Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Книга № 5 (1577 р., жовтень)

1. Реєстр документів книги, арк. 1, 2.

2…. Дарчий запис кн. Олександра Вишневецького своїй дружині Варварі на маєток Нуринці, арк. 2 зв.

Частина документів не збереглася.

3…. Купча п. Бучайської п. Лавріну Пісочинському на маєток, арк. 3.

4…. Заставний запис п. Володимира Заболоцького п. Ганні Стриїнській на Лепесовецький грунт, арк. 4.

Текст пошкоджений.

5. Жовтня 1 – Купча п. Юрія Черленковського пп. Івану і Гаврилу Головинським на маєток Вербиці, арк. 4 зв., 5.

Текст пошкоджений.

6. Жовтня 1 – Дарчий запис п. Бучайської своєму синові Лавріну Пісочинському на маєтки Єсківці, Затірці, Семенове та ін., арк. 6 – 8.

Текст пошкоджений.

7. Жовтня 1 – Дарчий запис п. Бучайської своєму сину Лавріну Пісочинському на маєтки Татаринівці, Гулевці, Турівці та ін., арк. 9.

8. [Жовтня…] – Запис про розподіл маєтків Хотен, Редкове та ін. між пп. Коритинськими, арк. 10 – 11-а.

9. Жовтня 2 – Купча п. Валентина Вскринського п. Себастіану Кошляковському на маєток в с. Борки, арк. 11-а, 12.

10. [Жовтня 2] – Купча Валентина Вскринського п. Себастіану Кошляковському на маєток в с. Борки, арк. 12, 13.

11. Жовтня 2 – Купча п. Валентина Вскринського п. Себастіану Кошляковському на маєток в с. Борки, арк. 13 зв., 14.

12. Жовтня 2 – Запис про відмову п. Ярофія Гостського повернути піддану, що втекла від п. Яна Болбаса-Ростоцького, док. № 16, арк. 14, 15.

13. Жовтня 2 – Купча п. Овдотії Борковської п. Себастіану Кошляковському на частину маєтку в с. Борки, арк. 16.

14. Жовтня 3 – Дарчий запис кн. Юрія Збаразького своїй дружині на частину маєтку Збараж, арк. 17.

Текст пошкоджений.

15. Жовтня [3] – Запис про розподіл маєтків між пп. Коритинськими в сс. Коритне, Хотен, Біла Криниця, арк. 18 – 20.

Текст пошкоджений.

16. Жовтня [3] – Запис про розподіл маєтків Коритне, Полуничне та ін. між пп. Коритинськими, арк. 23 зв. – 27.

17. Жовтня 3 – Тестамент п. Опранії Бруховської своєму чоловікові на рухоме майно, арк. 28, 29.

18. Жовтня 3 – Дарчий запис кн. Юрія Збаразького своїй дружині на частину маєтку в Збаражі, арк. 29 зв. – 31.

19. [Жовтня]… – Дарчий запис п. Овдотії Пудловської своєму чоловікові на маєток в с. Борки, арк. 32.

20. [Жовтня]… – Запис про вручення п. Михайло Жоравницьким позовів князям Радзивіллам про захоплення земель у Красному Бору, арк. 33.

21. [Жовтня]… – Тестамент п. Станіслава Крушинського своїй дружині на майно, арк. 34.

Текст пошкоджений.

22. [Жовтня]… – Дарчий запис п. Володимира Заболотського п. Ганні Крушииській на с. Радошівку, арк. 35.

23. [Жовтня]… – Дарчий запис п. Жабокрицького своїй дружині на грошову суму, що записана на с. Жабокрик, арк. 36.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск I. Книги № 1 – 11 (1568 – 1598 рр.). – К.: 1959 р., с. 47 – 48.