Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Книга № 17 (1609 р., листопад)

1. 1500. Серпня 20. / Листопада 12 – Лист кн. Федора Вишневецького про розмежування маєтків в с. Вербівці, Білка і Лопушня з маєтком князів Збаразьких Влашанівці, док. № 1, арк. 1 – 3.

2. Листопада 12 – Запис про захоплення п. Барбарою Витковського частини маєтку в с. Дедеркали п. Михайла Дедеркала, док. № 2, арк. 3 зв., 4.

Немає кінця.

3. Жовтня 1. / Листопада (13) – Позов київського хоружого Гаврила Гостського і п. Вацлава Вільгорського судді Кременецького гродського суду в справі опіки дітей покійного п. Яловицького, док. № [7], арк. 5.

Є тільки закінчення.

4. 1604 p., жовтня 18. / Листопада 13 – Лист Овруцького старости кн. Михайла Вишневецького брату Юрію на позику 30 тисяч золотих польських і прийняття на себе всіх його боргів, док. № 8, арк. 5 зв. – 8.

Є перелік всіх боргів.

5. Жовтня 12. / Листопада 13 – Позов п. Івана Коритинського сину волинського воєводи кн. Янушу Корецькому за невиплату грошового боргу 1500 золотих польських, док. № 9, арк. 8 зв., 9.

6. Вересня 28. / Листопада 13 – Позови пп. Олександра і Адама Куликовських волинському хоружому Василю Семашку і кременецькому підстарості Яну Либишевському за неповернення межових листів і захоплення землі, док. № 10, арк. 9 зв. – 16.

7. 1608 p., липня 14. / Листопада 13 – Запис про принесення дозорцями Острозького шпиталю і п. Олександром Соколдським присяги пп. Яловицьким про припинення систематичної порубки дерев на Новгородецьких землях, док. № 11, арк. 16 зв. – 19.

8. Жовтня 1. / Листопада 13 – Запис про нез’явлення до суду пп. Григорія Боровицького і Радогоських у справі побиття, поранення і пограбування п. Івана Гурського, док. № 12, арк. 19 зв., 20.

9. Вересня 22. / Листопада 13 – Запис про нез’явлення до суду п. Павла Ісерницького в справі побиття і пограбування двірника п. Марка Ісерницького, док. № 13, арк. 21, 22.

10. Вересня 22. / Листопада 13 – Запис про нез’явлення до суду п. Павла Ісерницького в справі потрави ланів п. Марка Ісерницького в Лосятині, док. № 14, арк. 22, 23.

11. Вересня 22. / Листопада 13 – Запис про нез’явлення до суду п. Станіслава Глуховського в справі порубання і пограбування 50 яблунь та 50 черешень у фруктовому саду п. Марка Ісерницького в Лосятині, док. № 15, арк. 23,24.

12. Жовтня 8. / Листопада 13 – Запис про нез’явлення до суду ПІ Василя Себастіяновича в справі пограбування у п. Івана Батковського жита в Сидорівському дворищі, док. № 16, арк. 24.

13. Вересня 11. / Листопада 13 – Запис про нез’явлення до суду пінського і сокальського старости кн. Юрія Збаразького і кременецького старости кн. Криштофа Збаразького н справі неповернення київському стольнику кн. Матусу Збаразькому частини спадщини в сумі 50 тисяч золоти польських, док. № 17, арк. 25, 26.

14. Вересня 11. / – Запис про нез’явлення до суду пінського і сокальського старости кн. Юрія Збаразького і кременецького старости кн. Криштофа Збаразького в справі привласнення спадкової частини рухомого і нерухомого майна київського стольника кн. Матуса Збаразького, док. № 18, арк. 26 зв. – 28.

15. Вересня 11. / Листопада 13 – Запис про нез’явлення до суду пінського і сокальського старости кн. Юрія Збаразького, кременецького старости кн. Криштофа Збаразького в справі захоплення у київського стольника кн. Матуса Збаразького рухомого майна в будинку покійного батька кн. Льва Збаразького в м. Кременець, док. № 19, арк. 28, 29.

Є перелік захоплених речей.

16. Жовтня 8. / Листопада 13 – Запис про нез’явлення до суду п. Яна Жоравницького в справі засипання греблі в маєтку Лосятин у п. Вінка Ісерницького, док. № 20, арк. 29 зв., 30.

17. Вересня 20. / Листопада 13 – Запис про нез’явлення до суду пп. Василя та Івана Лосятинських і п. Андрія Кошиковського в справі захоплення частини маєтку в с. Лосятин у п. Семена Лосятинського, док. № 21, арк. 30, зв. 32.

18. Жовтня 10 / Листопада 13 – Запис про нез’явлення до суду п. Андрія Котельницького в справі неповернення взятих у борг у п. Семена Лосятинського панцира, сумки, сідла і 5 золотих, док. № 22, арк. 32.

19. Жовтня 20. / Листопада 13 – Позов возного Кременецького повіту Василя Волковського пп. Миколі та Олександру Остроухам за побиття його під час вручення позову від п. Яроша Зуба в справі переховування підданих – втікачів, док. № 23, арк. 33 – 35.

20. Листопада 10. / Листопада 14 – Лист пп. Яна і Ганни Зброжек на продаж п. Остафію Краєвському маєтності в с. Жолобки за 300 золотих польських, док. № 24, арк. 35, 36.

21. Жовтня 1. / Листопада 13 – Запис про нез’явлення до суду волинського каштеляна кн. Олександра Заславського в справі захоплення маєтку в с. Красівка у п. Яна Мировицького, що був подарований йому за службу волинським воєводою кн. Янушем Заславським, док N0 25, арк. 36 зв. – 38.

22. Вересня 10. / Листопада 14 – Запис про стягнення кн. Палагією Воронецькою з пп. Галени Лабунської, Василя та Олександри Семашків 2000 золотих польських, що заповів їй п. Криштоф Лабунський, док. № 26, арк. 38 – 41.

23. Вересня 4. / Листопада 14 – Позов князів Ольбрихта і Станіслава Радзивіллів п. Івану Батковському за неповернення взятих у борг у їх підданих речей і грошей, док. № 27, арк. 41 зв., 42.

24. Вересня 4. / Листопада 14 – Позов п. Адама Сонотки волинському скарбнику Томашу Жоравницькому в справі захоплення млина у мельника в Теслугові, док. № 28, арк. 43, 44.

25. Вересня 28. / Листопада 14 – Позов львівського купця Яна Аведикова спадкоємцям кч. Стефана Збаразького за невиплату грошового боргу 506 золотих польських, док. № 29, арк. 44 – 46.

26. Серпня 7. / Листопада 14 – Позов львівського купця Яна Таросовича овруцькому старості кн. Михайлу Вишневецькому за привласнення Рохманівського маєтку, що віддали йому за борги князі Юрій і Зофія Чарторийські, док. № 30, арк. 46 зв. – 48.

27. Листопада 14 – Запис по побиття і пограбування п. Іваном Батковським міщан м. Радзивіллів – підданих князів Радзивілл, док. № 31, арк. 48 – 51.

