Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Книга № 16 (1608 р., листопад)

1. Листопада 12 – Заставний запис п. Матвія Стемпковського п. Василю Семашку на маєтки в м. Судилків, сс. Біла Криниця, Бережни і Лозичи, Кременецького повіту, док. № 6, арк. 1.

Є тільки початок.

2. Листопада – Купча пп. Козинських радомському каштеляну Андрію Фірлею на частину маєтку в с. Старики, арк. 1-а, 2.

Немає початку і кінця, документ пошкоджений.

3. Вересня 3. / Листопада 13 – Запис про невиплату київським стольником кн. Янушем Воронецьким грошового боргу п. Єреміяшу Болбасу Ростоцькому, док. № 10, арк. 3.

Немає початку.

4. Вересня 28. / Листопада 13 – Позов п. Єреміяша Болбаса Ростоцького київському стольнику кн. Янушу Воронецькому за неповернення 1000 коп грошей литовських, взятих у його покійного батька під заклад маєтку Ходосів, Київського повіту, док. № 11, арк. 3, зв. 4.

5. Вересня 10. / Листопада 13 – Позов п. Єфросинії Мнішек кн. Костянтину Вишневецькому за захоплення маєтку Залозець, док. № 12, арк. 4 зв. – 6.

6. Листопада 13 – Позов п. Єфросинії Мнішек кн. Костянтину Вишневецькому . . . . , док. № 13, арк. 6 зв., 6-а.

7. Листопада 13 – Запис про неприйняття суддею Кременецького гродського суду Григорієм Дениском Матвієвським присяги по декрету Головного трибунальського суду в справі затоплення сіножатей пп. Минковських, док. № 14, арк. 7. Немає закінчення.

8. 1607 p., жовтня 15. Листопада 13 – Запис про позику п. Гошевською у кн. Олександра Заславського 800 золотих польських під заклад маєтку Медведівка, док. № 15, арк. 7-а, 8. Документ пошкоджений.

9. Листопада 5. / Листопада 13 – Дарчий запис п. Себастіяна Мошенського своїй дружині на маєток за придане, одержане від п. Павла Кондрацького, док. № 16, арк. 8 зв., 9.

10. Травня 14. / Листопада 13 – Купча п. Семена Минковського і його дружини п. Вавринцю Вихорському на частину маєтку в с. Минківці, док. № 17, арк. 9, 10.

Документ пошкоджений.

11. Листопада 13 – Стільки початок документа, зміст встановити не можна, док. № 18, арк. 10 зв.

12. Листопада 13 – Декрет у справі судді Кременецького гродського суду Григорія Дениска Матвієвського, док. № 19, арк. 12.

Є тільки закінчення.

13. Листопада 13 – Запис про розмежування земель пп. Жабокрицьких і п. Томаша Жоравницького у маєтку Теслугів, док. № 20, арк. 12 – 13.

Документ пошкоджений.

14. Вересня 20. / Листопада 13 – Позов пп. Куликовських волинському хорунжому Василю Семашку на невіддачу їм дільчого листа на розмежування Куликівських земель, док. № 21, арк. 13, 14.

15. Листопада 13 – Позов волинського скарбника Томаша Жоравницького пп. Жабокрицьким за зруйнування межових знаків у маєтку Теслугів, док. № 22, арк. 14.

Немає закінчення.

16. Листопада 14 – Є тільки кінцівка документ зміст встановити не можна, док. № 23, арк. 15.

17. Листопада 15 – Запис про захоплення п. Федором Вільгорським шинку, зданого до оренди суразьком підданому Стефану Грицевичу, док. № 24, арк. 15.

Документ пошкоджений. / Листопада 15 – Позов п. Івана Подгаєцького пп. Куликовським за невиплату грошового боргу, док. № 25, арк. 15, 15-а.

Документ пошкоджений.

19. Жовтня 27. / Листопада 15 – Позов пп. Палагії та Андрія Новоселецьких п. Яцьку Новоселецькому в справі розподілу спадкового майна, док. № 26, арк. 15-б, 16.

Немає початку.

20. Жовтня 17. / Листопада 15 – Позов п. Михайла Дедеркала п. Стефану Вільгорському за продаж ставка в маєтку, відданому йому до оренди, док. № 27, арк. 16, 17.

Документ пошкоджений.

21. Листопада 14 – Запис про захоплення пп. Латами Стримелецькими частини маєтку в с. Вовківці пп. Волковських, док. № 28, арк. 17 зв. – 19.

Документ пошкоджений.

22. Жовтня 23. / Листопада 15 – Позов п. Ганни Гостської п. Андрію Рудницькому за захоплення коней її підданого, док. № 29, арк. 19 зв., 20.

Документ пошкоджений.

23. Жовтня 11. / Листопада 15 – Позов п. Василя Себастіяновича п. Григорію Козинському за невиплату грошового боргу – 20 золотих, док. № 30, арк. 20 зв., 21.

Документ пошкоджений.

24. Листопада 15 – Запис про порубку кн. Михайлом Вишневецьким дерев у п. Криштофа Гурського, док. № 31, арк. 21 зв., 22.

Немає аркушів в середині документа.

25. Липня 1. / Листопада 14 – Купча п. Яцька Боговитина Шумбарського п. Михайлу Хриницькому на м. Шумбар, с. Горбівці та ін. Коеменецького повіту, док. № 32, арк. 23 – 24.

26. Листопада 14 – Випис з книг Луцького земського суду про захоплення н. Григорієм Куликовським 13 л. 193 маєтків в сс. Тростянець, Ліски і Острови кн. Стефана Сокольського, док. № 33, арк. 24 зв. – 27.

27. Листопада 14 – Лист п. Бенедикта Яловицького про відмову від рухомого і нерухомого майна, що належало його матері, док. № 34, арк. 27.

Немає закінчення документа.

28. Травня 28. / Листопада 14 – Купча кн. Стефана Сокольського п. Григорію Куликовському на сс. Тростянець, Ліски та ін. Луцького повіту, док. № 35, арк. 28 – 32.

Документ пошкоджений.

29. Листопада 14 – Запис про неповернення п. Григорієм Куликовським кн. Стефану Сокольському маєтків Тростянець, Ліски та ін. Луцького повіту, які він орендував, док. № 36, арк. 32 зв. – 34.

Документ пошкоджений.

30. Жовтня 7,

Листопада (14) – Позов п. Мацея Вросовського п. Лешницькому за привласнення спадкового рухомого майна, арк. 35.

Документ пошкоджений, немає початку і кінця.

31. Жовтня 3.

Позов судді Кременецького земського суду Януша Жабокрицького п. Томашу Жоравницькому за наїзд на дім слюсаря і побиття його, арк. 36.

Документ пошкоджений, немає початку і кінця.

