Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Книга № 8 (1592 р., липень)

1. Липня 7 – Зізнання пп. Каспра Славковського і Ганни Либорадської про відмову від частини спадкового майна, що знаходилась у зем’янки Рожі Віложанки та її чоловіка п. Андрія Чеховського, док. № 15, арк. 1.

2. Липня 18, 1590 р. / Липня 7 – Шлюбний контракт п. Івана Телецького на грошову суму, подаровану дружині п. Оксинії Лешницькій, док. № 16, арк. 1 зв. – 3.

3. Жовтня 18, 1591 р. / Липня 7 – Купча п. Павла Кошляковського судді Кременецького гродського суду кн. Льву Воронецькому на частину маєтку Борки, док. № 17, арк. 3 – 5.

4. Липня 8 – Мирова угода між спадкоємцями кн. Андрія Вишневенького: кн. Костянтином Вишневецьким, Євфімією Вишневецькою та її чоловіком троцьким воєводою кн. Миколою Радзивіллом, з Ганною Вишневецькою і її чоловіком вітебським воєводою Миколою Сапєгою, з Олександрою Вишневецькою і її чоловіком кн. Юрієм Чарторийським, з Софією Вишневецькою і її чоловіком віленським тивуном Яном Пацом, док. № 18, арк. 5 зв., 6.

5. Жовтня 3, 1590 р. / Липня 8 – Запис про виділення житомирським старостою Семеном Дениском-Матвієвським четвертої частини маєтків Матвіївні, Пищатинці, Гридківці і «три двори кременецькі» сестрі Раїні і її чоловікові п. Себастіяну Кавецькому, док. № 19, арк. 6 зв. – 8.

6. Лютого 9, 1589 p. / Липня 9 – Запис про виділення п. Романом Ярмолинським частини маєтків в сс. Семенове, Бережинець, Кошелівка, Нилівка дружині Маруші Малинській замість її приданого, док. № 20, арк. 8 зв. – 10.

7. Грудня 11, 1579 р. / Липня 9 – Запис про грошову позику брацлавським каштеляном, черкаським і канівським старостою кн. Михайлом Вишневецьким у свого служебника Яна Ближинського під заклад маєтків в сс. Лопушне і Пахинки, Кременецького повіту, док. № 21, арк. 11, 12.

8. Лютого 9, 1589 р. / Липня 9 – Дарчий запис п. Романа Ярмолинського своїй дружині Маруші Малинській на рухоме майно і гроші, док. № 22, арк. 12 зв., 13.

9. Червня 14, 1591 р. / Липня 9 – Купча пп. Лудвиських брацлавському воєводі і кременецькому старості кн. Янушу Збаразькому на маєток Лудвище в Кременецькому повіті, док. № 23, арк. 13 зв. – 17.

Є відомості про розміри маєтку.

10. Грудня 3, 1591 р. / Липня 9 – Запис про виділення житомирським старостою Семеном Дениском-Матвієвським четвертої частини маєтків Матвіївці, Пищатинці, Гридківці і «три двори кременецькі» сестрі Марині і її чоловікові п. Андрію Селецькому, док. № 24, арк. 18, 19.

11. Червня 5, 1590 р. / Липня 8 – Запис про виділення житомирським старостою Семеном Дениском-Матвієвським четвертої частини маєтків Матвіївці, Пищатинці, Гридківці і «три двори кременецькі» сестрі Маруші і її чоловікові п. Матею Влостиборському, док. № 25, арк. 19 зв., 20.

12. Травня 1, 1591 р. / Липня 8 – Тестамент п. Огафії Грешник своєму сину Северину на гроші, нерухоме і рухоме майно, док. № 26, арк. 20 – 22.

13. Лютого 10, 1589 р. / Липня 8 – Дарчий запис п. Овдотії Ясениницької своєму чоловікові п. Івану Телецькому на 240 коп грошей литовських, док. № 27, арк. 22 зв. – 24.

14. Березня 4, 1585 p. / Липня 8 – Запис про грошову позику янушпільського війта Яна Тишецького у п. Станіслава Павловського під заклад маєтку Волоське в Кременецькому повіті, док. № 28, арк. 24 зв. – 26.

15. Квітня 28. / Липня 8 – Запис про позов зем’янина Григорія Жабокрицького п. Остапом Букоємським у справі захоплення частини маєтку Жабокрик, заставленого за гроші, док. № 29, арк. 27, 28.