28. 1606 p., травня 10. Листопада 15 – Лист п. Василя Жабокрицького на заставу своїй дружині Ганні маєтку в с. Минківці, Кременецького повіту за 400 коп грошей литовських, док. № 32, арк. 51 зв. – 53.

29. Жовтня 2. Листопада 16 – Позов пп. Ободенських і Козинських п. Петру Дчусу 33 привласнення спадкового грунту Почапшина, Кременецького повіту, док. № 33, арк. 53 – 55.

30. Жовтня 3. / Листопада 16 – Позов п. Федора Болбаса Ростоцького київському стольнику кн. Матусу Збаразькому за неповернення взятих у борг у покійного п. Івана Болбаса Ростоцького 1000 коп грошей литовських, док. № 34, арк. 55 – 59.

31. Жовтня 3. / Листопада 16 – Позов п. Єреміяша Болбаса Ростоцького київському стольнику кн. Матусу Збаразькому за неповернення 4000 золотих польських, що дав йому на зберігання покійний батько позивача, док. № 35, арк. 59 – 62.

32. Листопада 16 – Запис про невиплату пп. Яловицькими 500 коп грошей литовських за маєток Новгородчичі, що заклав їм п. Михайло Болгарин, док. № 36, арк. 62 зв. – 64.

33. Жовтня 2. / Листопада 16 – Позов п. Миколи Ярмолинського пп. Яловицьким за неповернення взятих у борг дорогоцінностей – трьох золотих ланцюгів з 517 кільцями, док. № 37, арк. 64, 66.

34. Жовтня 5. / Листопада 16 – Позов пп. Яловицьких п. Миколі Ярмолинському за неповернення взятих у борг 80 червоних золотих, 5 коней і бочки меду, док. № 38, арк. 67, 68.

35. Вересня 25. / Листопада 16 – Позов пп. Андрія і Барбари Заболоцьких пп. Андрію і Катерині Мончинським за ув’язнення їх, док. № 39, арк. 68 зв. – 71.

36. Жовтня 8. / Листопада 17 – Позов п. Івана Батковського п. Яну Козинському за наїзд на двір підданого в с. Перенятин 1 захоплення майна, док. № 40, арк. 71, 72.

37. Жовтня 8. / Листопада 17 – Позов п. Івана Батковського п. Дмитру Скирмонту за пограбування сіна на Перенятинських землях, док. № 41, арк. 72, 73.

38. Листопада 17 – Позов братів Ісерницьких п. Матвію Ісерницькому за привласнення підданих у маєтку Лосятин, що залишився після смерті батька – Дахна Ісерницького, док. № 42, арк. 73 зв. – 75.

39. Жовтня 4. / Листопада 17 – Позов братів Ісерницьких п. Матвію Ісерницькому за привласнення майна покійного брата Івана в с. Лосятин, док. № 43, арк. 75 зв. – 77.

40. Жовтня 4. / Листопада 17 – Позов братів Ісерницьких п. Матвію Ісерницькому за привласнення майна покійного брата Івана в с. Лосятин, док. № 44, арк. 77 зв. – 79.

41. Жовтня 4. / Листопада 17 – Позов братів Ісерницьких п. Матвію Ісерницькому за привласнення підданих в с. Лосятин, що залишилися після смерті їх батьків, док. № 45, арк. 79 зв. – 81.

42. Жовтня 4. / Листопада 17 – Позов братів Ісерницьких п. Матвію Ісерницькому за привласнення рухомого і нерухомого майна в с. Лосятин, що залишилось після смерті брата Івана, док. № 46, арк. 81 зв. – 83.

43. Жовтня 4. / Листопада 17 – Позов братів Ісерницьких п. Матвію Ісерницькому за привласнення підданих в с. Лосятин, що залишились після смерті їх батька Дахна, док. № 47, арк. 83 зв. – 85.

44. Вересня 9. / Листопада 17 – Позов и. Яна Жоравницького пп. Андрію і Яну Фірлеям за невидачу підданих – втікачів, док. № 48, арк. 85 – 87.

45. Вересня 20. / Листопада 17 – Запис про неповернення пп. Хоревськими, Корницькими речей, які дали їм на тимчасове зберігання острозькі піддані краківського каштеляна кн. Януша Острозького Яцько Давидович, Гершун Мошко і Ін. до повернення їм п. Риминським грошового боргу, док. № 49, арк. 87 зв. – 93.

Є перелік речей.

46. Вересня 30. / Листопада 17 – Позов луцького і острозького єпископа Євгена Малинського і капітули луцької соборної церкви кн. Олександрі Чарторнйській за привласнення села і двору Клюки, Кременецького повіту, док. № 50, арк. 93, 94.

47. Жовтня 7. / Листопада 17 – Позов п. Дороти Яловицької луцькому і Острозькому єпископу Євгену Малинському і кн. Олександрі Чарторийській в справі розмежування маєтків в сс. Клюки 1 Носовиця, док. № 51, арк. 94 зв. – 97.

48. Жовтня 21. / Листопада 17 – Позов братів Яловицьких князям Острозьким за захоплення частини маєтку в с. Новгородчичі, док. № 52, арк. 97, 98.

49. Вересня 10. / Листопада 17 – Позов п. Маруші Гуйської овруцькому старості кн. Михайлу Вишневецькому в справі захоплення маєтку в с. Кути, док. № 53, арк. 99 – 101.

50. Серпня 20. / Листопада 17 – Позов п. Єфрозини Мнішек кн. Костянтину Вишневецькому в справі захоплення маєтку в м. Залозець, док. № 54, арк. 101 зв. – 103.

51. Серпня 20. / Листопада 17 – Позов кн. Єфрозини Мнішек кн. Костянтину Вишневецькому в справі захоплення маєтків в м. Залозець і сс. Нетопинець, Тростянець, Ратищів і ін. Львівського повіту, док. № 55, арк. 103 зв. – 105.

52. Серпня 20. / Листопада 17 – Позов кн. Єфрозини Мнішек кн. Михайлові Вишневецькому в справі захоплення маєтків в м. Залозець і сс. Нетопинець, Тростянець, Ратищів та ін. Львівського повіту та рухомого майна, док. № 56, арк. 105 – 107.

53. Листопада 17 – Запис про приведення до присягання п. Стефана Лаща в справі розмежування маєтку в с. Вовківці з пп. Волковськими і Кратовичами, док. № 57, арк. 107 зв., 108.

54. Вересня 20. / Листопада 17. Запис про нез’явлення до суду Северина Батковського в справі наїзду на маєток п. Миколи Крачковича в м. Броди, док. № 58, арк. 108 зв., 109.

55. Вересня 15. / Листопада 18 – Позов п. Мартина Осемборовського п. Григорію Богушевичу за поранення його у власному маєтку, док. № 59, арк. 109 зв. – 111.

56. Вересня 29. / Листопада 18 – Позов п. Яцька Дем’яновича Андрузького п. Яцьку Петровичу Андрузькому за неповернення взятих у борг жита і плахти та зруйнування плоту, док. № 60, арк. 111, 112.

57. Вересня 13. / Листопада 18 – Позов п. Федора Секунського кн. Олександрі Семашко за неповернення коней і речей, взятих у борг її першим чоловіком п. Криштофом Лабунським, док. № 61, арк. 112 зв. – 114.