32. Вересня 3. / Листопада – Запис про нез’явлення до суду кн. Януша Збаразького в справі неповернення п…..дільчих листів, привілеїв, квитів тощо, док. № 43, арк. 37.

Є тільки закінчення документа.

33. Серпня 17. / Листопада 15 – Запис про нез’явлення до суду и. Клима Сенюти Радогоського в справі побиття ним мельника п. Петра Стрибиля, док. № 44, арк. 37 зв., 38.

34. Серпня 1. / Листопада 15 – Запис про нез’явлення до суду п. Клима Сенюти Радогоського в справі пограбування ним сіна у підданого пп. Петра Стрибиля і Богуша Тенюки в маєтку Козин, док. № 45, арк. 38 зв., 39. / Листопада 15 – Запис про нез’явлення до суду п. Клима Сенюти Радогоського в справі пограбування ним жита у підданого пп. Петра Стрибиля і Богуша Тенюки в маєтку Козин, док. № 46, арк. 39 зв., 40.

36. Серпня 1. / Листопада 15 – Запис про нез’явлення до суду кн. Марини Воронецької в справі про захоплення нею у пп. Петра Стрибиля і Долотецьких привілеїв на спадкові маєтки Татаринівці, Якимівці, Юсківці, Загірці і Красна Лука Кременецького повіту Волинського воєводства, док. № 47, арк. 40 зв., 41.

37. Вересня 3. / Листопада 15 – Запис про нез’явлення до суду сокальського і пінського старости кн. Юрія Збаразького і кременецького старости кн. Криштофа Збаразького в справі про неповернення київському стольнику кн. Матису Збаразькому спадкового майна, що залишилось після смерті кн. Льва Збаразького, док. № 48, арк. 41,42.

38. Липня 1. / Листопада 15 – Запис про заставу п. Матвієм Ісерницьким і його дружиною Оленою Окорською п. Юзефу Фрикові маєтку в с. Лосятин за 200 золотих польських, док. № 50, арк. 43 – 46.

39. 1606 p., березня 12. / Листопада 15 – Запис про заставу житомирським старостою Петром Дениском Матвієвським і його дружиною Катериною маєтку в с. Гридківці, п. Яну Белецькому за 6 тисяч золотих польських, док. № 51, арк. 47 – 51.

40. Вересня 28. / Листопада 15 – Позов п. Щасного Гонсинського п. Василю Себастіяновичу за невиплату грошового боргу, док. № 52, арк. 51 зв., 52.

41. Листопада. / Листопада 15 – Запис про позику п. Малгаратою Коцькою 830 золотих польських у п. Валентого Здольського під заклад маєтку в с. Федірківці, док. № 53, арк. 53, 54.

42. Вересня 11. / Листопада 15 – Запис про нез’явлення до суду п.

Григорія Богушевича в справі побиття і поранення п. Станіслава Палчевського в маєтку Жолобки, док. № 54, арк. 54, 55.

43. Серпня 15. / Листопада 15 – Запис про нез’явлення до суду п. Вінка Ісерницького в справі побиття ним возного єнерала Волинського воєводства Томаша Гналкевича під час обслідування земельних володінь п. Павла Ісерницького, док. № 55, арк. 55 зв., 56.

Павло Ісерницький – сябр.

44. Вересня 11. / Листопада 15 – Запис про нез’явлення до суду п. Григорія Богушевича в справі побиття ним п. Мартина Осемборовського в будинку п. Палчевського, док. № 56, арк. 56 зв., 57.

45. Вересня 11. / Листопада 15 – Запис про нез’явлення до суду п. Григорія Богушевича в справі побиття ним п. Андрія Котельницького в будинку п. Палчевського, док. № 57, арк. 57 зв., 58.

46. Вересня 14. / Листопада 15 – Запис про нез’явлення до суду пп. Миколи та Олександра Остроухів у справі побиття ними возного Кременецького повіту Василя Волковського під час вручення позову п. Миколі Остроуху від п. Яроша Зуба за переховування підданого – втікача, док. № 58, арк. 59, 60.

47. Жовтня 3. / Листопада 15 – Запис про нез’явлення до суду п. Миколи Жуховського в справі побиття до смерті орендаря шинку в с. Хотин п. Андрія Головинського Хаїма Зеликовича, док. № 59, арк. 60.

48. 15 97 p., Люблін. / Листопада 17 – Лист п. Маруші Тесаровської своїм братам Адаму і Андрію Чолганським в справі відокремлення її спадкового майна, док. № 60, арк. 60-а – 60-б.

Польською мовою.

49. Листопада 16. / Листопада 17 – Квитовний лист пп. Романа і Настасії Кобилецьких про відшкодування збитків пп. Андрієм, Лукашем і Прокопом Минковськими за побиття і пограбування майна, док. № 61, арк. 60-б зв., 60-в.

50. Вересня 23. / Листопада 17 – Запис про нез’явлення до суду п. Станіслава Глуховського в справі вирубки фруктового саду в маєтку Лосятин п. Марка Ісерницького, док. № 62, арк. 60-в зв., 60-г.

51. Листопада 17. / Листопада 17 – Лист п. Стефана і його дружини Ганни Чолганських про взаємне володіння всім їx майном і про передачу всього рухомого і нерухомого майна одному з подружжя в разі смерті другого, док. № 63, арк. 60-д, 60-е.

52. Листопада 15. / Листопада 17 – Дарчий лист п. Стефана Чолганського своїй дружині Ганні на 8000 золотих польських, які записані на всьому рухомому і нерухомому майні, док. № 64, арк. 60-е зв., 60-ж.

53. Листопада 15. / Листопада 17 – Квитовний лист п. Ганни Чолганської своєму братові Даниелю Савичу на виплату їй 2200 золотих польських, взятих у борг, док. № 65, арк. 60-ж, 60-з.

54. Листопада 17 – Мирова угода в справі побиття і пограбування п. Юрія Красовського п. Іваном Плавинським, док. № 66, арк. 60-з зв., 60-і.

55. Листопада 17 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Войтеха Понятки про введення п. Зофії Ярмолинської у володіння половиною маєтків в сс. Калнятичі і Красне, які передав їй у заставу її чоловік Олександр Шкаревський, док. № 67, арк. 60-і.

56. Листопада 12. / Листопада 17 – Лист підсудка Кременецького земського суду Богуша Гораїна своїй дружині Олені Бережинській на право володіння рухомим і нерухомим майном після його смерті, док. № 68, арк. 61, 62.

57. Листопада 12. / Листопада 17 – Лист п. Олени Бережинської своєму чоловікові Богушу Гораїну на право володіння рухомим і нерухомим майном після її смерті, док. № 69, арк. 62, 63.