16. Квітня 9. / Липня 8 – Запис про позов волинського воєводи і білоцерківського старости кн. Януша Острозького і київського чашника Василя Козаровського п. Василем Семашком за захоплення частини маєтку і підданих в с. Чарторий, док. № 30. арк. 28, 29.

На арк. 29 розповідається про смерть польського короля Стефана Баторія і про тривоги від турків і татар.

17. Листопада 12, 1590 р. / Липня 8 – Дарчий запис п. Семена Минковського своїй дружині Раїні на частину маєтку Мннківці замість її приданого, док. № 31, арк. 29 зв., 30.

18. Вересня 29, 1588 р. / Липня 8 – Купчп п. Григорія Жабокрицького своєму братові Янушу на Гурипівські ставки і млини у маєтку Жабокрик, док. № 32, арк. 31 – 34.

19. Вересня 29, 1588 р. / Липня 8 – Заставний запис п. Григорія Жабокрицького своєму братові Янушу на Гуринівські ставки і млини у маєтку Жабокрик, док. № 33, арк. 34 – 37.

20. Серпня 29. 1587 р. / Липня 8 – Лист п. Григопія Жабокрииького про виплату йому грошей братом Янушем за куплену частину маєтку Жабокрик, док. № 34, арк. 37 зв., 38.

21. Листопада 15, 1588 р. / Липня 8 – Запис про розподіл маєтку Жабокрик між радомським каштеляном Андрієм Фірлеєм і пп. Жабокрицькими, док. № 35, арк. 38 – 40.

Є докладний опис меж.

22. Травня 10, 1591 p. / Липня 8 – Купча п. Василя Жабокрицького своєму братові Янушу на частину маєтку Жабокрик, док. № 36, арк. 41 – 43.

23. Травня 16, 1591 р. / Липня 8 – Купча п. Семена Лосятинського судді Кременецького земського суду Янушу Жабокрицькому на частину маєтку Лосятин, док. № 37, арк. 43 зв. – 45.

24. Лютого 26, 1590 р. / Липня 8 – Привілей польського короля Сігізмунда III про обрання п. Януша Жабокрицького суддею Кременецького земського суду в 1590 р., док. № 38, арк. 45 зв., 46.

25. Липня 11 – Запис про позов пп. Жабокрицькими орендаря Гуринівської частини маєтку Жабокрик Остафія Букоємського, док. № 39, арк. 47.

26. Липня 11. / Липня 11 – Запис про укладення угоди між волинським воєводою кн. Янушем Острозьким і пп. Біленькими в справі повернення підданих з маєтків Ванджулове, Молодкове і Немиринці на випадок їх втечі в маєтки князя в м. Чуднове і Полонне, док. № 40, арк. 47 зв.

27. Травня 16, 1591 р. / Липня 11 – Купча п. Філона Лосятинського судді Кременецького земського суду Янушу Жабокрицькому на частину маєтку Лосятин, док. № 40, арк. 48.

28. Травня 16, 1591 р. / Липня 8 – Купча п. Андрія Лосятинського судді Кременецького земського суду Янушу Жабокрицькому на частину маєтку Лосятин, док. № 41, арк. 49, 50.

29. Липня 8 – Запис про подачу черкаським старостою кн. Олександром Вишневецьким апеляції до Головного трибунальського суду в Любліні в справі з п. Криштофом Швабом, док. № 41, арк. 51.

30. Вересня 29, 1591 р. / Липня 8 – Привілей польського короля Сігізмунда III про обрання п. Михайла Краєвського кременецьким земським підсудком, док. № 42, арк. 51 зв., 52.

31. Березня 18, 1589 р. / Липня 8 – Купча п. Ярмоли Олехновича возному Кременецького повіту Григорію Гуляльницькому на дворище і сад в передмісті Кременця, док. № 43, арк. 52 зв. – 54.

32. Липня 8 – Запис про невизнання пп. Михайлом Краївським і Дем’яном Хоревським документів, які стверджують права п. Дем’яна Андрузького на володіння маєтком п. Степана Корницького, док. № 44. арк. 54, 55.

33. Січня 18. / Липня 8 – Тестамент п. Федора Путяти на маєток Загорець і Татариновець у Кременецькому повіті дружині і дітям, док. № 45, арк. 55 – 57.

34. Травня, 1591 р. / Липня 9 – Купча п. Вацлава Боговитина-Шумбарського п. Настасії Сенюті на сс. Васківці, Крогулець, Боложівка, Степанівка, Теремне і Токарі в Кременецькому повіті, док. № 46, арк. 57 – 59.