Є перелік речей.

58. Вересня 30. / Листопада 18 – Позов п. Федора Секунського кн. Олександрі Семашко за привласнення частини спадкового маєтку в с. Судилків, док. № 62, арк. 114, 115.

59. Вересня 29. / Листопада 18 – Позов кн. Олександри Вишневенької п. Григорію Шостаковському за порушення умов застави маєтку Звиняче, Кременецького повіту, док. № 63, арк. 115 зв. – 119.

60. Вересня 11. / Листопада 18 – Позов родичів покійного п. Ярофія Гостського його дружині Ганні Гостській за привласнення після його смерті 1000 коп грошей литовських, що вона подарувала покійному ще в 1579 р., док. № 64, арк. 119, 120.

61. Червня 3. / Листопада 14 – Випис з книг справ Головних трибунальських у Вільно про встановлення шляхетського походження п. Петра Билчинського, док. № 65, арк. 121 – 151.

Немає закінчення.

62. Листопада 14. / Листопада 14 – Квитовний лист п. Федора Секунського волинському хоружому Василю Семашку на звільнення його від позову за втечу підданих з с. Красносілки до с. Судилків, док. № 67, арк. 151-а.

63. Листопада 14 – Декрет кременецького підкоморія Адама Боговитина Шумбарського про встановлення меж між маєтками пп. Сенют і Ярмолинських в сс. Семенів і Гулівці, док. № 68, арк. 151-а зв. – 151-в.

Немає закінчення.

64. Серпня 20. / Листопада (14) – Лист п. Якуба Яловицького про передачу його чотирьом братам спадкового рухомого і нерухомого майна в зв’язку з тим, що він став монахом ордена св. Бернардина, док. № 70, арк. 151-г.

Немає початку.

65. Листопада 14 – Документ не зберігся, є тільки декілька рядків початку, док. № 71, арк. 151-г зв.

66. Вересня 14. / Листопада 17 – Запис про нез’явлення до суду пп. Тиша – Биковських у справі невиплати їм п. Ганною Гостською грошового боргу в сумі 2000 коп грошей литовських, док. № 96, арк. 152, 153.

67. Жовтня 10. / Листопада 17 – Запис про нез’явлення до суду п. Людвика М’якицького в справі обвинувачення підданого князів Острозьких у зґвалтуванні дружини підданого п. М’якицького, док. № 97, арк. 153 зв. – 155.

68. Вересня 15. / Листопада 17 – Запис про нез’явлення до суду кн. Стефана Порицького в справі неповернення ним коня і речей, що дав йому на зберігання кн. Януш Порицький, док. № 98, арк. 155, 156.

69. Жовтня 2. / Листопада 17 – Запис про нез’явлення до суду пп. Івана та Настасії Андрузьких в справі неповернення п. Федору Вільгорському коня і речей, які позичів у нього перший чоловік п. Настасії п. Федір Дчус, «йдучи до мултян на войну», док. № 99, арк. 156 зв., 157.

70. Червня 10. / Листопада 17 – Лист пп. Станіслава і Юзефа Глуховських на продаж п. Яну Жоравницькому частини маєтку в с. Лосятин за 1000 коп грошей литовських, док. № 101, арк. 158 – 160. / Листопада 17 – Лист пп. Ободенських на продаж п. Адамові Чолганському четвертої частини маєтку Новгородчичі і половини маєтку Почапщина на 5000 золотих польських, док. № 102, арк. 160 – 163.

72. Листопада 17 – Дарчий лист п. Семена Андрузького своєму синові Кіндрату на частину маєтку в с Андруги, док. № 103, арк. 163.

Немає закінчення.

73. Вересня 11. / Листопада 18 – Позов пп. Тиша-Биковських п. Ганні Гостській за невиплату грошового боргу 450 коп грошей литовських, док. № 106, арк. 164 – 167.

74. Листопада 18 – Запис про захоплення п. Ганною Головинською землі в с. Полуничне у судді Луцького земського суду Івана Хриницького, док. № 106, арк 167, 168.

75. Листопада 16. / Листопада 18 – Уступочний запис п. Стефана Дедеркала своєму зятю Яну Дубинському на четверту частину маєтку в с. Дедеркали, як посаг за дочкою замість грошей, док. № 107, арк. 168, 169.

76. Вересня 14. / Листопада 18 – Позов пп. Путошинських пп. Лосятинським за привласнення частини спадкового майна в с. Лосятин, док. № 108, арк. 170, 171.

77. Серпня 20. / Листопада 18 – Позов п. Семена Дедеркала пп. Климу і Данилу Дедеркалам та ін. в справі захоплення частини маєтку в с. Дедеркали, док. № 108, арк. 171 зв. – 173.

78. Листопада 18. / Листопада 18 – Лист п. Фрідриха Кутієвського про виплату п. Петром Волковським грошового боргу і про повернення останньому закладеного маєтку в с. Вовківці, док. № 110, арк. 173.

79. Вересня 11. / Листопада 18 – Позов пп. Тиша-Биковських п. Ганні Гостській за привласнення після смерті чоловіка речей, які йому записала, док. № 111, арк. 174 – 176.

Є перелік речей.

80. Вересня 11. / Листопада 18 – Позов пп. Тиша-Биковських п. Ганні Гостській за привласнення після смерті чоловіка свого адкового маєтку Осмиговичі, 3000 коп грошей литовских за продаж якого вона одержала, док. № 112, арк. 176 зв. – 178.

81. Вересня 11. / Листопада 18 – Позови пп. Тиша-Биковських п. Ганні Гостській за порушення умов володіння маєтками Почаїв, Комнатка, Савчичі й ін., заставлених їй у 1579 р. П покійним чоловіком за 300 коп грошей литовських, док. № 113, арк. 178 зв. – 181.

82. Вересня 11. / Листопада 18 – Позов пп. Тиша-Биковських п. Ганні Гостській за невиплату грошового боргу 100 коп грошей польських, док. № 114, арк. 182, 183.

83. Вересня 15. / Листопада 18 – Позов п. Василя Жабокрицького п. Михайлу Минковському за обвинувачення його в наїзді на дім у маєтку Минківці, док. № 115, арк. 183 зв. – 185.

84. Вересня 30. / Листопада 18 – Позов п. Яроша Рогозинського овруцькому старості кн. Михайлу Вишневецькому за наїзд на маєток в с. Кокорів, Кременецького повіту, док. № ПЗ, арк. 185 зв. – 188.

85. Вересня 30. / Листопада 18 – Позов п. Яроша Рогозинського овруцькому старості кн. Михайлу Вишневецькому за побиття і пограбування кокорівських підданих під час наїзду на маєток, док. № 117, арк. 188, 189.

Немає закінчення.

86. Жовтня 14. / Листопада 19 – Позов п. Артима Минковського п. Мелетію Минковському за наїзд на маєток в с. Минківці, док. № 125, арк. 190, 191.

87. Жовтня 6. / Листопада 19 – Позов п. Артима Минковського п. Мелетію Минковському за наїзд на маєток в с. Минківці і підпал хлівів, док. № 126, арк. 191 зв. – 193

88. Листопада 19 – Декрет суду про відокремлення частини маєтку в с. Минківці у п. Артима Минковського за побиття п. Мелетія Минковського, док. № 127, арк. 193, 194.

