Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Книга № 3 (1570 р., січень, жовтень)

1. Січня… – Заповіт п. Івана Скриби про передачу рухомого і нерухомого майна дружині та дочці, арк. 1 – 6.

2. Січня 8 – Заповіт п. Івана Скриби про передачу частини маєтків брату і сестрі, арк. 6 – 8.

3. Січня 8 – Зізнання возного Федора Ісернського про відсутність ран на тілі повіреного кн. Корецького в справі з п. Жоравницьким п. Василя Волосовського, док. № 6, арк. 9.

Початок і закінчення документа не збереглися.

4. Січня 9 – Запис про позов кн. Миколи Збаразького п. Тихоном Хом’яком-Смордовським у справі спору за третю частину маєтку Городище, док. № 7, арк. 9 зв., 10.

5. Січня 10 – Лист п. Лабунського про захоплення маєтків Грицеве, Попелнуха, Руда Долина кн. Миколою Збаразьким, док. № 8, арк. 10 – 12.

6. Січня 10 – Лист пп. Криштофа і Михайла Лабунських про захоплення кн. Миколою Збаразьким їх спадкових маєтків, док. № 9, арк. 12 зв. – 15.

7. Січня 10 – Запис про позов п. Михайла Жоравницького п. Федором Коритинським, док. № 10, арк. 15.

8. Січня 10 – Запис про позов князів Миколи та Юрія Збаразьких п. Павлом Скотницьким за наїзд на с. Болванець, маєток Мануйлівка, док. № 11, арк. 15 зв., 16.

9. Січня 10 – Запис про позов троцького воєводи кн. Стефана Збаразького п. Саваном Яловицьким у справі наїзду на маєтки, док. № 12, арк. 16, 17.

10. Січня 10 – Запис про позов черкаського старости кн. Михайла Вишневенького п. Савином Яловицьким у справі розподілу спадкових маєтків, док. № 13, арк. 17 зв., 18,

11. Січня 11 – Запис про позов п. Степаном Шумським кн. Четвертинської, док. № 14, арк. 18.

12. Січня 11 – Запис про позов п. Михайлом Коритинським п. Івана Вольського, док. № 15, арк. 18 зв.

13. Жовтня 2 – Запис про суперечку пп. Михайла Жоравницького і Михайла Коритинського за землі в маєтностях Теслугів і Борятин, док. № 4, арк. 19 – 21.

14. Жовтня 2 – Запис про зруйнування греблі і захоплення ставків у маєтку Теслугів п. Михайлом Жоравницьким у свого брата, док. № 5, арк. 21 зв., 22.

15. Жовтня 4 – Скарга п. Лабунського на свого брата за наїзд на маєток Долбунівку, док. № 12, арк. 23, 24.

16. Жовтня 4 – Запис про спір за володіння маєтком Долбунівка між пп. Лабунськими, док. № 13, арк. 24 зв. – 26.

17. Жовтня 4 – Лист п. Лабунського про те, що всі документи, крім листів на продаж с. Городища, Юрківського ставка та на Руду Долину, після смерті його батька втратили силу, док. № 15, арк. 27.

18. Жовтня 4 – Лист польського короля Сігізмунда II Августа з підтвердженням, що підкоморій Михайло Джалинськнй не може з’явитися до суду для розгляду справи з пп. Михайлом та Павлом Коритинськими, док. № 16, арк. 27 зв., 28.

Нема закінчення.

19. Жовтня 2 – Дарчий запис кн. Льва Вороненького своїй дружині Марині на маєтки в Луцькому і Кременецькому повітах, док. № 17, арк. 28.

20. Жовтня 23 – Запис про позику п. Батковським грошей у п. Ярофія Гостського під заклад маєтків Перенятин і Башарівка, арк. 29.

21. Жовтня… – Скарга п. Скринського на пп. Бенедикта та Михайла Козирадських за наїзд на Обицькі землі, поранення підданих та ін., арк. 30.

Початок і закінчення документа не збереглися.

22. Жовтня 9 – Запис про повернення кременецьким війтом підданого п. Федора Рудецького Лазарця, що втік до кн. Олександра Вишневецького з своїм батьком і братами, арк. 31.

23. Жовтня 2 – Запис про позов п. Федором Боговитиним пп. Михайла та Бенедикта Боговитинів у справі розподілу спадкового маєтку Литовищі та наїзд на Залузькі і Кутенські землі, арк. 31 зв.