35. Липня 9 – Скарга брацлавського воєводи і кременецького старости кн. Януша Збаразького на київського воєводу і волинського маршалка кн. Костянтина Острозького та його сина Олександра за наїзд на Збаразький маєток, захоплення і підпал сіна підданих та князя, док. № 47, арк. 59.

36. Липня 9 – Оповідання брацлавського воєводи і кременецького старости кн. Януша Збаразького про самовільне встановлення меж королівського с. Осники в Кременецькому повіті орендарем Мартином Хармеським і п. Савином Яловицьким, док. № 48, арк. 59 зв., 60.

37. Липня 9 – Оповідання дунаївського війта Андріаса Громацького про відмову черкаського старости кн. Олександра Вишневецького від розбору у земському суді їх справи про несплату стацій за оренду і про подачу апеляції до Головного трибунальського суду, док. № 49, арк. 60.

38. Січня 12, 1589 р. / Липня 9 – Дарчий запис п. Матвія Малинського дружині Марині Шумській на сс. Вербоє, Богданівка, Тур’є, Турянка, Білогородка і Стовпець, док. № 50, арк. 60 зв. – 62.

39. Січня 12, 1589 р. / Липня 9 – Дарчий запис п. Матвія Малинського дружині Марині Шумській на рухоме майно, док. № 51, арк. 62 зв. – 64.

40. Липня 10 – Зізнання пп. Ісернських і повірених київського воєводи кн. Костянтина Острозького про перенесення їх справи на наступне засідання суду, док. № 52, арк. 64 зв.

41. Липня 10 – Мирова угода між блонським і олкиницьким старостою Каспром Клодинським і державцею с. Волоського п. Станіславом Павловським, док. № 53, арк. 64 зв., 65.

42. Травня 20. / Липня 10 – Запис про виплату грошей пп. Болбасам-Ростоцьким п. Титом Хом’яком-Смордовським за підданих-втікачів з маєтку Ростоцьке, що мешкають у маєтку Кіндине, док. № 54, арк. 65, 66.

43. Липня… – Запне про припинення справи між пп. Андрієм Прездецьким і Ярофієм Гостським, док № 55, арк. 66.

44. Травня 15, 1590 р. / Липня 10 – Дарчий запис п. Адама Чолганського його служебнику п. Яну Сесницькому на частину маєтку Вишній Камень в Кременецькому повіті, док. № 56, арк. 67. 68.

45. Жовтня 1, 1589 р. / Липня 10 – Дарчий запис п. Федора Козирадського дочці Маруші на маєток Кут у Кременецькому повіті, док. № 57, арк. 69, 70.

46. Липня 9 – Запне про захоплення волинським воєводою кн. Янушем Острозьким частини маєтку в с. Чарторий у п. Василя Семашка, док. № 58, арк. 71 – 74.

47. Липня 9 – Запис про захоплення маєтку Дедеркалівка і рухомого майна у п. Федора Дедеркала писарем Кременецького гродського суду Григорієм Дедеркалом, док. № 59, арк. 74 зв. – 76.

48. Липня 9 – Скарга п. Яна Комнацького на возного Кременецького повіту Панаса Пахинського за ствердження боргових зобов’язань, до яких примусило його ув’язнення у кн. Михайла Заславського, док. № 60, арк. 76 – 78.

49. Липня 9 – Скарга дунаївського війта Андріаса Громацького і зборовського купця Кіндрата Кравця на черкаського старосту кн. Олександра Вишневенького за порушення умови про оренду ставу в м. Маневі, док. №61, арк. 78 – 90.

50. Жовтня 9, 1590 p. / Липня 9 – Дарчий запис п. Григорія Минковського сину Семену на частину маєтку Минківці, док. № 62, арк. 80 зв. – 82.

51. Січня 8, 1590 р. / Липня 9 – Дарчий запис п. Богуша Гораїна дружині Олені Бережинській на маєток Стовпець, док. № 63, арк. .82, 83.

52. Липня 9 – Зізнання п. Ярофія Гуляльницького та його дружини Аксюти про виділення їй частини спадкового маєтку Бережці братами Бережецькими, док. № 64, арк. 83.

53. Липня 9 – Запис про порушення п. Ярофієм Гостським угоди на оренду маєтку Ридомль пп. Прездецьких, док. № 65, арк. 84, 85.

54. Жовтня 1, 1589 р. / Липня 10 – Дарчий запис п. Федора Козирадського дружині Луції Лгобашевській на маєток Залужжя в Кременецькому повіті, док. № 66. арк. 85 зв., 86.