89. Жовтня 8. / Листопада 19 – Позов п. Остафія Краєвського п. Станіславу Приборі за невиплату грошового боргу 3000 золотих польських, док. № 128, арк. 194 зв. – 196.

90. Вересня 20. / Листопада 19 – Позов краківського каштеляна кн. Януша Острозького дружині судді Луцького земського суду Івана Хриницького Настасії за неповернення золотого ланцюга підданим князя євреям м. Острога Гершону Мошку, Михелю й ін., док. № 129, арк. 196 зв. – 198.

91. Січня 18. / Листопада 19 – Лист п. Григорія Козинського на продаж радомському каштеляну Андрію Фірлею маєтку в с. Козин за 2200 золотих польських, док. № 130, арк. 198 зв. – 201.

92. Вересня 14. / Листопада 19 – Позов п. Андрія Бережецького п. Политану Чеконському за невиплату 300 золотих польських боргу, док. № 131, арк. 202 – 204.

93. Листопада 19 – Дарчий запис п. Катерини Менчинської своєму чоловікові Андрію на 700 золотих польських, док. № 132, арк. 204 зв., 205.

Польською мовою.

94. Вересня 5. / Листопада 20 – Запис про порушення пп. Іваном іі Раїною Батковськими умови на оренду шинку п. Дмитру Скирмонту, док. № 133, арк. 206, 207.

95. Серпня 20. / Листопада 20 – Позов п. Дмитра Скирмонта п. Івану Батковському за порушення умови оренди маєтку в с. Перенятин, док. № 134, арк. 207, 208.

96 Серпня 10. / Листопада 20 – Позов пп. Петра Стрибиля і Богуша Долотецького з дружинами п. Фидону Воронину за невидачу квитів на одержане придане, док. № 135, арк. 208 зв. – 210.

97. Вересня 20. / Листопада 20 – Позов пп. Стрибилів, Долотецьких, Вороничів і ін. п. Григорію Боровицькому за побиття і поранення радогоського урядника, док. № 136, арк. 210 зв. – 212.

98. Вересня 30. / Листопада 20 – Позов п. Івана Лешницького брату Григорію за наїзд на сад в с. Андруги, док. № 137, арк. 212, 213.

99. Вересня 20. / Листопада 20 – Позов пп. Стрибилів, Вороничів й ін. Івану та Григорію Боровицьким за побиття і пограбування радогоського урядника, док. № 138, арк. 213 зв. – 215.

100. Вересня 10. / Листопада 20 – Позов п. Федора Мелешка п. Івану Лешницькому за неповернення боргу в сумі 100 золотих польських, док. № 139, арк. 215, 216.

101. Вересня 28. / Листопада 20 – Позов п. Клима Дедеркала н. Петру Волковському за побиття і ув’язнення пастуха під час наїзду на Сидорівські грунти, док. № 140, арк. 216, 217.

«Пастуха его Ілка окрутне нелитостиве збивши, за шию до коня привязавши, до дому своего взяв і, приведши, ланцухом за горло у везене до столпа приковал».

102. Жовтня 2. / Листопада 20 – Позов п. Бануса Алянтовича п. Миколі Малинському за спуск ставу в Дорофіївцях і пограбування риби для свого ставка, док. № 141, арк. 217 зв. – 219.

103. Вересня 23. / Листопада 20 – Позов п. Адама Чолганського п. Василю Малинському за наїзд на маєток Ілляшівка і порубку дерев, док. № 142, арк. 219 зв. – 221.

104. Вересня 26. / Листопада 20 – Позов п. Андрія Головинського п. Миколі Жуховському за наїзд на с. Хотин і побиття орендаря Хаїма Зеликовича, док. № 143, арк. 221 зв. – 224.

105. Вересня 21. / Листопада 20 – Позов п. Адама Чолганського кн. Анні Острозькій за наїзд на маєток в с. Новгородчичі, захоплення майна і пограбування підданого, док. № 144, арк. 224 зв. – 226.

106. Вересня 25. / Листопада 20 – Запис про нез’явлення до суду підданого п. Януша Жабокрицького в справі побиття і пограбування його п. Павлом Ісерницьким, док. № 145, арк. 226, 227.

107. Вересня 10. / Листопада 20 – Запис про нез’явлення до суду п. Дмитра Сенюти Радогоського, обвинуваченого п. Іваном Дядковським і його дружиною Федорою Сенютою Радогоською в погрозах представити мембрани на грошовий борг покійного п. Івана Сенюти Радогоського, який не брав у нього грошей в борг, док. № 146, арк. 227 зв. – 229.

108. Вересня 10. / Листопада 20 – Позов зем’янина землі Волинської Петра Стрибиля державці с Грушки, Київського воєводства Криштофу Защинському за вимогу урядником листа понад міру, док. № 147, арк. 229, 230.

Посилав підводи у Пінський повіт.

109. Вересня 28. / Листопада 18 – Позов пп. Заблоцьких п. Андрію Мончинському за ув’язнення їх в кайданах на протязі 4 тижнів в с. Соколівка, док. № 148, арк. 230 зв. – 232.

110. Жовтня 8. / Листопада 20 – Позов п. Андрія Мончинського кн. Стефану Пороцькому за порушення умови на заставу с. Соколівка, док. № 149, арк. 233, 234.

111. Жовтня 8. / Листопада 20 – Позов п. Андрія Мончинського кн. Стефану Порицькому за нерозмежування Вижгородських земель, док. № 150, арк. 234 зв. – 237.

112. Листопада 8. / Листопада 20 – Позов п. Андрія Мончинського кн. Стефану Порицькому за невиплату боргу 5000 золотих польських, док. № 151, арк. 237, 238.

113. 1536 p., серпня 24. / Листопада 20 – Лист п. Федора Дедеркала на продаж п. Станіславу Лащу ставу і млина в маєтку Дедеркали за 80 коп грошей литовських, док. № 152, арк. 238 зв. – 241.

114. Жовтня 8. / Листопада 20 – Позов кн. Стефана Порицького п. Андрію Мончинському за неповернення вижгородському орендарю коня і 20 червоних золотих, взятих у борг, док. № 153, арк. 241 зв. – 243.

115. Жовтня 25. / Листопада 20 – Позов кн. Олександри Чарторийської судді Кременецького гродського суду Григорію Дениску Матвієвському за неповернення речей, взятих у борг в її покійного чоловіка Миколи Яловицького, док. № 154, арк. 243 – 245.

Є перелік речей.

116. Вересня 25. / Листопада 20 – Позов кн. Олександри Чарторийської судді Кременецького гродського суду Григорію Дениску Матвієвському за неповернення підданої Маруші з с. Пирятин, «позиченої» для гаптарських робіт у 1607 р., док. № 155, арк. 246 – 248.

117. Вересня 20. / Листопада 20 – Позов п. Самуеля Криницького п. Костянтину Ярмолинському за невиплату 100 золотих польських, взятих у борг у покійного брата позивача, док. № 156, арк. 248, 249.

