 зв., 249.

196. Листопада 17 – Мирова угода в справі наїзду п. Станіслава Витунського на дім судді Кременецького земського суду в с. Лосятин, док. № 242, арк. 249.

197. Листопада 17 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Якуба Новаковського про огляд побоїв, що наніс п. Сенюті Ляховецькій п. Григорій Сенюта Ляховецький, док. № 243, арк. 249 зв., 250.

198. Листопада 17 – Протестація п. Савина Яловицького про відмову волинського поборці Василя Семашка прийняти лановий і чоповий податки, док. № 244, арк. 250 зв., 251.

199. Листопада 17 – Зізнання возного Кременецького повіту Бартоша Яблонського про вручення пп. Боговитиним позовів від пп. Лосятинських за привласнення сс. Олібес і Шапинці, док. № 245, арк. 250, 251.

200. Листопада 17 – Зізнання возного єнерала Яна Єлницького про огляд побоїв що нанесли боярину Супруну пп. Ярмолинські, док. № 246, арк. 251.

201. Листопада 17 – Зізнання возного єнерала Яна Єлницького про обстеження дерев, порубаних у п. Катерини Сенюти п. Романом Ярмолинським, док. № 247, арк. 251 зв. – 253.

202. Листопода 17 – Мирова угода між пп. Бригорієм Лудвиським і Мартином Кратовичем в справі полювання у Валевському гаю, док. № 248, арк. 253.

203. Листопада 21 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Яна Квятковського про введення п. Дмитра Скирмонта у володіння маєтком у с. Перенятин, що здав йому в оренду п. Василь Себастіянович, док. № 249, арк. 254.

204. Листопада 17 – Мирова угода між пп. Сенютою Ляховецьким та Адамом Чолганським, док. № 250, арк. 254 зв., 255.

205. Листопада 17 – Зізнання возного земського єнерала Волинського воєводства Григорія Гуляльницького про огляд побоїв, що нанесли п. Зофії Сенюті Ляховецькій слуги п. Григорія Сенюти Ляховецького док. № 251, арк. 255 зв., 256.

206. Листопада 17 – Зізнання возного Кременецького повіту Василя Волковського про вручення п. Станіславу Шашевському і кн. Михайлу Вишневецькому позовів від п. Вацлава Межинського за побиття і пограбування, док. № 252, арк. 256 зв., 257.

207. Листопада 17 – Зізнання возного єнерала Якуба Новаковського про вручення п. Раїні Ярмолинській позову від п. Филона Пахинського за пограбування врожаю підданих, док. № 253, арк. 258.

208. Листопада 17 – Скарга п. Филона Пахинського на п. Раїну Ярмолинську за невиплату грошей, взятих під заклад урожаю, док. № 254, арк. 259, 260.

209. Листопада 17 – Зізнання возного єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Петра Заєцького про введення п. Яна Красносельського у володіння с. Кусківці, заставленого йому кн. Адамом Вишневецьким, док. № 255, арк. 260, 261.

210. Листопада 17 – Зізнання возного єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Петра Заєцького про введення п. Романа Пещинського у володіння с. Кусківці, заставленого йому кн. Адамом Вишневецьким, док. № 256, арк. 261, 262.

211. Листопада 17 – Зізнання возного єнерала Петра Микулича про вручення кн. Катерині Збаразькій позову від п. Миколи Дедеркала за невиплату грошового боргу, док. № 257, арк. 262.

212. Листопада 17 – Запис про звільнення від позову до суду кн. Чарторийської у справі вбивства її підданим п. Яном Богуцьким міщанина м. Кременця Іцька, док. № 258, арк. 262 зв., 263.

213. Листопада 17 – Запис про виплату п. Яном Богуцьким грошей дружині забитого ним міщанина м. Кременця Іцька Козака, док. № 259, арк. 263, 264.

214. Листопада 19 – Зізнання возного єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Мелетія Минковського про вручення п. Василю Жабокрицькому позову від п. Семена Минковського за побиття його, док. № 260, арк. 264 зв.

215. Листопада 19 – Зізнання возного єнерального Яна Квятковського про введення п. Настасії Ледоховської у володіння маєтком в с. Ледохів, заставленим П чоловіком, док. № 261, арк. 264 зв., 265.

216. Листопада 19 – Запис про зруйнування суддею Кременецького земського суду Янушем Жабокрицьким межових знаків і захоплення худоби у п. Яна Жоравницького, док. № 262, арк. 265 зв.

217. Листопада 19 – Запис про наїзд п. Яна Сираковського на шинок підданого краківського каштеляна кн. Януша Острозького, док. № 263, арк. 266.

218. Листопада 19 – Є тільки початок документа, зміст встановити не можна, док. № 264, арк. 266 зв.

219. Купча пп. Белжецьких брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому на маєтки в м. Збараж, сс. Верняк, Охримівці та ін., арк. 267 – 269а.

Немає початку і кінця.

220. Запис про стягнення п. Михайлом Хриницьким грошей з п. Ганни Головинської за те, що його кінь впав з мосту, що не був відремонтований, арк. 270, 271.

Немає початку і кінця.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск IІ. Книги № 12 – 22 (1601 – 1614 рр.). – К.: 1965 р., с. 163 – 187.