Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Книга № 9 (1594 р., лютий)

1. Лютого 17 – Запис про позику грошей п. Олександром Семашком у. п. Яна Глищинського під заклад маєтку Підриського, Луцького повіту, док. № 1, арк. 1.

2. Лютого 17 – Запис про позику п. Федором Рудецьким грошей у судді Кременецького земського суду Януша Жабокрицького під заклад рухомого і нерухомого майна, док. № 2, арк. 2 – 5.

Початок документа не зберігся.

3. Лютого 17 – Запис про порубку дерев у Залісецькій діброві брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького п. Григорієм Сенютою, док. № 3, арк. 5, 6.

4. Лютого 19 – Запис про порубку дерев у Залісецькій діброві брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького і побиття його лісничого загаєцькими та миздринськими підданими п. Миколи Боговитина-Шумбарського, док. № 4, арк. 7, 8.

5. Лютого 19 – Запис про порушення п. Миколою Боговитином-Шумбарським умови з Хілком Ходакевичем, підданим брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького, про оренду млина у маєтку Шумському, док. № 5, арк. 8, 9.

6. Лютого 19 – Запис про невиплату грошового боргу Лук’яну, янушпільському підданому брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького, Мартином, підданим п. Миколи Боговитина-Шумбарського, док. № б, арк. 9 зв., 10.

7. Лютого 19 – Запис про порубку дерев у Стожецькому гаю брацлавського воєводи кн. Януша Збаразького п. Григорієм Лудвиським, док. № 7, арк. 10 зв., 11.

8. Лютого 19 – Запис про невиплату п. Костянтином Колпиковським та його дружиною грошей за придбаного коня, док. № 8, арк. 12, 13.

9. Лютого 19 – Запис про захоплення київським воєводою кн. Костянтином Острозьким маєтку Шимківець п. Миколи Зимноводського, док. № 9, арк. 13 – 19.

10. Лютого 19 – Запис про побиття слуги і мельника п. Григорія Ледоховського підданими п. Адама Чолганського, док. № 10, арк. 19, 20.

11. Лютого 19 – Запис про невиплату п. Яном Горайським королівському секретареві Матвієві Малинському грошей за придбане вино, док. № 11, арк. 20, 21.

12. Лютого 19 – Запис про невідділення п. Криштофом Лабунським спадкового рухомого майна п. Киндину Хом’яку-Смордовському, док. № 12, арк. 21 зв., 22.

13. Лютого 19 – Запис про захоплення п. Йосипом Малишком коней у бояр житомирського старости Шимона Дениска-Матвієвського, док. № 13, арк. 22 зв., 23.

14. Лютого 19 – Запис про невіддачу придбаного коня п. Миколою Боговитиним-Шумбарським п. Василю Малинському, док. № 14, арк. 23 зв., 24.

15. Лютого 19 – Запис про невіддачу п. Криштофом Лабунським спадкових маєтків Титків та Ходаки п. Киндину Хом’яку-Смордовському, док..№.15, арк. 24 зв., 25.

16. Лютого 19 – Запис про одержання приданого грошима п. Павлом Бесятовським від п. Мартина Хармеського, док. № 16, арк. 25, 26.

17. Лютого 21 – Запис про віддачу приданого гроши ма п. Мартином Хармеським п. Павлу Бесятовському, док. № 17, арк. 26 зв., 27.

18. Лютого 16. Лютого 21 – Запис про передачу п. Мартином Хармеським прав на володіння маєтком Осники, Кременецького повіту, п. Броніславу Ярховському, док. № 18, арк. 27 зв. – 29.

19. Лютого 21 – Запис про передачу возним Григорієм Гуляльницьким с. Осники, Кременецького повіту, п. Броніславу Ярховському від п. Мартина Хармеського, док. № 19, арк. 29, 30.

20. Лютого 21 – Запис про затоплення млина судді Кременецького земського суду Януша Жабокрицького в маєтку Теслугів спадкоємцями луцького войського Яна Жоравницького, док. № 20, арк. 30, 31.