118. Листопада 16. / Листопада 18 – Дарчий лист п. Яна Дубинського своїй дружині Катерині Дедеркало на частину маєтку в с. Дедеркали і 60 коп грошей литовських, док. № 158, арк. 250, 251.

119. 1608 p., травня 6. / Листопада 18 – Лист кн. Олександри Чарторийської про позику у п. Григорія Шостаковського 740 золотих польських під заклад сс. Звиняче і Гринева Волиця, док. № 159, арк. 251 – 254.

120. Листопада 18 – Дарчий лист п. Петра Лаща своєму брату Стефану на с. Вовківці, док. № 160, арк. 254 зв., 255.

Польською мовою.

121. Вересня 1. / Листопада 20 – Позов пп. Мишек п. Юзефу Селецькому за невиплату боргу ПО золотих польських, док. № 161, арк. 255 зв. – 257.

122. Жовтня 2. / Листопада 20 – Позов п. Криштофа Крикавського п. Ярошу Рогозинському за потраву хлібів, док. № 162, арк. 257.

123. Листопада 12 – Зізнання возного єнерального Київського і Брацлавського воєводств Яна Гулкевича про вручення позову Яну Жоравницькому від п. Вінка Ісерницького за побудову греблі на його землі, док. № 163, арк. 258.

124. Листопада 12 – Зізнання возного єнерального Київського, Волинського і Брацлавського воєводств про вручення позову п. Бригорію Шостаковському від кн. Олександри Чарторийської в справі викупу маєтності в с. Звиняче, док. № 164, арк. 258.

Документ пошкоджений.

125. Листопада 12 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Яна Гулкевича про вручення позовів київському стольнику кн. Матусу Збаразькому від п. Федора Болбаса Ростоцького за невиплату грошей, взятих у борг у покійного п. Івана Болбаса Ростоцького, док. № 165, арк. 258 зв., 259.

126. Листопада 12 – Зізнання возного єнерала Івана Хорошка про вручення позову п. Людвику М’якицькому від кн. Анни Острозької за обвинувачення її підданого в зґвалтуванні дружини підданого п. М’якицького, док. № 166, арк. 259.

127. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства про вручення позовів пп. Сенютам Радогоським від п. Ганни Радогоської за невиділення їй приданого, док. № 167, арк. 259 зв., 260.

128. Листопада 12 – Зізнання возного єнерального Яна Гулкевича про вручення позову овруцькому старості кн. Михайлу Вишневецькому від ростоцького священика Івана за невиплату грошового боргу, док. № 168, арк. 260 зв.

129. Листопада 12 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Яна Єлницького про вручення позовів п. Григорію Боровицькому пп. Сенютам Радогоським від п. Івана Бурського за поранення його, док. № 169, арк. 260 зв., 261.

130. Листопада 12 – Зізнання возного єнерала Григорія Плотницького про вручення позовів пп. Андрузьким від п. Марії Белецької за побиття її чоловіка, док. № 170, арк. 261.

131. Листопада 12 – Оповідання п. Адама Ушака Куликовського про захоплення кременецьким підстаростою Яном Либишевським землі і порубку дерев, док. № 171, арк. 261 зв., 262.

132. Листопада 13 – Запис про відкладення розбору справи про побиття і пограбування п. Климом Радогоським пп. Петра Стрибиля, Богуша Тенюки й ін., док. № 172, арк. 262 зв., 263.

Документ пошкоджений.

133. Листопада 13 – Оповідання п. Григорія Дедеркала про побиття його підданих в с. Великі Дедеркали п. Михайлом Дедеркалом, док. № 173, арк. 263.

134. Листопада 13 – Зізнання єнерального возного Миколи Вресинського про вручення позовів п. Андрію Котельницькому від п. Семена Лосятинського за неповернення взятих у борг речей і грошей, док. № 174, арк. 263 зв., 264.

135. Листопада 13 – Свідчення возного Кременецького повіту Василя Волковського про потраву п. Петром Волковським врожаю у п. Льва Волковського, док. № 175, арк. 264.

136. Листопада 13 – Зізнання возного Кременецького повіту Василя Волковського про освідчення побиття підданих п. Григорія Дедеркала п. Михайлом Дедеркалом, док. № 176, арк. 265.

137. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Петра Заєцького про вручення кн. Стефану Порицькому позовів від пп. Мончинських за порушення заставного запису на маєток, док. № 177, арк. 265.

138. Листопада 13 – Мирова угода в справі невідокремлення частини маєтку в с. Лосятин п. Семену Лосятинському пп. Іваном і Василем Лосятинськими, док. № 178, арк. 265 зв., 266.

139. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Ониска Сечена про вручення позовів п. Івану Батковському від п. Северина Батковського за наїзд на Бамівський грунт, зруйнування греблі, вилов риби тощо, Док. № 179, арк. 266 зв., 267.

140. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Петра Бутовича про вручення позовів князям Острозьким від луцького підкоморія Яна Харлеського за невиплату боргу 4000 золотих польських, док. № 180, арк. 267.

141. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Мелетія Минковського про вручення позовів волинському хоружому Василю Семашку і кременецькому підстарості Яну Либишевському від пп. Куликовських у справі спору за земельні володіння, док. № 181, арк. 267 зв., 268.

142. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Томаша Бналкевича про вручення пп. Ледоховським від п. Федори Ледоховської за невиділення їй частини маєтків Ледохів і побиття її чоловіка, док. № 182, арк. 268 зв., 269.

143. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Яна Гулкевича про поїздку до с. Ходосів, Київського повіту в справах п. Федора Болбаса Ростоцького, док.№ 183, арк. 269 зв.

144. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Ониска Сечена про побиття в його присутності п. Іваном Батковським боярина п. Северина Батковського, док. № 184, арк. 269 зв., 270.

145. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Ониски Сечена про вручення кн. Радзивіллам позовів від п. Северина Батковського за порубку дерев у Бамівському гаю, док. № 185, арк. 270 зв., 271.

146. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Даниеля Дольського про вручення позовів кн. Яну Жоравницькому, Ярофію Ісерницькому і Бригорію Глибці від п. Матвія Ісерницького за невідокремлення його частини маєтності, проданої йому покійним п. Іваном Ісерницьким, док. № 186, арк. 271 зв., 272.

147. Листопада 13 – Зізнання возного єнерального Волинського воєводства Андрія Минковського про вручення позову п. Тимку Ощовському від п. Григорія Козинського за «до сознаня запису», док. № 187, арк. 272.

148. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Щасного Кершанського про вручення позовів кн. Анні Острозькій від кн. Олександри Чарторийської в справі втечі підданих волинського хоружого Василя Семашка, док. № 186, арк. 272 зв., 273.

149. Листопада 13 – Зізнання возного єнерального Волинського воєводства Андрія Минковського про вручення позову п. Ганні Гостській від п. Хоми Бережецького за порубку дерев, док. № 189, арк. 273.

150. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Яроша Орновського про вручення позозів кн. Олександрі Чарторийській від п. Федора Секунського за неповернення привілеїв на с. Судилків, док. № 190, арк. 273 зв., 274.

151. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства про вручення позову п. Мелетію Минковському від п. Артима Минковського за спалення хлібів, док. № 191, арк. 274 зв., 275.