58. Листопада 12. / Листопада 17 – Вливковий лист п. Олени Бережинської своему чоловіку п. Богушу Гораїну на половину грошей, даний ними у борг покійному кн. Чарторийському під заклад маєтків в сс. Мости і Войсич Луцького повіту, док. № 70, арк. 63 зв. – 65.

59. 1599 р., лютого 5. / Листопада 17 – Лист про розподіл маєтків у Кам’янецькому і Кременецькому повітах між братами Адамом та Андрієм Чолганськими, док. № 71, арк. 65 зв. – 68.

Польською і латинською мовами.

60. 1603 p., серпня 16. / Листопада 17 – Лист п. Анни Чолганської про передачу їй братом Адамом посагу – маєтків у Волинському, Подольському і Руському воєводствах а також 4500 золотих польських, док. № 72, арк. 68 – 69.

Польською мовою.

61. Листопада 16. / Листопада 17 – Квитовний лист пп. Андрія, Лукаша і Прокопа Минковських пп. Роману і Настасії Кобилецьким на компенсацію збитків через захоплене майно, док. № 73, арк. 69 зв., 70.

62. Листопада 11. / Листопада 17 – Квитовний лист п. Івана Коритинського п. Яну Жоравницькому на викуп заставленого маєтку в с. Хотин, док. № 74, арк. 70 зв., 71.

63. Вересня 15. / Листопада 17 – Позов кременецького старости кн. Криштофа Збаразького кн. Олександрі Чарторнйській за порушення умови на оренду ставка в с. Береги євреєм м. Кременця Михелем Підковою, док. № 75, арк. 71 зв., 72.

64. Вересня 15. / Листопада 17 – Позов кременецького старости кн. Криштофа Збаразького кн. Олександрі Чарторнйській за порушення умови на оренду ставка в с. Береги євреєм м. Кременця Михелем Підковою, док. № 76, арк. 72 зв., 73.

65. Жовтня 20. / Листопада 17 – Позов п. Галшки Лосятинської п. Ганні Козинській за побиття і пограбування слуги Василя Прилуцького, док. № 77, арк. 73 зв., 74.

66. Липня 28. / Листопада 17 – Дарчий лист кн. Юрія Вишневецького своїй дружині Теодорі Шпаковській на частину маєтків в містечках Новий Вишневець, Вербівці, сс. Шепелівка, Старики, /Іопушня тощо в Кременецькому повіті, док. № 78, арк. 75 – 78.

67. Липня 28. / Листопада 17 – Дарчий лист кн. Юрія Вишневецького своїй дружині Теодорі Шпаковській на 54 тисячи золотих польських, що записані за маєтками в містечках Новий Вишневець, Вербівці, сс. Шепетівка, Старики, Лопушня тощо в Кременецькому повіті, док. № 79, арк. 78 зв. – 83.

68. Вересня 28. / Листопада 17 – Запис про нез’явлення до суду п. Ганни Козинської в справі захоплення нею частини спадкових маєтків в с. Бережці Вишні у пп. Миколи, Петра і Ганни Храновських, док. № 80, арк. 83, 84.

69. Жовтня 28. / Листопада 18 – Позов кременецького бурграбія Івана Телецького бурмістрам, райцям і міщанам м. Кременця за невиплату йому боргу 150 золотих польських, док. № 81, арк. 84 зв., 85.

70. Жовтня 10. / Листопада 17 – Позов п. Івана Коритинського пп. Василю Свищовському і його дружині Овдотії Козинській за невиплату грошового боргу 1200 золотих польських, док. № 82, арк. 86, 87.

71. Листопада 11. / Листопада 17 – Квитовний лист п. Яна Жоравницького п. Івану Коритинському на виплату грошового боргу 1100 коп грошей литовських, док. № 83, арк. 87 зв., 88.

72. Серпня 20. / Листопада 17 – Компромісний лист пп. Абрама і Криштофа Сенют з пп. Адамом Чолганським, Миколою, Костянтином та Андрієм Ярмолинськими в справі розмежування маєтків в сс. Семенів, Гулівці, Вовківці та ін док. № 84, арк. 89, 91.

73. Листопада 16. / Листопада 17 – Лист п. Григорія Лешницького дружині Ганні на передачу їй у володіння рухомого майна і маєтків в сс. Андруги і Лешня після його смерті док. № 85, арк. 91, 92.

74. Листопада 16. / Листопада 17 – Лист п. Ганни Лешницької своєму чоловікові Григорію на передачу йому у володіння рухомого і нерухомого майна в сс. Андруги і Лешня в разі її смерті, док. № 86, арк. 92, 93.

75. Листопада 13. / Листопада 17 – Квитовний лист кн. Палагії Воронецької і її чоловіка Даниеля Савича князям Костянтину, Янушу і Анні Острозьким на виплату ними грошового боргу – 20 тисяч золотих польських, док. № 87, арк 93, 94.

76. Серпня 20. / Листопада 17 – Лист пп. Адама Чолганського Миколи, Костянтина та Андрія Ярмолинських про припинення спору з пп. Криштофом і Абрамом Сенютами Ляховецькими за земельні володіння в сс. Семенів, Бережинець, Денисівка і ін., док. № 88, арк. 95, 96.

77. Листопада 14. / Листопада 18 – Лист пп. Зофії Шкаревської і її чоловіка Олександра про відокремлення їй братами Миколою і Костянтином Ярмолинськими приданого з спадкової частини майна, док. № 89, арк. 97, 98.

78. Листопада 14. / Листопада 18 – Лист пп. Костянтина і Миколи Ярмолинських, Олександра і Зофії Шкаревських про припинення взаємних позовів, що до невиплати грошових боргів, док. № 90, арк. 98, 99.

79. Листопада 18 – Запис про доведення шляхетського походження Вацлава Межинського, док. № 91, арк. 99 – 101.

80. Листопада 18. / Листопада 18 – Квитовний лист п. Івана Подгаєцького пп. Григорію Ушаку Куликовському та Богданові Зайцю на повернення йому всього срібла і грошей, які знаходились у них на зберіганні, док. № 92, арк. 101,102.

81. Жовтня 8. / Листопада 18 – Позов п. Станіслава Коцького пп. Андрію і Катерині Мончинським за невиплату грошей за оренду двору з двома підданими в с. Соколівка, док № 93, арк. 102, 103.

82. Жовтня 5. / Листопада 18 – Запис про повторний позов кн. Стефаном Порицьким п. Андрія Мончинського в справі неповернення ним підданому князя, вишгородському орендарю Мошкові, 20 червоних золотих і коня, взятих у борг, док. № 94, арк. 103 зв., 104.

83. Вересня 3. / Листопада 18 – Позов п. Петра Сулятицького п. Адаму Чолганському за непред’явлення умови на оренду сс. Гулівці і Бісівка та захоплення майна, док. № 95, арк. 104 зв. – 106.