21. Лютого 21 – Запис про побиття і поранення пп. Яном і Петром Шумськими пп. Григорія і Федора Боровицьких, док. № 21, арк. 31 зв., 32.

22. Лютого 21 – Запис про захоплення сіна на Стовпецьких землях п. Богуша Гораїна і його підданих королівським секретарем Матвієм Малинським, док. № 22, арк. 32 зв. – 36.

23. Лютого 21 – Запис про захоплення сіна на землі біля річок Стовп’япка та Іква п. Богуша Гораїна і його підданих королівським секретарем Матвієм Малинським, док. № 23, арк. 36 зв. – 39.

24. Лютого 21 – Запис про порубку дерев у Стовпецькому гаю п. Богуша Гораїна п. Матвієм Малинським, док. № 24, арк. 39 зв. – 41.

25. Лютого 25 – Запис про захоплення князями Вороненькими с. Кунів у п. Куневської, док. № 48, арк. 42 – 44.

Частина документа не збереглася.

26. Жовтня 3, 1593 р. / Лютого 25 – Дарчий запис кн. Марини Воронецької своїй сестрі Марії Куневській на двори в с. Татаринівці, док. № 49, арк. 44, 45.

27. Лютого 25 – Запис про захоплення кн. Костянтином Вишневецьким маєтків в сс. Семенове, Плівці, Кошелівці, Турівка і Бісовка, Кременецького повіту, у пп. Адама та Романа Чолганськкх, док. № 50, арк. 45 зв. – 47.

28. Лютого 26 – Запис про розмежування земель маршалка князівства Литовського кн. Станіслава Радзивілла та львівського підкоморія Миколи Жолкевського між м. Радзивіллів і Любиці, док. № 51, арк. 48 – 51.

Документ польською мовою.

29. Лютого 26 – Запис про захоплення пп. Петром Бучайським, Станіславом Хадубським та Федором Ластовецьким земель у с. Загорець п. Яна Пенькавецького, Док. № 52, арк. 51 зв. – 54.

30. Лютого 26 – Запис про неповернення захопленої худоби підляським воєводою кн. Янушем Заславським п. Роману Ярмолинському та його семенівським підданим, док. № 53, арк. 54 зв. – 58.

31. Лютого 26 – Запис про невиплату грошового боргу п. Михайлом Болгарином п. Марку Ісернському та його дружині, док. № 54, арк. 58 – 61.

32. Лютого 26 – Запис про вбивство п. Юзефом Ільїчем брата слуги судді Кременецького земського суду Януша Жабокрицького, док. № 55, арк. 61, 62.

33. Лютого 6. / Лютого 26 – Дарчий запис п. Василя Яроцького своїй дружині на 800 польських злотих, док. № 56, арк. 62 зв.”, 63.

34. Лютого 26 – Запис про скасування обвинувачення дружини п. Юзефа Ільїча в справі вбивства ним брата слуги судді Кременецького земського суду Януша Жабокрицького, док. № 57, арк. 64.

35. Лютого 26 – Запис про звільнення від з’явлення до суду п. Раїни Букоємської в справі п. Гаврила Головинського, док. № 58, арк. 65.

36. Лютого 17 – Запис про вручення позову кн. Олександрі Чарторийській від пп. Василя і Гаврила Бережецьких, док. № 59, арк. 66.

37. Лютого 17 – Запис про вручення позовів кн. Юрію Чарторийському і його дружині від пп. Бережецьких у справі захоплення маєтку Тараж, док. № 60, арк. 66.

38. Лютого 17 – Запис про вручення позову п. Миколі Яловицькому за «кривди і шкоди» лубенським міщанам київського воєводи кн. Костянтина Острозького, док. № 61, арк. 66 зв.

39. Лютого 17 – Запис про вручення позову п. Ярошу Андрузькому за наїзд на сад пп. Олехна Остаповича та Богдана Кнегининського, док. № 62, арк. 66 зв., 67.