152. Листопада 13 – Зізнання возного єнерального Волинського воєводства Андрія Минковського про вручення позову п. Политану Чеконському від п. Андрія Бережецького, док. № 192, арк. 275.

153. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Яроша Орновського про вручення позовів п. Олені Лабунській, кн. Олександрі Чарторнйській від кн. Палагії Воронецької за невиплату боргу 1000 золотих польських, док. № 193, арк. 275 зв., 276.

154. Листопада 13 – Оповідання п. Артима Минковського про наїзд на його маєток в с. Минківці і спалення хлібів п. Мелетієм Минковським, док. № 194, арк. 276, 277.

155. Листопада 13 – Зізнання возного єнерального Мелетія Минковського про вручення позовів кн. Яхиму Корецькому від п. Івана Коритинського за невиплату грошового боргу, док. № 195, арк. 277.

156. Листопада 13 – Зізнання возного єнерального Василя Волковського про вручення позовів князям Збаразьким від п. Михайла Хриницького в справі невиплати грошей за заставлений маєток в м. Шумбар, сс. Борбівці і Новий Став, док. № 196, арк. 277 зв., 278.

157. Листопада 13 – Протестація кн. Януша Порицького про невиплату йому п. Андрієм Суриним грошового боргу 1100 золотих польських, док. № 197, арк. 278 зв., 279.

158. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Миколи Вресинського про вручення позовів пп. Павлу Ісерницькому і Станіславу Глуховському від п. Марка Ісерницького за побиття його двірника, порубку фруктових дерев тощо, док. № 198, арк. – 279.

159. Листопада 13 – Зізнання возного єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств про вручення позовів п. Андрію Пончинському від пп. Заблоцьких за побиття їх і невиплату грошового боргу вишгородському орендарю Мошку, док. № 199, арк. 279 зв., 280.

160. Листопада 13 – Зізнання возного Кременецького повіту Миколи Вресинського про вручення позовів пп. Миколі та Олександру Остроухам від возного Кременецького повіту Василя Волковського за побиття і поранення його, док. № 200, арк. 280 зв.

161. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Мелетія Минковського про вручення позову п. Івану Лешницькому від брата Григорія за привласнення спадкового майна, док. № 201, арк. 280 зв., 281.

162. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Мелетія Минковського про вручення позову п. Настасії Древинській від п. Федор Вільгорського за неповернення рухомого майна, док. № 202, арк. 281 зв.

163. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Василя Балинського про вручення позовів кн. Олександрі Чарторийській від п. Яловицької в справі розмежування маєтків, док. № 203, арк. 282.

164. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Андрія Минковського про вручення позову п. Івану Опаринеському від п. Василя Бережецького в справі захоплення майна док. № 204, арк. 282 зв., 283.

165. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Андрія Минковського про вручення позову п. Ганні Гостській від князів Острозьки в справі володіння маєтностями, док. № 205, арк. 283

166. Листопада 14 – Оповідання п. Василя Бере жецького про наїзд п. Івана Опаринеського на дім йог в с. Бережці, док. № 206, арк. 283 зв., 284.

167. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Войтеха Понятки про передачу п. Василем Жабокрицьким маєтку в с. Минківці, Кременецького повіту, в заставу своїй дружині Ганні, док. № 207, арк. 284, 285.

168. Листопада 14 – Зізнання возного Кременецького повіту Павла Звіра про вручення позову волинському каштеляну кн. Олександру Заславському від п. Яна Мировицького в справі захоплення майна в с. Красавці, док. № 208, арк. 285.

169. Листопада 14 – Зізнання возного Кременецького повіту Павла Звіра про вручення позову кн. Матису Збаразькому від п. Мартина Кратовича в справі захоплення майна в с. Панківці, док. № 209, арк. 286.

170. Листопада 14 – Зізнання возного єнерального Данили Дольського про вручення позовів князям Збаразьким від київського стольника кн. Матуса Збаразького за привласнення спадкового майна, док. № 210, арк. 286 зв., 287.

171. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Ониска Сечена про вручення позовів и. Івану Батковському від п. Дмитра Скирмонта за наїзд на шинок в с. Перенятин і п. Марцину Белецькому за побиття тивона позиваючого, док. № 211, арк. 287.

172. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Мелетія Минковського про вручення позовів п. Миколі Бережецькому від п. Геленп Бережецької за наїзд на її дім, док. № 212, арк. 287 зв., 288.

173. Листопада 14 – Зізнання пп. Івана і Северина Батковських про припинення судових справ, док. № 213, арк. 288.

174. Листопада 14 – Мирова угода між п. Марком Ісерницьким і п. Бистриковським у справі забиття боярина, зруйнування млина тощо, док. № 214, арк. 288 зв., 289.

175. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Миколи Вресинського про вручення позовів спадкоємцям кн. Стефана Збаразького від купця м. Львова Яна Авердика за невиплату грошового боргу, док. № 215, арк. 289, 290.

176. Листопада 14 – Зізнання п. Захаріяша Кунича про припинення справ з пп. Дмитром Сенютою і Прокопом Латинським про побиття його, док. № 216, арк. 290.

177. Листопада 14 – Зізнання п. Григорія Козинського про виплату йому грошового боргу братами Яном і Остафієм, док. № 217, арк. 290 зв., 291.

178. Листопада 14 – Запис про перенесення розбору справи між п. Северином Батковським і князями Радзивіллами про порубку лісу, захоплення землі тощо, док. № 218, арк. 291 зв., 292.

179. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Марціана Хицького про вручення позовів кн. Ганні Косчанській від пп. Чолганських І Яловицьких у справі розмежування маєтків, док. № 219, арк. 292.

180. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Семена Петрашевського про вручення позовів п. Артиму Минковському від п. Мелетія Минковського за наїзд на маєток, захоплення майна тощо, док. № 220, арк. 292 зв., 293.

181. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Минковського про вручення позову п. Григорію Лешницькому від брата Івана за побиття його і захоплення майна, док. № 221, арк. 293.

182. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Палинського про вручення позову п. Станіславу Приборі від п. Остафія Краєвського за невиплату боргу 3000 золотих польських, док. № 222, арк. 293 зв., 294.

183. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Яна Єлницького про вручення позову п. Дмитру Сенюті Радогоському від пп. Дядковських у справі передачі мембран, док. № 223, арк. 294.

184. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Яроша Орновського про вручення позову овруцькому старості кн. Михайлу Вишневецькому від купця м. Львова Яна Торосовича в справі виплати боргів, док. № 224, арк. 295.

185. Листопада 14 – Зізнання возного єнерала Григорія Плотницького про вручення позову п. Адаму Куликовському від п. Каспра Скаринського за наїзд, на дім, док. № 225, арк. 295 зв., 296.

186. Жовтня І. / Листопада 12 – Дарчий запис п. Яна Жоравницького своїй дружині Катерині на рухоме майно, док. № 226, арк. 296, 297.

187. Листопада 18 – Позов єврея м. Кременця Лейби Соломоновича п. Петру Дениску за побиття і ув’язнення, док. № 227, арк. 298, 299.

188. Листопада 18 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Мелетія Минковського п. Миколі Жуховському від п. Андрія Головинського за наїзд на маєток в с. Хотин, побиття орендарів тощо, док. № 228, арк. 299 зв.