84. Вересня 3. / Листопада 18 – Позов п. Петра Сулятицького п. Адамові Чолганському за непред’явлення умови на оренду сс Гулівці і Бісівка та захоплення майна, док. № 96, арк. 106 – 108.

85. Серпня 2. / Листопада 18 – Позов п. Юрія Лясоти п. Миколі Мишці за невиплату 500 золотих польських, що взяв у борг його батько – овруцький староста Абрам Мишка, док. № 97, арк. 108 зв. – 110.

86. Серпня 21. / Листопада 18 – Запис про внесення п. Петром Волковським до книг Кременецького земського суду документів, що підтверджують його спадкове право на володіння частиною маєтку в с. Вовківці, док. № 98, арк. 110 – 114.

Наведені 7 листів за 1544 – 1545 pp.

87. Липня 26. / Листопада 18 – Заставний лист пп. Яна і Зузанни Коравницьких п. Гаврилові Коритинському на маєток в с. Срібне Кременецького повіту за 3000 золотих польських, док. № 99, арк. 114 – 116.

88. Листопада 14. / Листопада 18 – Лист п. Зофії Шкаревської своєму чоловікові Олександру на право володіння всім рухомим і нерухомим майном в разі її смерті, док. № 100, арк. 117, 118.

89. Листопада 14. / Листопада 18 – Запис п. Олександра Шкаревського про позику у своєї дружини Зофії 1000 коп грошей литовських під заклад половини всіх його маєтків і рухомого майна, док. № 101, арк. 118, 119.

90. Листопада 14. / Листопада 18 – Лист п. Олександра Шкаревського своїй дружині Зофії на право володіння всім рухомим і нерухомим майном після його смерті, док. № 102, арк. 119 зв., 120.

91. Листопада 18 – Мирова угода між пп. Ганною Головинською і Юрієм Пясецьким в справі побиття і нанесення збитків підданим, док. № 103, арк. 121.

92. Листопада 18 – Мирова угода п. Андрія Головинського з п. Іваном Коритинським в справі порубки дерев, док. № 104, арк. 121 зв.

93. Вересня 15. / Листопада 18 – Запис про повторний позов п. Яна Новоселецького п. Вацлаву Болбасу Ростоцькому за невиплату грошового боргу в сумі 15 коп грошей литовських, док. № 105, арк. 122.

94. Листопада 15. / Листопада 18 – Лист п. Зузанни Жоравницької своєму чоловікові Яну на право володіння всім рухомим і нерухомим майном після її смерті, док. № 106, арк. 123, 124.

95. Листопада 15. / Листопада 18 – Лист п. Яна Жоравницького своїй дружині Зузанні на право володіння всім рухомим і нерухомим майном після його смерті, док. № 107, арк. 124 зв., 125.

96. 1606 p., січня 9. / Листопада 18 – Лист п. Яна Жоравницького про позику у своєї дружини Зофії 20 тисяч золотих польських під заклад частини маєтків і рухомого майна, док. № 108, арк. 125 зв. – 127.

97. Листопада 5. / Листопада 18 – Лист пп. Федора і Марії Брушевських про відокремлення і одержання ними приданого від пп. Яна, Григорія і Остафії Козинських, док. № 109, арк. 127, 128.

98. 1604 p., червня 21. / Листопада 18 – Лист польського короля Сигизмунда III про призначення п. Себастіяна Маєровського єнеральним земським возним Київського, Волинського і Брацлавського воєводств, док. № 110, арк. 128, 129.

99. Вересня 5. / Листопада 18 – Лист польського короля Сигизмунда III про призначення п. Ониска Сечени возним єнералом земським всіх воєводств і повітів «панств коронних», док. № 111, арк. 129, 130.

100. Вересня 24. / Листопада 18 – Запис про нез’явлення до суду п. Олександра Пясочинського в справі потрави проса на Загорецьких землях п. Марії Ластовецької док. № 112, арк. 130.

101. 1606 p., березня 20. / Листопада 18 – Випис з книг Луцького земського суду листа про заставу кн. Кирмком Масальським судді Кременецького земського суду Янушеві Жабокрицькому половини сс. Вольнич і Баболок Луцького повіту за 1000 коп грошей литовських, док. № 113, арк. 131 – 135.

102. Січня 10. / Листопада 18 – Випис з книг Луцького земського суду запису про відокремлення суддею Кременецького земського суду Янушем Жабокрицьким приданого своїй дочці Настасії і її чоловікові кн. Кирику Масальському, док. № 114, арк. 136 зв., 137.

103. Листопада 6. / Листопада 19 – Дарчий запис судді Кременецького земського суду Януша Жабокрицького своїй дочці Настасії в рахунок посагу на 1000 коп грошей литовських, за які заставив йому маєтки в сс. Вольнич і Баболок П чоловік кн. Кирик Масальський, док. № 115, арк. 137 зв., 138.

104. Березня 5. / Листопада 19 – Випис з книг Кременецького гродського суду тестамента п. Григорія Сенюти Ляховецького дружині і дітям на рухоме і нерухоме майно, док. № 116, арк. 139 – 145.

105. Травня 8. / Листопада 19 – Випис з книг Кременецького гродського суду запису про передачу згідно заповіту п. Григорія Сенюти Ляховецького сс. Ольшаниця і Скроботівка у володіння п. Михайлу Хриницькому, одному з опікунів дружини покійной, док. № 117, арк. 145 – 147.

106. Серпня 16. / Листопада 19 – Випис з книг Кременецького гродського суду зізнання возного єнерального Волинського воєводства Олександра Дердзительського про продаж п. Яном Боговитиним Шумбарським половини м. Шумбар Кременецького повіту з селами п. Михайлові Хриницькому, док. № 118, арк. 147, 148.

107. Листопада 13. / Листопада 19 – Лист п. Вавринця Вихорського судді Кременецького гродського суду Григорію Дениску Матвієвському на продаж за 500 золотих польських частини маєтку в с. Минківці Кременецького повіту, док. № 119, арк. 148 зв. – 150.

108. Жовтня 5. / Листопада 19 – Запис про нез’явлення до суду п. Остафія Свищовського в справі неповернення луцькому і Острозькому єпископу Остафію Малинському документів на заклад 6000 золотих польських, док. № 120, арк. 150, 151.

109. Вересня 14. / Листопада 19 – Запис про нез’явлення до суду зем’янина Кременецького повіту Клима Дедеркала в справі захоплення майна і коней у зем’янина того ж повіту Івана Опарипеського, док. № 121, арк. 151 зв., 152.