40. Лютого 17 – Запис про повернення з оренди маєтку Підриж п. Яном Гличинським п. Бальцеру Цетнеру, док. № 53, арк. 67.

41. Лютого 17 – Запис про вручення позову п. Матвію Малинському в справі захоплення земель, сіна та порубки дерев у гаю п. Богуша Гораїна, док. № 64, арк. 67 зв., 68.

42. Лютого 18 – Запис про вручення позову п. Петру Бучайському за побиття п. Яна Пенькавецького, док. № 65, арк. 68.

43. Лютого 18 – Запис про виплату грошового боргу п. Андрієм Надольським кн. Янушу Порнцькому, док. № 66, арк. 68 зв.

44. Лютого 18 – Запис про невиплату пп. Бережецькими грошей «волочнику» Степанові Дроневичу за розмежування землі у Бережецькому маєтку, док. № 67, арк. 69.

45. Лютого 18 – Запис про вручення позовів пп. Лешневським у справі захоплення майна спадкоємцями кн. Андрія Буремського, док. № 68, арк. 69, 70.

46. Лютого 18 – Запис про вручення позову п. Адамові Чолганському за побиття слуги п. Григорія Ледоховського, док. № 69. арк. 70.

47. Лютого 18 – Запис про стягнення грошей з п. Петра Бучайського за побиття і поранення п. Яна Пенькавецького. док. № 70, арк. 70 зв.

48. Лютого 18 – Запис про вручення позову п. Петру Дчусу про розподіл маєтку в с. Ілляшівка з пп. Іваном Дчусом та Богушем Дядьковським, док. № 71, арк. 70 зв.; 71.

49. Лютого 18 – Запис про вручення позову п. Василю Бережецькому від п. Хоми Бережецького про «невчинення справедливості з підданих», док. № 72, арк. 71.

50. Лютого 18 – Запис про вручення позовів князям Юрію та Михайлу Вишневецьким про невиплату стацій, док. № 73, арк. 71 зв., 72.

51. Лютого 18 – Запис про вручення позову кн. Янушу Збаразькому, пп. Григорію Андрузькому, Петру Кохановському та Юрію Боровицькому в справі розподілу маєтку в с. Лудвище з пп. Лудвиськими, док. № 74, арк. 72.

52. Лютого 18 – Запис про вручення позову п. Андрузькому від п. Михайла Краєвського, док. № 85, арк. 72 зв., 73.

53. Лютого 18 – Запис про вручення позову п. Павлу Ісернському від п. Семена Лосятинського, док. № 76, арк. 73.

54. Лютого 18 – Запис про вручення позову п. Марку Ісернському від п. Семена Лосятинського, док. № 77, арк. 73 зв.

55. Лютого 18 – Запис про вручення позовів пп. Левку, Матвію та Япофію Ісернським від п. Федора Ісернського, док. № 78, арк. 73 зв., 74,

56. Лютого 18 – Запис про вручення позовів кременецькому підкоморію Адаму Боговитину за неповернення посагу сестри князям Яну, Юрію та Петру Козекам, док. № 79, арк. 74.

57. Лютого 18 – Запис про вручення позову п. Федору Рудецькому за невиплату грошового боргу судді Кременецького земського суду Янушу Жабокрицькому, док. № 80, арк. 74 зв., 75.

58. Лютого 18 – Запис про вручення позовів п. Людвику М’якицькому і спадкоємцям луцького підкоморія Михайла Жоравницького про затоплення млина судді Кременецького земського суду Януша Жабокрицького, док. № 81, арк. 75, 76.

59. Лютого 18 – Запис про вручення позову п. Петру Дчусу про захоплення Почапецьких земель п. Григорієм Дчусом, док. № 82, арк. 76.

60. Лютого 18 – Запис про обстеження возним порубки дерев у п. Богдана Андрузького п. Григорієм Лудвиським, док. № 83, арк. 76 зв.