24. Жовтня 8 – Запис про наїзд київського воєводи кн. Костянтина Острозького на Кошелівський та Вовківський маєтки зем’янина Федора Сенюти-Ляховецького, арк. 32.

25. Жовтня 8 – Зізнання возного Кременецького повіту Семена Андрузького про огляд земель київського воєводи кн. Костянтина Острозького, які захопив кн. Стефан Збаразький. При наїзді було вбито з рушниць багато підданих воєводи, арк. 32 зв.

26. Жовтня 4 – Запис про наїзд п. Михайла Коритинського на маєток п. Івана Жабокрицького Жабокрик, арк. 33.

27. Жовтня 6 – Запис про стягнення п. Федором Руденьким грошового боргу з міщанина Батка, арк. 33, 34.

28. Жовтня 8 – Запис про доручення п. Скринського п. Щасному вести його судову справу за позовом пп. Михайла та Бенедикта Козирадських, арк. 34 зв.

29. Жовтня 6 – Запис про стягнення грошового боргу міщанином Лукашем Єзсрським з кременецького міщанина Федора Гірчнча, арк. 34 зв., 35.

30. Жовтня… – Запис про ув’язнення міщанина Гирчича за борги, арк. 35 зв., 36.

31. Жовтня [6] – Запис про спір за спадковий маєток Ледухів між пп. Ледуховськимн, арк. 36, 37.

32. Жовтня [6] – Купча п. Семена Лосятинського королівському маршалку Михайлу Малинському. на частину свого маєтку в с. Богданівка, арк. 37, 38.

33. Жовтня 6 – Купча п. Лосятинського п. Малинському на частину свого маєтку в с. Богданівка, арк. 38, 39.

34. Жовтня 6 – Мирова угода між королівським маршалком Малинським, кн. Миколою Ярославичем та пп. Козинськнми, арк. 39 зв., 40.

35. Жовтня… – Мирова угода між королівським маршалком Малинським, кн. Миколою Ярославичем та пп. Козинськими, арк. 40.

36. Жовтня 6 – Запис про підрахування грошей від податків для виплати «службовим людям» у присутності маршалка, старости, підкоморія, писаря та 4 панів на час хвороби каштеляна, арк. 40 зв., 41.

37. Жовтня . . . – Мирова угода між пп. Лащом та Скринським, арк. 41.

38. Жовтня 7 – Запис про стягнення грошей п. Скринським з п. Михайла Козирадського за збитки, завдані під час наїзду, док. № 33, арк. 41 зв., 42.

39. Жовтня 7 – Квит п. Степана Шумського п. Федору Сенюті на виплату грошового боргу, док. № 34, арк. 42.

40. Жовтня 7 – Запис про укладення умови між кн. Вишневеньким і п. Курозвонським в справі засипання ставу на р. Горині біля с. Борщівки, док. № 35, арк. 42 зв., 45.

41. Жовтня 7 – Запис про укладення умови між кн. Олександром Вишневеньким і кременецьким підкоморієм Іваном Курозвонським у справі засипання ставу на р. Горині біля с. Борщівки, арк. 45 зв. – 49.

42. Жовтня 7 – Запис про напад і пограбування п. Сошенським п. Андрія Чолганського, арк. 49 – 51.

43. Жовтня… – Запис про спуск води п. Степаном Шумським у ставках п. Михайла Козирадського,’ арк. 51 зв., 52.

44. Жовтня… – Запис про захоплення спадкового маєтку Шумське п. Степаном Шумським у свого брата, арк. 52 – 56.

45. Жовтня… – Запис про відмову п. Степана Шумського повернути спадковий маєток Шумське своєму братові, арк. 56, 57.

46. Жовтня… – Запис про наїзд, захоплення майна і підданих у маєтку п. Шумського Шумське його братом Степаном, арк. 57 – 59.

47. Жовтня 7 – Запис про наїзд на маєток п. Шумського в с. Васьківці його брата Степана, арк. 59 зв. – 62.

48. Жовтня… – Запис про наїзд та побиття підданих у Maєтку Шумське п. Шумського його братом Степаном, арк. 62, 63.

49. Жовтня… – Запис про наїзд серадського воєводи Ласького на маєток Тихомль п. Сенюти-Ляховецького, арк. 63.