189. Листопада 18. / Листопада 18 – Квитовний лист пп. Лисогорських пп. Минковським на повернення збитків за пограбування і побиття їх, док. № 229, арк. 300.

190. Листопада (12) – Запис про наїзд п. Миколи Хриницького на Жолобецькі землі п. Вацлава Межинського, порубку дерев тощо, док. № 230, арк. 301 – 303.

191. Листопада 13 – Зізнання п. Романа Горловського про виплату йому п. Лукашем Лучинським боргу 20 золотих польських, док. № 231, арк. 303 зв.

192. Жовтня 2. / Листопада (20) – Позов кременецького старости кн. Криштофа Збаразького п. Ярошу Рогозинському за побиття підданого, док. № 232, арк. 304, 305.

193. Жовтня 2. / Листопада 21 – Позов кременецького старости кн. Криштофа Збаразького п. Ярошу Рогозинському за побиття підданого, док. № 233, арк. 305, 306.

194. Серпня 13. / Листопада 21 – Позов п. Данила Дедеркало пп. Петру і Стефану Лащам Стримелецьким в справі захоплення спадкового маєтку в с. Дедеркали Нижні, док. № 234, арк. 306 зв. – 309.

195. Жовтня 2. / Листопада 21 – Позов п. Семена Минковського п. Максиму Минковському за наїзд на Минківський луг, порубку дерев тощо, док. № 235, арк. 308 зв., 309.

196. Жовтня 1. / Листопада 21 – Позов волинського каштеляна кн. Олександра Заславського судді Кременецького гродського суду Григорію Дениску Матвієвському за привласнення спадкового майна дітей покійного п. Миколи Яловицького, док. № 236, арк. 309 зв. – 311.

197. Листопада 21 – Лист пінського і сокольського старости кн. Юрія Збаразького судді Кременецького гродського суду Григорію Дениску Матвієвському, кременецькому бурграбію Івану Телецькому та ін. на ведення справи з п. Михайлом Хриницьким що до викупу маєтків в м. Шумбар, сс. Горбівці і Новий Став, док. № 237, арк. 312, 313.

198. Жовтня 15. / Листопада 15 – Лист пінського і сокольського стрости кн. Юрія Збаразького судді Кременецького гродського суду Григорію Дениску Матвієвському, кременецькому бурграбію Івану Телецькому та ін. на одержання грошей від п. Михайла Хриницького за закладені маєтки в м. Шумбар, сс. Горбівці і Новий Став, док. № 238, арк. 313, 314.

199. Жовтня 16. / Листопада 21 – Лист кременецького старости кн. Криштофа Збаразького судді Кременецького суду Григорію Дениску Матвієвському, кременецькому бурграбію Івану Телецькому та ін. на одержання грошей від п. Михайла Хриницького за закладені маєтки в м. Шумбар, сс. Горбівці і Новий став, док. № 239, арк. 314, 315.

200. Жовтня 16. / Листопада 21 – Лист кременецького старости кн. Криштофа Збаразького судді Кременецького гродського суду Григорію Дениску Матвієвському, бурграбію Івану Телецькому та ін. на одержання грошей від п. Михайла Хриницького за маєтки в м. Шумбар, сс. Новий Став, Горбівці, док. № 240, арк. 315, 316.

201. Листопада 21 – Лист п. Михайла Хриницького служебнику Марцину Осемборовському на дарування волоки землі в м. Шумбар, док. № 241, арк. 316.

Немає кінця.

202. Реєстр документів – арк. 317 – 329.

203. Листопада 12 – Позов спадкоємців п. Миколая Єловицького п. Григорію Матвієвському за невиплату боргу 1500 золотих польських, арк. 330.

Немає закінчення.

204. Жовтня 3. Листопада 12 – Позов п. Василя Горловського пп.

Ледоховським за захоплення частини спадкового маєтку в с. Ледохів, док. № 3, арк. 331 – 333.

205. Вересня 30. / Листопада 12 – Позов п. Данили Дедеркала п. Олександру Дедеркалу за неповернення позичених речей, док. № 4, арк. 333, 334.

Є перелік речей.

206. Жовтня 2. / Листопада 13 – Позов п. Криштофа Поплавського п. Олександрі Лагодовській за невидачу підданих – втікачів з с. Луків, док. № 5, арк. 334 зв. – 336.

207. Серпня 5. / Листопада 13 – Позов п. Северина Батковського брату Івану за невизнання дільчого листа на с. Батків, док. № 6, арк. 336, 337.

208. Листопада (14) – Лист п. Криштофа Лабунського п. Даниелю Савичу на 3000 золотих польських в рахунок посагу за дочкою кн. Палагією Вороненькою, док. № 76, арк. 338.

Є тільки закінчення документа.

209. Січня 12. / Листопада 14 – Квитовний лист п. Ганни Княгинської та II чоловіка Януша державці четвертої частини її спадкових маєтків Хотин, Полуничне, Коритне і Ридкове п. Андрію Головинському на одержання від нього 1000 золотих польських за ці маєтності, док. № 77, арк. 338 – 340.

210. Листопада 14 – Позов п. Андрія Грабковича і його дружини Ганни пп. Раїні Радогоській і Дмитру, Гаврилу Сенютам – Радогоським, док. № 78, арк. 340 зв.

Є тільки початок документа.

211. Листопада 15

Листопада 16 – Квитовний лист п. Петра Сенюти Радогоського вітчиму п. Григорію Загорському на одержання від нього рухомого майна, що заповіла вітчиму покійна мати Петра Сенюти, док. № 79, арк. 341, 342.

212. Липня 30. / Листопада 16 – Лист п. Григорія Загорського про передачу пасинку Петру Сенюті Радогоському 400 золотих польських, що заповіла п. Загорському його покійна дружина – мати Петра, док. № 80, арк. 343, 344. / Листопада 16 – Лист польського короля Сигизмунда III про передачу п. Юрієм Корницьким с. Шелвів своєму зятю п. Грицьку Промчевському як посаг за дочкою, док. № 81, арк. 344, 345.

214. 1599 p., вересня 1. / Листопада 16 – Лист п. Михайла Болгарина на продаж маєтку в с. Новгородчичі, Кременецького повіту, за 500 коп грошей литовських кременецькому войському і городничому Саві Яловицькому, док. № 82, арк. 345 зв., 346.

215. Листопада 16 – Позов п. Михайла Болгарина волинському підстолію Криштофу, док. № 83, арк. 346 зв.

Є тільки початок документа.

216. Листопада . . . – Позов п. Анни Жебровської п. Раїні Заплатинскій за невиплату боргу 60 золотих польських, док. № 84, арк. 347, 348.

Немає початку і закінчення.

217 Листопада 16. / Листопада 17 – Квитовний лист п. Миколи Холоневського п. Богдану Ободзинському на одержання посагу за дружиною, док. № 85, арк. 348.

218. Жовтня 8. / Листопада… – Позов п. Василя Сенюти Радогоського п. Андрію Грабковичу за невиплату грошового боргу 150 коп грошей литовських, док. № 86, арк. 349.

Немає початку.