61. Лютого 18 – Запис про вручення позову брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому за порубку бортного дерева та захоплення земель п. Тита Хом’яка Смордовського, док. № 84, арк. 77.

62. Лютого 18 – Запис про огляд возним ран, що завдав п. Лаврін Бучайський п. Яну Пенькавецькому, док. № 85, арк. 77 зв.

63. Лютого 19 – Запис про вручення заручних листів пп. Петру Бучайському, Степану Пашкевичу, док. № 86, арк. 77 зв., 78.

64. Лютого 19 – Запис про вручення позовів київському воєводі кн. Костянтину Острозькому, кн. Янушу Острозькому і волинському воєводі кн. Олександру Острозькому про захоплення земель пп. Адама і Романа Чолганських, док. № 87, арк. 78. .

65. Лютого 19 – Запис про вручення позову кн. Костянтину Вишневенькому за заподіяння збитків пп. Адаму і Роману Чолганським, док. № 88, арк. 78 зв., 79.

66. Лютого 19 – Запис про вручення позову п. Павлу Ісернському від андріївського орендаря Менделя Ісаковича, док. № 89, арк. 79.

67. Лютого 19 – Запис про вручення позову судді Кременецького гродського суду кн. Льву Воронецькому від брацлавського підкоморія Лавріна Пісочинського, док. № 90, арк. 79 зв., 80.

68. Лютого 19 – Запис про вручення позову п. Адаму Чолганському за порубку дерев у Жемелинецькому гаю п. Федора Сенюти-Ляховецького, док. № 91, арк. 80 зв., 81.

69. Лютого 19 – Запис про вручення позову п. Костянтину Колпитовському за невиплату грошового боргу п. Томашу Збиковському, док. № 92, арк. 81.

70. Лютого 19 – Запис про вручення позову п. Семенові Ледоховському за поранення п. Василя Бережецького, док. № 93, арк. 81.

71. Лютого 19 – Мирова угода між пп. Хомою та Василем Бережецькими, док. № 94, арк. 81 зв., 82.

72. Лютого 19 – Запис про вручення позову радомському каштеляну Андрію Фірлею за порубку діброви п. Людвика М’якицького, док. № 95, арк. 82, 83.

73. Лютого 19 – Запис про вручення напоминального листа п. Миколі Яловицькому в справі захоплення спадкового майна князів Острозьких, док. № 96, арк. 83, 84.

74. Лютого 10 – Запис про вручення напоминального листа київському воєводі кн. Костянтину Острозькому, кн. Янушу Радзивіллу про повернення маєтку Івачів брацлавському воєводі кн. Янушу Збаразькому, док. № 97, арк. 84, 85.

74. Лютого 19 – Запис про вручення напоминального листа київському воєводі кн. Костянтину Острозькому, Янушу і Криштофу Радзивіллам про повернення спадкового м. Колодна князям Збаразьким, док. № 98, арк. 85 зв. – 87.

75. Лютого 19 – Запне про передачу орендного с. Скалин підляським воєводою кн. Янушем Заславським п. Петру Пересецькому, док. № 99, арк. 87, 88.

77. Лютого 19 – Запис про передачу маєтку Перенятин кременецьким підстаростою Томашем Білецьким п. Миколі Жолкевському, док. № 100, арк. 88 зв.

78. Лютого 19 – Мирова угода в справі захоплення п. Петром Дчусем урочища Почапщизна у п. Григорія Дчуси, док. № 101, арк. 88 зв., 89.

79. Лютого 19 – Мирова угода в справі захоплення п. Жваном Делешканом пшениці у п. Яна Грушецького, Док. № 102, арк. 89 зв.

80. Лютого 20 – Запис про вручення позову п. Миколі

Боговитину втд п. Василя Малинського, док. № 103, арк. 90.

81. Лютого 20 – Запис про вручення позову п. Гаврилу Гостському за неповернення «справи» Яцьку Давидовичу, док. № 104, арк. 90.