50. Жовтня 9 – Запис про взаємні наїзди на маєтки п. Саг.и Яловицького і кн. Олександра Вишневецького, док. № 47, арк. 63 зв., 64.

51: Жовтня 9 – Запис про розподіл спадкового майна між пп. Курцевичами, арк. 64 зв. – 66.

52. Жовтня 9 – Запис про позику грошової суми кн. Костянтином Вишневецьким у служебника Петра Семеновича під заклад свого маєтку в с. Коростів. арк. 66, 67.

53. Жовтня 9 – Запис про передачу п. Геленою Курозвонською частини маєтків у Кременецькому та Луцькому повітах своєму чоловікові – кременецькому підкоморію, док. № 52, арк. 67 зв., 68.

54. Жовтня 9 – Запис про передачу «заручного листа» п. Андрієм Чолганським п. Лащу на виступ у суді, док. № 53, арк. 68.

55. Жовтня 9 – Лист кн. Юрія Пузини про нанесення йому збитків серадським воєводою Альбрехтом Лаським, док. № 54, арк. 68 зв., 69.

56. Жовтня… – Запис про спір за спадкове майно між сестрами Марією Андрузькою і Томілою Боровицькою, док. № 62, арк. 69 зв., 70.

57. Жовтня… – Заповіт п. Івана Лосятинського про передачу майна своїй дружині, док. № 63, арк. 70 зв., 71.

58. Жовтня 10 – Запис про позику грошей п. Настасією Лосятинського своєму чоловікові під заклад маєтку Башківці, док. № 64, арк. 71, 72.

59. Жовтня 10 – Купча п. Івана Подлузького п. Антону Яловицькому на маєток Подлуж, док. № 65, арк. 72 – 75.

60. Жовтня 10 – Запис про наїзд серадського воєводи Альбрехта Ласького на володіння п. Андрія Чолганського, док. № 66, арк. 75.

61. Жовтня 10 – Дарчий лист кн. Олександра Вишневецького своєму служебникові п. Ласкановичу на маєток Жуківці, док. № 67, арк. 75 – 77.

62. Жовтня… – Запис про позику гпошей кн. Владиславом Збаразьким у п. Григорія Болбаса під заклад маєтку Полянка, док. № 68, арк. 77 зв.

63. Жовтня 12 – Запис про вручення позовів князям Ганні, Стефану, Владиславу та Юрію Збаразьким від кн. Юрія Збараж-Воронецького про розподіл маєтків, док. № 69, арк. 78.

64. Жовтня 12 – Запис про вручення позову п. Гурському від кн. Збараж-Воронецького за потраву лану, док. № 72, арк. 78 зв.

65. Жовтня 13 – Запис про вручення позову п. Скринським п. Бенедикту Боговитину за невиплату боргу, Док. № 73, арк. 78 зв., 79.

66. Жовтня 14 – Запис про передачу п. Олександром Жоравницьким частини маєтку Свине своєму братові Яну, док. № 74, арк. 79 зв., 80.

67. Жовтня 15 – Запис про стягнення п. Прокопом Новицьким з п. Ганни Ярмолинської грошей, що були взяті під заклад маєтку Кошелевці, док. № 75, арк. 80 зв., 81.

68. Жовтня 15 – Запис про вручення шести позовів п. Сидора Корницького та п. Орини Рачковської п. Степану Корницькому за наїзд на маєток Юр’ївець, на будинок боярина та ін., док. № 76, арк. 81.

69. Жовтня 16 – Запис про вручення позовів п. Михну Корницькому від п. Романа Андрузького за наїзд на маєток Юр’ївець та побиття його дружини, док. № 77, арк. 81 зв., 82.

70. Жовтня 17 – Скарга міщан м. Кременця про повторне збирання податків орендарем кн. Миколи Збаразького, док. № 78, арк. 82 зв., 83.

71. Жовтня 17 – Скарга міщан м. Кременця про повторне збирання податків орендарем кн. Миколи Збаразького, док. № 79, арк. 83.

72. Жовтня 18 – Запис про позику грошової суми п. Михном Корницьким у п. Степана Шумського під заклад частини маєтку в Юр’ївцях, док. № 80, арк. 81 зв. – 85.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск I. Книги № 1 – 11 (1568 – 1598 рр.). – К.: 1959 р., с. 29 – 34.