110 Липня 16. / Листопада 19 – Декрет про звільнення п. Андрія Бережецького від позову в справі порубки лісу в маєтку Бережці його брата Василя в зв’язку з нез’явленням на засідання суду позивача, док. № 122, арк. 152 зв., 153.

111. Вересня 30 / Листопада 19 – Декрет про відкладення розбору справи побиття і поранення п. Стефаном Вонсовичем п. Шимона Мединського, в зв’язку з нез’явленням до суду позваної сторони, док. № 123, арк. 154.

112. 1607 р., жовтня 13. / Листопада 19 – Лист пп. Івана і Раїни Батковських п. Василю Себастіяновичу на заставу 4 підданих в с. Перенятин за 300 золотих польських, док. № 124, арк. 155 – 158.

113. Листопада 14. / Листопада 19 – Лист п. Станіслава Палчевського своїй дружині Анні на позику у неї 4000 золотих польських під заклад їй всього рухомого і нерухомого майна, док. № 125, арк. 158, 159.

114. Листопада 14. / Листопада 19 – Лист п. Станіслава Палчевського своїй дружині Анні на право володіння всім рухомим і нерухомим майном після його смерті, док. № 126, арк. 159, 160.

115. Листопада 12. / Листопада 19 – Квитовний лист пп. Станіслава Палчевського і його дружини Анни на одержання приданого дружини від батьків, док. № 127, арк. 160 зв. – 162.

116. Листопада 14. / Листопада 19 – Лист п. Анни Палчевської своєму чоловікові Станіславу на право володіння всім рухомим і нерухомим майном після її смерті, док. № 128, арк. 162, 163.

117. 1607 p., листопада 20. / Листопада 19 – Вливковий лист пп. Василя і Ганни Себастіяновичів п. Дмитру Скирмонту на частину маєтку в с. Перенятин, док. № 129, арк. 163 – 165.

118. 1604 p., серпня 20. / Листопада 19 – Лист польського короля Сигизмунда III про призначення п. Єрмогена Кумгаревича єнеральним возним Київського, Волинського і Брацлавського воєводств, док. № 130, арк. 165 зв., 166.

119. Листопада 19 – Мирова угода пп. Василя і Настасії Лисогурських з пп. Андрієм і Семеном Минковськими в справі наїзду на дім в с. Минківці, док. № 131, арк. 166.

120. Лютого 6. / Листопада 19 – Лист пп. Івана і Раїни Батковських пп. Василю і Ганни Себастіяновичам на заставу 7 підданих в с. Перенятин за 410 золотих польських, док. № 132, арк. 167 – 171.

121. Вересня 23. Листопада 19 – Запис про нез’явлення до суду п. Павла Ісерницького в справі потрави ним ланів п. Марка Ісерницького в с. Лосятин, док. № 133, арк. 171.

122. Вересня 23. Листопада 19 – Запис про нез’явлення до суду п. Павла Ісерницького в справі побиття двірника п. Марка Ісерницького, док. № 134, арк. 172.

123. Вересня 26. Листопада 19 – Лист дружини волинського воєводи кн. Олександра Острозького Анни і кн. Стефана Порицького про розмежування їх маєтків по р. Гнезке, док. № 135, арк. 173 – 176. Польською мовою.

124. Жовтня 10. Листопада 19 – Запис про нез’явлення до суду пп. Яна і Катерини Риминських у справі невиплати грошового боргу у 60 коп грошей литовських п. Остафі Краєвському, док. № 136, арк. 176, 177.

125. Жовтня 23. Листопада 19 – Запис про нез’явлення до суду п. Адама Куликовського в справі наїзду на дім в м. Кременець та побиття дружини і дітей п. Каспра Скаринського, док. № 137, арк. 177 зв., 178.

126. 1601 p., березня 29. Листопада 19 – Випис з книг Луцького гродського суду присяги п. Лукаша Котельницького про доведення шляхетського походження пп. Томаша і Федора Котельницьких, док. № 138, арк. 179, 180.

127. Вересня 15. / Листопада 19 – Позов п. Анни Четвертинської волинському скарбнику Томашу Жоравницькому за невиплату 300 коп грошей литовських за оренду маєтку Колкаровець і с. Черчичі, док. № 139, арк. 180 – 182.

128. 1607 p., жовтня 28. / Листопада 19 – Лист пп. Мартина і Маруші Сташевичів, Станіслава і Настасії Тилицьких, Яна і Овдотії Ярембинських на продаж за 20.000 золотих польських п. Юрію Лясоті сс. Нижківці, Довгинигі, Яцьки, Слобідка, Козіївщина Овруцького повіту Київського воєводства, док. № 140, арк. 182 – 186.

129. Липня 16. / Листопада 19 – Запис про звільнення п. Івана Телецького від позова в справі порубки лісу в маєтку Бережці зем’янина Кременецького повіту Василя Бережецького в зв’язку з нез’явленням до суду позивача, док. № 141, арк. 186, зв. – 188.

130. Липня 22. / Листопода 19 – Позов п. Парасії Бережецької своєму сину Бригорію Лешницькому за неповернення 50 коп грошей, даних сину на тимчасове зберігання, док. № 142, арк. 188, 189.

131. Вересня 28. / Листопада 19 – Позов зем’янина Кременецького повіту Хоми Бережецького дружині судді Луцького земського суду Ганні Гостській за наїзд на дім в с. Бережці і поранення позивача, док. № 143, арк. 189 зв., 190.

132. Жовтня 28. / Листопада 19 – Позов зем’янина Кременецького повіту Хоми Бережецького дружині судді Луцького земського суду Банні Гостській за «невчинення справедливості» підданим, які пограбували гусей і збіжжя під час наїзду на маєток позивача в с. Бережці, док. № 144, арк. 191, 192.

133. Листопада 19 – Запис про образу п. Василем Жабокрицьким дружини п. Андрія Минковського, док. № 145, арк. 192, 193.

134. Жовтня 2. / Листопада 19 – Позов п. Василя Жабокрицького п. Артиму Минковському за наїзд і разорения маєтку в. с. Минківці, док. № 146, арк. 193 зв., 194.

135. Липня 22. / Листопада 19 – Позов п. Івана Лешницького брату Григорію за озброєний наїзд на сад у маєтку Андруги і поранення позивача, док. № 147, арк. 194 зв., 195.

У наїзді брали участь суддя Кременецького гродського суду Матвієвський і возний Минковський.

136. Липня 22. / Листопада 19 – Позов п. Івана Лешницького брату

Григорію за захоплення спадкового майна, що дав йому на зберігання їх брат Федір після смерті батька, док. № 148, арк. 195 зв. – 197.

137. Вересня 12. / Листопада 19 – Позов п. Григорія Лешницького брату Івану за захоплення майна їх покійного брата Федора, док. № 149, арк. 197, 198.