82. Лютого 20 – Запис про вручення позову київському воєводі кн. Костянтину Острозькому і краківському каштеляну кн. Янушу Острозькому від кременецького возного Степана Покощовського, док. № 105, арк. 90 зв., 91.

83. Лютого 20 – Запис про вручення позову київському воєводі кн. Костянтину Острозькому та краківському каштеляну кн. Янушу Острозькому про заподіяння шкоди кременецькому возному Степану Покощовському, док. № 106, арк. 91.

84. Лютого 20 – Запис про вручення позову п. Івану Дчусу за ув’язнення п. Трохима Лединського, док. № 107, арк. 91 зв., 92.

85. Лютого 21 – Запис про вручення позову п. Іванові Хреницькому від кн. Андрія Буремського в справі заповіту його батька, док. № 108, арк. 92.

86. Лютого 21 – Запис про передачу проданого маєтку Крапивне підляським воєводою кн. Янушем Заславським п. Матису Ошинському, док. № 109, арк. 92 зв., 93.

87. Лютого 21 – Мирова угода в справі заподіяння П. Марією Білецькою шкоди п. Григорію Лудвиському, док. № 110, арк. 93.

88. Лютого 21 – Оповідання п. Мартина Харлинського про передачу с. Осники п. Броніславу Орховському, док. № 111, арк. 94.

89. Лютого 21 – Запис про вручення позову підляському воєводі кн. Янушу Заславс’ькому від п. Романа Ярмолинського, док. № 112, арк. 94.

90. Лютого 23 – Запис про вручення позову п. Людвику М’якинькому за наїзд на дім п. Павла Кондратовського, док. № 113, арк. 94 зв., 95.

91. Лютого 23 – Запис про вручення пп. Словачинськими позову п. Михайлові Болгарину, док. № 114, арк. 95.

92. Лютого 23 – Запис про огляд поранення п. Михайла Годельського підданими писаря Кременецького гродського суду Григорія Дедеркала, док. № 115, арк. 95.

93. Лютого 23 – Мирова угода в справі невиплати кременецьким войським Федором Сенютою-Ляховецьким грошового боргу п. Варварі Славковській, док. № 116, арк. 95 зв., 96.

94. Лютого 23 – Запис про невиконання рішення Головного трибунальського суду підстаростою Томашем Білецьким і суддею Кременецького гродського суду Львом Воронецьким щодо передачі п. Дем’яном Андрузьким спадкового маєтку Переросле підсудкові Кременецького земського суду Михайлові Краєвському, док. № 117, арк. 96, 97.

95. Лютого 23 – Запис про невиконання Кременецьким гродським судом рішення Головного трибунальського суду при розподілі с. Переросле між підсудком Кременецького земського суду Михайлом Краєвським та п. Ориною Речковською, док. № 118,арк. 98 – 100.

96. Лютого 23 – Мирова угода в справі захоплення пп. Яцьковичами-Минковськими спадкової частини маєтку в с. Минківці п. Андрія Минковського, док. № 119, арк. 100.

97. Лютого 23 – Мирова угода між пп. Федором. Сенютою-Ляховецьким та Романом Ярмолинським, док. № 120, арк. 100 зв., 101.

98. Лютого 23 – Оповідання п. Марії Куневської про обвинувачення її сестрою кн. Марією Воронецькою в захопленні спадкового рухомого майна, док. № 121, арк. 101.

99. Лютого 24 – Запис про вручення позову п. Василю Малинському від п. Аврама Бережецького, док. № 122, арк. 101 зв., 102.

100. Лютого 24 – Запис про захоплення кн. Львом Воронецьким і його дружиною підданого з маєтку Татаринівці п. Марії Пенькавецької, док. № 123, арк. 102, 103.

101. Лютого 24 – Оповідання кн. Льва Вороненького про обвинувачення його п. Марією Пенькавецькою в захопленні підданого в с. Татаринівці, док. № 124, арк. 104.

102. Лютого 24 – Запис про поруку пп. Юрія і Григорія Корницьких за п. Степана Пашкевича і його дружину про неподачу позову п. Долотецькому за спадщину, док. № 125, арк. 104.