55. Серпня 23, 1591 р. / Липня 9 – Купча п. Семена Волковського брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому на частину маєтку в с. Лудвищах, Кременецького повіту, док. № 67, арк. 87 – 90.

56. Червня 10, 1591 р. / Липня 9 – Дарчий запис судді, Кременецького гродського суду кн. Льва Вороненького і його дружини Марини кн. Юрію і Криштофу Збаразьким на с. Башківці, Кременецького повіту, док. № 68, арк. 90 – 92.

57. Червня 30,1591 р. / Липня 9 – Запис п. Семена Минковського і дружини Раїни про виділення їй дядьками Федором та Іваном Лудвиськими частини спадщини, док. № 69, арк. 92 – 95.

58. Липня 5. / Липня 9 – Купча п. Томаша Ометинського п. Пилипу Капкосону на частину маєтку Шелвів, док. № 70, арк. 95 – 97.

59. Травня 2, 1584 р. / Липня 9 – Дарчий запис кн. Варвари Збаразької служебникові Василю Себастіановичу на частину с. Ситне в Кременецькому повіті, док. № 71, арк. 97 зв., 98.

60. Липня 9. / Липня 11 – Дарчий запис п. Івана Лудвиського синам Семену та Григорію на частину маєтків у Лудвищах і Ледухові, док. № 72, арк. 99, 100.

61. Липня 11 – Скарга писаря Луцького земського суду Михайла Корптинського на п. Яна Дадзибога за неповернення проданих йому коней i збруї, док. № 73, арк. 100 – 102.

62. Липня 11 – Запис про укладення договору між волинським воєводою кн. Янушем Острозьким і пп. Біленькими про повернення підданих-втікачів з маєтків Ванджулове, Молодкове і Немиринці на випадок їх втечі в мм. Чуднове і Полонне, док. № 74, арк. 102, 103.

63. Липня 11 – Запис про вручення позовів п. Остафію Букоємському від судді. Кременецького земського^ суду Януша Жабокрицького та його брата Василя’ за відмову повернути орендовану Гурннівську частину маєтку в с. Жабокрик, док. № 75, арк. 103 зв., 104.

64. Квітня 24, 1591 р. / Липня 11 – Купча п. Ярмоли Олехновича кременецькому протопопу Трифону на спадковий маєток в м. Кременці і с. Колосові, док. № 76, арк. 105 – 108.

65. Липня 11 – Лист кременецького підстарости Томата Біленького, його братів Войтеха і Яна про ліквідацію позову до волинського воєводи кн. Януша Острозького за пограбування підданих біля с. Лисинці, док. № 77, арк. 108, 109.

66. Липня 11 – Запис про позов дружини судді Луцького земського суду Ганни Гостської пп. Бережецькими в справі про розподіл Бережецького маєтку, док. № 78, арк. 109, 110.

67. Липня 11 – Запис про вручення позовів п. Григорію Жабокрицькому від судді Кременецького земського суду Януша Жабокрицького за наїзд на двір підданого і передачу в оренду п. Остафію Букоємському частини Жабокрицького маєтку, що був проданий Янушу Жабокрицькому, док. № 81, арк. 111 – 116.

68. Липня 8 – Скарга пп. Стефана і Яцька Дедеркалів на п. Семена Дедеркала за захоплення частини маєтку Дедеркали брата Богдана, полоненого татарами, док. № 80, арк. 116.

69. Липня 9 – Оповідання п. Яна Дубровського про поранення його п. Петром Розношинським під час наїзду на маєток п. Андрія Шкаревського, док. № 81, арк. 117. 70. Липня З, 1590 р.

70. Липня 9 – Дарчий запис п. Федори Жабокрпцької чоловікові Андрію Шкарезському на гроші і рухоме майно, док. № 82, арк. 117 зв. – 119.

71. Липня 8, 1591 р. / Липня 9 – Запис кн. Станіслава Радзивілла про подарування частини маєтку в м. Немирові, Кременецького повіту, служебнику Матею Кузьминському, док. № 83, арк. 120 – 122.

72. Липня 14, 1587 р. / Липня 10 – Дарчий запис п. Льва Ісернського синові Вінку на частину маєтку Лосятин у Кременецькому повіті, док. № 84, арк. 122, 123.