138. Листопада 19 – Запис про наїзд п. Івана Батковського на землі перенятинських підданих князів Радзивіллів і пограбування підданих, док. № 150, арк. 198, 199.

139. Вересня 2. / Листопада 19 – Позов єнерального возного Волинського воєводства Мелетія Минковського п. Артиму Минковському за захоплення рою бджіл і побиття по зивача, док. № 151, арк. 199.

140. Вересня 28. / Листопада 19 – Позов зем’янина Хоми Бережець кого дружині судді Луцького земського суду Банні Бостській за обвинувачення його в порушенні умови оренди, док. № 152, арк. 200.

141. Листопада 10 – Зізнання возного єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Миколи Вресинського про передачу п. Станіславом Палчевським у посесію своїй дружині Анні маєтку Бородчичі за позичені у неї 2500 золотих польських, док. № 153, арк. 201.

142. Листопада 10 – Зізнання возного єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Яна Квятковського про вручення позову п. Ярофію Ісерницькому від п. Вінка Ісерницького за побиття підданого, док. № 154, арк. 201.

143. Листопада 12 – Запис про обвинувачення суддею Кременецького земського суду Янушем Жабокрицьким возного Петра Суєти у фальшивому повідомленні суду про строки вручення ним позову п. Жабокрицькому від пп. Жоравницьких у справі розмежування маєтків Жабокрик і Теслугів, док. № 155, арк. 201 зв., 202.

144. Листопада 12 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Войтеха Понятки про вручення позовів волинському скарбнику Томашу Жоравницькому, п. Войцеху Понятовському від судді Кременецького суду Януша Жабокрицького за зруйнування межових знаків, захоплення теслугівської землі, побиття слюсаря позивача, док. № 156, арк. 202.

145. Листопада 12 – Зізнання возного Миколи Вресинського про вручення 5 позовів п. Яну Бистриковському від п. Марка Ісерницького за вбивство боярина, зруйнування млина, пограбування підданого,пограбування лебедів тощо, док. № 157, арк. 202 зв., 203.

146. Листопада 12 – Оповідання п. Григорія Андрузького про побиття і поранення його слугами п. Яцька Андрузького, док. № 158, арк. 203.

147. Листопада 12 – Оповідання волинського підстолія Криштофа Яловицького, кременецького войського Савина Яловицького та ін. про невиплату їм п. Андрієм Ярмолинським грошового боргу у 3000 золотих польських, док. № 159, арк. 203 зв., 204.

148. Листопада 13 – Зізнання п. Остафія Козинського про припинення справи проти п. Івана Телецького, що звинувачувався в неповерненні взятих у борг коня, жита і грошей, док. № 160, арк. 204 зв., 205.

149. Листопада 13 – Зізнання возного Григорія Гуляльницького про вручення позовів кн. Олександрі Чарторнйській і п. Катерині Пашинській від п. Яроша Рогозинського за вилов риби, наїзд на маєток Кокорів, побиття підданих тощо, док. № 161, арк. 205.

150. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Федора Висоцького про вручення позову п. Григорію Козинському від п. Василя Себастіяновича за невиплату грошового боргу в сумі 120 золотих польських, док. № 162, арк. 205.

151. Листопада 13 – Оповідання п. Станіслава Раєцького про необгрунтоване обвинувачення його суддею Кременецького земського суду Янушем Жабокрицьким у зруйнуванні межових знаків між сс. Добриводка і Теслугів, док. № 163, арк. 206.

152. Серпня 10. / Листопада 13 – Позов луцького підкоморія Яна Харлеського кн. Анні Острозькій за невиплату 4000 золотих польських, що взяв у борг її покійний чоловік 14 л. 209 волинський воєвода кн. Олександр Острозький, док. № 164, арк. 206 зв., 207.

153. Листопада 13 – Мирова угода між пп. Марком Ісерницьким і Яном Бистриковським у справі вбивства боярина, зруйнування млина тощо, док. № 165, арк. 208.

154. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Якуба Новаковського про вручення позову п. Яцьку Новоселецькому від пп. Андрія і Палагеї Новоселецьких за нествердження у суді дільчого листа, док. № 166, арк. 208 зв.

155. Листопада 14 – Зізнання возного єнерального Григорія Плотницького про вручення позову п. Вінку Ісерницькому від п. Томаша Гналкевича за побиття, поранення його і пограбування речей у маєтку Налевківці, док. № 167, арк. 208 зв., 209.

156. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Петра Микулича про вручення позову п. Андрію Мончинському від п. Станіслава Коцького за невиплату орендних грошей, док. № 168, арк. 209.

157. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Петра Микулича про вручення позову п. Андрію Мончинському від кн. Стефана Порицького за невиплату грошей і неповернення коня вишгородському орендарю Мошці, док. № 169, арк. 209 зв., 210.

158. Листопада 14 – Запис про встановлення кількості синів п. Германа Волковського в зв’язку з розподілом маєтку Вовківці між спадкоємцями, док. № 170, арк. 210.

159. Листопада 14 – Зізнання п. Яроша Рогозинського про припинення справи з п. Катериною Пашинською, що звинувачувалась у вилові риби з Кокорівського ставу, побиття урядника тощо, док. № 171, арк. 211.

160. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Семена Кацютича про неповернення п. Рудецьким п. Ганні Головинській грошового боргу в сумі 1300 золотих польських, док. № 172, арк. 211, 212.

161. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Яна Квятковського про вручення позову Галшці Лосятинській від п. Ганни Козинської за побиття підданого, док. № 173, арк. 212.

162. Листопада 14 – Зізнання возного єнерального Петра Суєти про вручення позовів князям Корецьким від п. Івана Коритинського за захоплення землі в Баболоцькому маєтку, док. № 174, арк. 212 зв., 213.

163. Листопада 14 – Мирова угода між пп. Криштофом Поплавським і Ярошем Рогозинським у справі наїзду на Кокорівські землі, док. № 175, арк. 213 зв.

164. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Петра Суєти про вручення позову п. Щасному Гонсинському від п. Василя Себастіяновича за невиплату грошового боргу, док. № 176, арк. 213 зв., 214.

165. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Петра Суєти про передачу п. Андрієм Рудницьким у посесію п. Василю Себастіяновичу частини маєтку в с. Перенятин, док. № 177, арк. 215.

166. Листопада 14 – Запис про звільнення від присяги суддею Луцького земського суду Іваном Хриницьким до слідуючої сесії суду п. Андрія Головинського в справі підтвердження того, що лист пп. Івана Коритинського і Гаврила Головинського згорів, док. № 178, арк. 214 зв., 215.

167. Квітня 31. / Листопада 14 – Квитація підсудка Кременецького земського суду Богуша Гораїна пп. Костянтину і Раїні Ярмолинським на повернення йому двох підданих – втікачів з родинами з маєтності Горбівці, док. № 179, арк. 215, 216.

168. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Михайла Богушевича про вручення позову хоружому волинському Василю Семашку від п. Галени Клинської за захоплення майна і грошей у маєтку Судилків, що лишилось після смерті її брата Криштофа Лабунського, док. № 180, арк. 216.

169. Листопада 14 – Зізнання возного єнерального Петра Суєти про вручення позову п. Артиму Минковському від п. Мелетія Минковського за наїзд на його маєток в с. Минківці, док. № 181, арк. 216 зв.

170. Листопада 15 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Петра Суєти про вручення позову п. Артиму Минковському від п. Василя Жабокрицького за розорення маєтку в с. Минківці, док. № 182, арк. 217.

171. Листопада 15 – Зізнання возного єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Томаша Гналкевича про вручення позову волинському скарбнику Томашу Жоравницькому і його матері від кн. Анни Четвертинської за невиплату грошового боргу в сумі 300 коп грошей литовських, док. № 183, арк. 217.

172. Листопада 15 – Зізнання возного єнерального Семена Петрашєвського про вручення позову п. Лукашу Минковському від п. Романа Кобилецького за побиття і поранення його і дружини, док. № 184, арк. 217 зв., 218.

173. Листопада 15 – Зізнання возного єнерального Волинського воєводства Мелетія Минковського про вручення позовів пп. Ганні Гостській, Теофілу Молітору від зем’янина Хоми Бережецького за «невчинення справедливості з підданих», неповернення документів на сс. Савчичі і Почаїв, док. № 185, арк. 218.

174. Листопада 15 – Зізнання возного єнерального Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Себастіяна Пилховського про вручення позовів князям пінському старості Юрію і кременецькому старості Криштофу Збаразьким від київського стольника кн. Матуса Збаразького за захоплення документів на спадщину князів Януша і Льва Збаразьких, док. № 186, арк. 218 зв., 219.

175. Листопада 15 – Зізнання возного єнерала Томаша Гналкевича про вручення позову п. Андрію Рудницькому від п. Ганни Гостської за захоплення коней у підданих, док. № 187, арк. 219.

176. Листопада 15 – Зізнання возного єнерального Юзефа Бельського про нез’явлення князів Радзивіллів до маєтку п. Яна Жоравницького для присутності при вчиненню справедливості» підданим згідно декретові Трибунальського суду, док. № 188, арк. 219 зв., 220.

177. Листопада 15 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Миколи Вресинського про передачу п. Петром Дениском Матвієвським у посесію судді Кременецького гродського суду Григорію Дениску Матвієвському маєтку в м. Кременець, док. № 189, арк. 220.

178. Листопада 15 – Мирова угода в справі побиття п. Олександром Пясочинським п. Станіслава Хадубського, док. № 190, арк. 220 зв., 221.

179. Листопада 15 – Зізнання возного Кременецького повіту Мелетія Минковського про огляд маєтку п. Василя Жабокрицького в с. Минківці, разоренному п. Артимом Минковським, док. № 191, арк. 221.

180. Листопада 15 – Оповідання п. Михайла Хриницького про захоплення пп. Андрієм і Олександром Сенютами Ляховецькими спадщини молодших братів згідно тестамента їх батька Григорія Сенюти Ляховецького, док. № 192, арк. 221 зв., 222.

181. 1606 p., березня 12. / Листопада 15 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Григорія Плотницького про передачу п. Петром Дениском Матвієвським п. Яну Белецькому маєтку в с. Гридківці у заставу за 6000 золотих польських, док. № 193, арк. 222 зв., 223.

182. Листопада 15 – Оповідання п. Олени Бережецької про побиття її і поранення п. Миколою Бережецьким у маєтку Бережці, док. № 194, арк. 223, зв., 224.

183. Листопада 15 – Зізнання возного єнерального Томаша Гналкевича про вручення позову п. Ганні Гостській від пп. Миколи, Петра і Ганни Храновських у справі спору за маєток в с. Бережці, док. № 195, арк. 224.

184. Листопада 15 – Оповідання п. Каспра Моравського про наїзд на маєток овруцького старости кн. Михайла Вишневецького в м. Рохманів і пограбування його слугою кн. Юрія Чарторийського, док. № 196, арк. 224 зв. – 226.

185. Листопада 15 – Освідчення пп. Олександра і Андрія Сенют Ляховецьких про захоплення їх опікуном п. Михайлом Хриницьким спадщини їх батька – Григорія Сенюти Ляховецького, док. № 197, арк. 226 зв., 227.

186. Листопада 15 – Зізнання пп. Олександра та Андрія Сенют Ляховецьких про передачу їм у тимчасове користування спадкового майна і підданих в сс. Волоське і Скроботівка їх опікуном п. Михайлом Хриницьким, док. № 198, арк. 227 зв., 228.

187. Листопада 15 – Зізнання возного єнерального Петрашевського про вручення позовів п. Василю Жабокрицькому від п. Андрія Минковського за побиття дружини і пограбування та п. Гектору Садовському від п. Ярмоли Минковського за побиття і пограбування його, док. № 199, арк. 228 зв., 229.

188. Листопада 15 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Марцина Хицьки про вручення позову п. Івану Плавинському від возного Волинського воєводства Юрія Красовського за побиття, док. № 200, арк. 229 зв., 230.

189. Листопада 15 – Зізнання возного єнерала Томаша Гналкевича про вручення позовів кн. Михайлу Вишневецькому від кн. Юрія Вишневецького за неповернення грошових боргів, док. № 201, арк. 230.

190. Листопада 15 – Свідчення повноваженого п. Яна Козинського Дмитра Скирмонта про непідтвердження п. Іваном Буяковичем одержання посагу за дружиною Ганною Козинською, док. № 202, арк. 230 зв.

191. Листопада 19 – Зізнання п. Лешницької про одержання від судді Кременецького гродського суду Григорія Дениска Матвієвського боргового зобо’язання єврею м. Кременця Лейбі Соломоновичу, що було у нього на зберіганні, док. № 203, арк. 231.

192. Листопада 19 – Свідчення п. Яна Селешинського про невнесення пп. Миколою, Костянтином та Андрієм Ярмолинськими до судових книг умови про розмежування маєтків з пп. Абрамом і Криштофом Сенютами Ляховецькими, док. № 204, арк. 231 зв.

193. Листопада 19 – Свідчення п. Яна Станишевського про невнесення п. Якубом Леським до судових книг трьох записів про позику у своєї дружини Катерини 6000 золотих польських, про передачу їй маєтку та майна у с. Радошівка, док. № 205, арк. 232.