103. Лютого 25 – Запис про вручення позову п. Михайлові Болгарину за невиплату грошового боргу пп. Словачинським, док. № 126, арк. 105.

104. Лютого 25 – Запис про невіддачу п. Дудинською за рішенням суду маєтку Серетці п. Станіславу Негоцькому, док. № 127, арк. 105 зв., 106.

105. Лютого 25 – Скарга п. Марини Куневської на п. Марину Пенькавецьку, док. № 128, арк. 106.

106. Лютого 25 – Запис про передачу частини маєтку в с. Татаринівці кн. Марії Воронецької п. Марії Бучайській, док. № 129, арк. 107.

107. Лютого 25 – Запис про невіддачу п. Раїною Смолиговською мембран 1 про виплату грошового боргу п. Лукашеві Букоємському, док. № 130, арк. 107 зв., 108.

108. Лютого 26 – Запис про неповернення прав на маєток Мокрятичі п. Вінцентом Репковським п. Йосипу Малишці, док. № 131, арк. 108 зв., 109.

109. Лютого 26 – Запис про вручення позову судді Кременецького гродського суду кн. Льву Воронецькому від п. Яна Пенькавецького, док. № 132, арк. 110.

110. Лютого 26 – Запис про вручення позову підстарості Томашу Білецькому та судді Кременецького гродського суду кн. Льву Воронецькому від підляського воєводи кн. Януша Заславського про збір податків з маєтків Заславське і Білгородське, Кременецького повіту, розорених та спалених татарами, док. № 133, арк. 110, 111.

111. Лютого 26 – Запис про невіддачу кн. Юрієм Чарторийським проданого маєтку Суходіл п. Маруші Загоровській, док. № 134, арк. 111 – 113.

112. Лютого 26 – Мирова угода в справі захоплення п. Богушем Гораїном худоби п. Марії Лонцької, док. № 135, арк. 114.

113. Лютого 26 – Запис про невиплату грошового боргу п. Михайлом Болгарином п. Євдокії Словачинській, док. № 136, арк. 114, 115.

114. Лютого 26 – Запис про вимагання грошей писарем Кременецького гродського суду Григорієм Дедеркалом з підсудка Кременецького земського суду Михайла Краєвського за видачу йому виписів з книг гродського суду, док. № 137, арк. 115.

115. Лютого 26 – Запис про потраву і захоплення сіна п. Ориною Речковською в маєтку с. Переросле підсудка Кременецького земського суду Михайла Краєвського, док. № 138, арк. 115 зв., 116.

116. Лютого 26 – Запис про нанесення кн. Львом Воронецьким та пп. Бучайськими кривд п. Лавріну Пісочинському, док. № 139, арк. 116 зв.

117. Лютого 26 – Запис про побиття п. Лукашем Букоємським слуги п. Раїни Гулевичової, док. № 140, арк. 117.

118. Лютого 26 – Запис про невиплату грошового боргу п. Михайлом Болгарином пп. Словачинським, док. № 141, арк. 117 зв.

119. Лютого 19 – Запис про захоплення князями Острозькими Каменецьких і Новоставських земель пп. Адама та Романа Чолганських, док. № 142, арк. 118 – 120.

120. Лютого 23 – Запис про невиплату грошового боргу п. Гаврилом Гостським острозьким євреям Єфремовичам, док. № 143, арк. 120 – 123.

121. Лютого 19 – Запис про розмежування земель п. Ганни Гостської і пп. Бережецьких між с. Пляшів і с. Бережці, док. № 144, арк. 123 зв. – 130.

122. Лютого 15 – Оповідання п. Богдана Андрузького про загибель документів на володіння маєтками під час пожежі будинку, док. № 145, арк. 130.

123. Аркуші 131 – 136 дуже пошкоджені, тому зміст документів встановити немає змоги.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск I. Книги № 1 – 11 (1568 – 1598 рр.). – К.: 1959 р., с. 125 – 135.