73. Червня 15, 1587 р. / Липня 10 – Запис п. Вінка Ісернського про позику грошей у дружини Раїни Лудвиської під заклад частини маєтку Лосятин у Кременецькому повіті, док. № 85, арк. 123 зв., 124.

74. Липня 1, 1591 р. / Липня 9 – Купча пп. Лосятинських пп. Ледоховським на маєток Лосятин у Кременецькому повіті, док. № 86, арк. 125 – 127.

75. Грудня 2, 1591 р. / Липня 9 – Купча пп. Лосятинських пп. Ледоховським на частину маєтку Лосятин у Кременецькому повіті, док. № 87, арк. 127 зв. – 130.

76. Липня 10 – Запис про позов королівського секретаря Матвія Малинського пп. Бережецькими для стягнення грошей за орендований маєток Бережецьке, док. № 88, арк. 130 зв.

77. Липня 10 – Скарга пп. Батковських на дружину судді Луцького земського суду Ганну Гостську за неповернення маєтків у Перенятині, Башарівці і Волиці. Кременецького повіту, що були взяті в оренду, док. № 89, арк. 431 – 136.

78. Червня 15, 1587 р. / Липня 10 – Дарчий запис п. Вінка Ісернського своїй Дружині Раїні Лудвиській на рухоме майно, док. № 90, арк. 137, 138.

79. Травня 28, 1590 p. / Липня 10 – Лист п. Андрія Шкаревського дружині Федорі Жабокрицькій на 400 коп грошей литовських, що були ним взяті у борг, док. № 91, арк. 138 зв. – 140.

80. Травня 28, 1590 р. / Липня 10 – Дарчий запис п. Андрія Шкаревського дружині Федорі Жабокрицькій на рухоме майно, док. №’92, арк. 140 – 142.

81. Липня 15, 1591 р. / Липня 10 – Дарчий запис п. Раїни Корницької чоловікові Михайлу Краївському на частину маєтків у Корницях, Окнинах і Перерослому, Кременецького повіту, док. № 93, арк. 143 – 145.

82. Липня 10 – Квит п. Параски Дедеркало про припинення позову проти писаря Кременецького гродського суду Григорія Дедеркала за захоплення Янцовського і Шимковського дворищ, док. № 94, арк. 145, 146.

83. Липня 19 – Квит п. Вавринця Любашевського про виплату йому грошового боргу п. Яном Любашевським, док. № 95, арк. 146 зв., 147.

84. Грудня 15, 1589 р. / Липня 11 – Запис про позику грошей кн. Янушем Заславськнм у п. Яна Клембовського під заклад маєтку в Заславській волості, Кременецького повіту, док. № 96, арк. 147 зв. – 150.

85. Літня 11 – Запис про повернення до суду позову орендарями маєтку п. Григорія Сенюти Скроботівка пп. Корницькими, що був даний луцьким мостовничим Іваном Красинським п. Сенюті за непоставку пшона згідно з договором, док. № 97, арк. 150 зв. – 152.

Пани Корницькі сховали документи на маєток, бо поблизу був ворог (арк. 152 зв.).

86. Липня 7 – Скарга зем’янина Андрія Минковського і його дружини Орини на зем’ян Мартина, Максима і Григорія Минковських за продаж будинку і привласнення майна, док. № 98, арк. 153.

87. Липня 9 – Позов п. Комнацького кн. Янушу Заславському за ув’язнення і примушування до підписання боргових зобов’язань, док. № 99, арк. 154, 155.

88. Липня 9 – Запис про продаж частини маєтку в Лосятині пп. Лосятинськими пп. Ледоховським, док. № 100, арк. 156.

Є перелік підданих, що були продані разом з маєтком.

89. Липня 9 – Купча пп. Лосятинських пп. Ледоховським на частину маєтку Лосятин, док. № 101, арк. 156 зв.

90. Липня 11 – Позов дружини судді Луцького земського суду Ганни Гостської і пп. Бережецьких пп. Малинським за порубку Бережецького гаю, док. № 102, арк. 157, 158.

91. Липня 11 – Зізнання возного Кременецького повіту Григорія Гуляльницького про заставу частини маєтку в Бережцях для виплати грошового боргу п. Матвію Малинському, док. № 103, арк. 158.

92. Липня 10 – Запис про нез’явлення до суду дружини судді Луцького земського суду Ганни Гостської, що викликалась пп. Батковськими в справі володіння маєтком Вовківці, док. № 104, арк. 158 зв.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск I. Книги № 1 – 11 (1568 – 1598 рр.). – К.: 1959 р., с. 75 – 85.