194. Листопада 19 – Зізнання возного єнерального Лукаша Минковського про передачу п. Григорієм Плотницьким п. Висилю Жабокрицькому маєтності в м. Кременець під заклад 12 коп грошей литовських, док. № 206, арк. 232.

195. Листопада 19 – Запис про невиплату п. Лавринцем Бихорським 5000 золотих польських судді Кременецького гродського суду Григорію Дениску Матвієвському за оренду с. Береги, док. № 207, арк. 232 зв., 233.

196. Листопада 19 – Скарга п. Дмитра Скирмонта на п. Івана Батковського за разорения і пограбування шинку у с. Перенятин, док. № 208, арк. 233, 234.

197. Листопада 19 – Зізнання возного єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Миколи Вресинського про передачу п. Станіславом Мишкою маєтку в с. Бородчичі Луцького повіту до оренди п. Станіславу Палчевському, док. № 209, арк. 234.

198. Листопада 19 – Свідчення кн. Стефана Порицького про незатвердження у суді заставного запису пп. Мончинських на сс. Соколівка через нез’явлення всіх свідків, док. № 210, арк. 234 зв., 235.

199. Листопада 19 – Свідчення п. Яна Рибаковського про порушення кн. Стефаном Порицьким умови з пп. Мончинськими на оренду с. Соколівка, док. № 211, арк. 235, 236.

200. Листопада 19 – Мирова угода в справі відокремлення пп. Федором і Яном Дедеркалами п’ятої частини ланів, сіножатей та іншого нерухомого майна п. Михайлові Дедеркалу, док. № 212, арк. 236.

201. Листопада 19 – Свідчення п. Петра Новицького про незатвердження у суді п. Іваном Хоболтовським записів на посаг і передачу майна п. Єсифові Малишкові, док. № 213, арк. 236 зв., 237.

202. Листопада 19 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Прокопа Загорецького про перенесення на слідуючі засідання суду справи про пограбування єврея м. Кременця Михеля Підкови, док. № 214, арк. 237 зв., 238.

203. Листопада 19 – Зізнання возного єнерала Мальхера Лукашевича про передачу п. Матвієм Рогозинським своєму сину Василю материнської частини майна на 1400 коп грошей литовських у маєтку Рогозка, док. № 215, арк. 238.

204. Червня 10 / Листопада 17 – Позов п. Северина Батковського князям Ольбрихту і Миколі Радзивіллам за обвинувачення його в захопленні землі під час розмежування Немировських грунтів, док. № 216, арк. 239, 240.

205. Листопада 18 – Запис про нанесення п. Андрієм Минковським образ суду під час розбору справи з п. Василем Жабокрицьким про поранення дружини, док. № 217, арк. 240, 241.

206. Жовтня 6. / Листопада 18 – Позов п. Андрія Минковського п. Василю Жабокрицькому за побиття і пограбування його дружини Уляни, док. № 218, арк. 241 зв. – 243.

207. Листопада 18 – Зізнання возного єнерала Григорія Плотницького про вручення позовів пп. Григорію і Яцьку Лешницьким від брата Івана за наїзд на маєток в с. Андруги, за неповернення боргових листів тощо, док. № 219, арк. 243.

208. Листопада 17 – Зізнання возного єнерала Яна Квятковського про вручення позовів князям Миколі і Ольбрихту Радзивіллам від п. Северина Батковського за порубку гаю на Батківській землі, док. № 220, арк. 243 зв., 244.

209. Листопада 17 – Мирова угода між пп. Григорієм Лудвиським, Мартином Кратовичем і Михайлом Дедеркалом у справі порубки лісу, полювання у Валевському гаю тощо, док. № 221, арк. 244.

210. Листопада 17 – Зізнання возного єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Томаша Турського про вручення позовів пп. Мартину Сташкевичу, Яну Ярембинському, Станіславу Тилицькому Миколі Мишці від п. Юрія Лясоти за порушення умови на продаж маєтку Збранківщизна, за невиплату грошового боргу, док. № 222, арк. 244 зв., 245.

211. Листопада 17 – Зізнання возного єнерального Андрія Минковського про вручення позовів кн. Олександрі Чарторнйській від кн. Криштофа Збаразького за порушення умови на оренду з євреєм м. Кременця Михелем Підковою, док. № 223, арк. 245.

212. Листопада 17 – Зізнання возного єнерального Войтеха Понятки про передачу п. Миколою Капищинським маєтку в с. Ситне до оренди п. Єремі Бидзинському, док. № 224, арк. 245 зв.

213. Листопада 17 – Протестація київського стольника кн. Матуса Збаразького на урядника Кратовича за спустошення маєтку Панківці, Кременецького повіту, док. № 225, арк. 245 зв., 246.

214. Листопада 17 – Мирова угода між братами Іваном і Яцьком Лешницькими в справі спору за спадкове майно покійного брата їх Федора, док. № 226, арк. 246 зв.

215. Квітня 23. / Листопада 21 – Зізнання возного єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Симона Лещинського про передачу волинським каштеляном кн. Олександром Заславським с. Поляхи, Кременецького повіту до оренди п. Сейфові Малишці, док. № 227, арк. 247, 248.

216. Лютого 3. / Листопада 21 – Зізнання возного єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Симона Леіцинського про передачу волинським каштеляном кн. Олександром Заславським с. Білогородка, Кременецького повіту до оренди п. Сейфові Малишці, док. № 228, арк. 248 зв. – 250.

217. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Петра Вутовича про вручення позовів князям Острозьким від п. Яна Харлезького за неповернення 4000 золотих польських, взятих у борг в Гданську, док. № 229, арк. 250.

218. Листопада 13 – Зізнання возного Войтеха Понятки про вручення позову волинському хоружому Василю Семашку від пп. Куликовських за неповернення документів про розмежування маєтків з кременецьким підстаростою Яном Либишевським, док. № 230, арк. 250 зв., 251.

219. Серпня 20. / Листопада 17 – Лист п. Абрама і Криштофа Сенют Ляховецьких пп. Ярмолинським та Адамові Чолганському про розмежування маєтків в сс. Денисівка, Жемелинці Ляховецькі, Улевці і Семенів, док. № 231, арк. 251, 252.

220. Листодада 13 – Зізнання возного єнерала Томаша Гналкевича про вручення позовів київському стольнику Матусу Збаразькому від п. Федора Болбаса Ростоцького за неповернення 1000 коп грошей литовських і 4000 золотих польських, взятих у борг у покійного брата Івана, док. № 232, арк. 252 зв., 253.

221. Листопада 23 – Оповідання писаря Кременецького земського суду Матея Ледоховського про незавершення розмежування маєтків з пп. Жолкевськими, док. № 233, арк. 253.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск IІ. Книги № 12 – 22 (1601 – 1614 рр.). – К.: 1965 р., с. 191 – 217.