219. 1608 p., Жовтня 20. / Листопада 17 – Лист польського короля Сигизмунда III про призначення п. Михайла Кутинського возним єнералом земським всіх повітів і воєводств польських, док. № 87, арк. 350.

Немає закінчення.

220. Листопада 21. / Листопада… – Квитовний лист кн. Криштофа Збаразького п. Михайлу Хриницькому на виплату грошей за маєтки Шумбар сс. Горбівці і Новий Став, док. № 241, арк. 351.

Немає початку.

221. Листопада 21 – Квитовний лист судді Кременецького гродського суду Григорія Дениска Матвієвського п. Михайлу Хриницькому, док. № 242, арк. 351 зв. 1 Є тільки початок документа.

222. Жовтня 1. / Листопада – Позов судді Кременецького гродського суду Григорію Дениску Матвієвському в справі привласнення спадщини дітей п. Яловицького, док. № 243, арк. 352.

Тільки закінчення документа.

223. Листопада 21 – Позов кн. Янушу Збаразькому в справі привласнення майна дітей п. Миколи Яловицького, док. № 244, арк. 352 зв., 353.

Документ дуже пошкоджений, відсутні окремі аркуші.

224. Листопада – Позов волинського воєводи кн. Януша Заславського судді Кременецького гродського суду Григорію Дениску Матвієвському, док. № 245, арк. 353 зв.

Документ дуже пошкоджений. Немає закінчення.

225. Листопада – Тестамент п. Бережецької, док. № 246, арк. 354.

Є тільки закінчення документа.

226. Вересня 10. / Листопада 21 – Позов п. Даниеля Дедеркала п. Олександру Дедеркалу за поранення слуги, док. № 247, арк. 354 – 356.

227. Листопада 21 – Позов судді Кременецького земського суду Януша Жабокрицького і пп. Григоровичів судді Кременецького гродського суду Григорію Дениску Матвієвському за затоплення сіножаті біля р. Турянка, док. № 248, арк. 356, 357.

228. Листопада 20 – Позов п. Вацлава Межинського п. Миколі Хриницькому за порубку дерев у маєтку Жолобки, док. № 249, арк. 357 зв. – 359.

229. Листопада 20 – Позов п. Вацлава Межинського п. Миколі Хриницькому за наїзд на маєток Жолобки, док. № 250, арк. 359.

Немає закінчення, документ пошкоджений.

230. Вересня 30. / Листопада 21 – Позов п. Михайла Хриницького князям Юрію і Криштофу Збаразким у справі захоплення маєтку в с. Горбівці, що вони орендували, арк. 360 – 365.

231. Серпня 12. / Листопада 21 – Позов п. Фалелія Бережецького: п. Василю Бережецькому за привласнення 300 золотих польських що записані на маєтку Бережці, арк. 365 зв. – 367.

Документ пошкоджений.

232. Листопада 21 – Позов п. Андрію Бережецькому, арк. 367 зв. /

Є тільки клаптики документа.

233. Жовтня 10. / Листопада – Позов п. Мнишек кн. Костянтину Вишневецькому за наїзд і захоплення маєтку в м. Залозець, арк. 368.

Немає початку і кінця, документ пошкоджений.

234. Листопада 16 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Мелетія Минковського про вручення позову п. Василю Бартинському від п. Василя Жабокрицького за невиплату боргу 100 золотих польських, док. № 255, арк. 369.

235. Листопада 16 – Зізнання (возного єнерала Волинського воєводства) про вручення позову п. Василю Бережецькому від п. Фалелія Бережецького, док. № 256, арк. 369.

Є тільки клаптик документа.

236 Листопада 16 – Зізнання возного єнерала волинського воєводства Івана Палинського про врученню позовів п. Головинській від Людвика М’якицького, док. № 257, арк. 369 зв.

Немає закінчення, документ пошкоджений.

237. Листопада 20 – Протестація п. Яна Новоселецького про неповернення мембран на заставу с. Лопушня бурмістром, райцями і міщанами м. Кременця, арк. 370.

Немає закінчення. Документ дуже пошкоджений.

238. Січня 4. / Листопада 19 – Оповідання повіреного кн. Теодори Вишневецької п. Миколи Гротовського про пожежу в маєтку Копитки, Луцького повіту, що орендує п. Адам Посников, док. № 279, арк. 371.

Документ дуже пошкоджений.

239. Лютого 10. / Листопада 19 – Лист польського короля Сигизмунда Ш про призначення п. Марцина Острембовського возним єнералом, арк. 372. Документ пошкоджений.

240. Листопада – Протестація кн. Збаразького відносно квиту на грошовий борг 10.000 золотих польських, док. № 285, арк. 373.

Збереглося тільки кілька рядків документа.

241. Листопада 21 – Свідчення п. Семена Минковського про невизнання п. Андрієм Ярмолинським закладного запису на с. Семенів п. Андрію Новоселецькому, док. № 286, арк. 373.

Документ пошкоджений.

242. Листопада 21 – Позов п. Лешницького, док. № 287, арк. 373 зв.

Є тільки початок документа.

243. Листопада – Свідчення п. Фалелія Бережецького в справі між пп. Василем та Андрієм Бережецьким з питання тестаменту дружини п. Василя Бережецького, арк. 374.

244. Листопада 23 – Зізнання возного єнерала Волинського воєводства Войтеха Понятки про вручення позову п. Павлу Ісерницькому від судді Кременецького за наїзд на дім лосятинського підданого Грицька, арк. 374.

245. Листопада 23 – Зізнання возного єнерала Київського, Волинського і Брацлавського воєводств Матвія Мишка про передачу п. Романом Ярмолинським маєтку в с. Семенів дружині його покійного сина Андрія, док. № 291, арк. 375.

Документ пошкоджений.

246. Листопада 28 – Протестація п. Андрія Бережецького про непідтвердження і невисилку п. Политаном Чекунським мембран на закладені гроші, док. № 292, арк. 375 зв., 376.

Документ пошкоджений.

247. Листопада 29 – Свідчення п. Григорія Коритинського і його дружини про визнання закладного запису п. Адама Рудницького, док. № 293, арк. 376.

248. Вересня 8. / Листопада 17 – Позов спадкоємців п. Яна Бистрикойрького п. Ганні Головинській в справі захоплення спілкового майна, док. № 294, арк. 376 зв. – 378.

249. Листопада 10 – Позов п. Войтеха Понятки п. Петру Дениску за невиплату грошового боргу 14 коп грошей литовських еврею м. Кременця Лейбі Соломоновичу, док. № 295, арк. 378, 379.

Документ пошкоджений.

250. Вересня 27. / Листопада 21 – Позов п. Василя Бережецького п. Івану Опарипеському за наїзд на дім, док. № 296, арк. 379, 380. Документ пошкоджений.

251. Листопада 21 – Позов п. Галжбети Бережецької, док. № 297, арк. 380 зв., 381.

Є тільки початок і кінець.

252. Листопада 19 – Запис про невиплату п. Федором Вільгорським грошового боргу п. Яну Зброжку, док. № 298, арк. 381.

Документ пошкоджений, немає кінця.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск IІ. Книги № 12 – 22 (1601 – 1614 рр.). – К.: 1965 р., с. 221 – 250.