Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Книга № 4 (1571 р., січень, жовтень)

1. Січня 15 – Зізнання возного Кременецького повіту про вручення позовів князям Збаразьким Миколі, Юрію, Стефану і Владиславу від кн. Юрія Воронецького в справі грунтів і маєтку, арк. 1, 2.

2. Жовтня 18, 1570 р. / Січня 13 – Запис про передачу в оренду млина і ставу в маєтку Микулин, Кременецького повіту, п. Михайлом Лабунським жителю м. Острога п. Павлу Малишевичу, арк. 2 – 4.

3. Січня 13 – Запис про звільнення від з’явлення до суду кн. Костянтина Вишневецького в справі з пп. Чолганськими через неправомочність уповноваженого п. Чолганської, арк. 4.

4. Жовтня 19, 1570 р. / Січня 13 – Запис про розподіл спадкових маєтків пп. Ярмолинських між кн. Костянтином Вишневецьким і п. Андрієм Куневським, арк. 5, 6.

5. Жовтня 19, 1570 р. / Січня 13 – Запис про розподіл маєтків пп. Ярмолинських між кн. Костянтином Вишневецьким і п. Андрієм Куневським, арк. 6 – 9.

6. Січня 12. / Січня 14 – Запис про позов п. Федором Крупецьким п. Михайла Жоравницького за володіння маєтком Крупець, арк. 9 зв. – 13.

7. Січня 13. / Січня 15 – Запис про передачу пп. Михайлом та Іваном Білокриницькими частини маєтку кн. Льва Вороненького Білокринпця в оренду сину пп. Козигорських, арк. 13 зв., 14. ,

8. Січня 15 – Запис про позику грошей королівським маршалком Михайлом Малинським у п. Григорія Лосятинського, док. № 28, арк. 14 зв.,. 15.

9. Січня… – Запис про наїзд п. Станіслава Лаща на маєток п. Валентого Вскринського Жолобки, арк. 15 зв., 17.

10. Січня… – Купча п. Григорія Лосятинського п. Михайлові Малинському на маєток Богданівка, арк. 16 зв,, 16.

11. Січня 14. / Січня 16 – Скарга п. Куликовського на дунаївських та рудецьких підданих за рубання лісу і на сусіда Захаріяша за продаж колишньому кременецькому підстарості Грунчевському «полчетверти служби людей» в маєтку Куликове, арк. 17 зв., 18.

12. Січня 16 – Скарга п. Степана Шумського на пп. Ганну Борзобагату і Михайла Дчуса за наїзд на маєтки Загаєць і Шумбар, арк. 18, 19.

13. Січня 16 – Запис про передачу маєтків в сс. Корниця і Юр’їв п. Степаном Корницьким своїй дружині, арк. 19 зв., 20.

14. Січня 16 – Скарга п. Андрія Чолганського на п. Саву Яловицького в справі захоплення спадкових маєтків, арк. 20 – 24.

15. Січня 17 – Мирова угода між. кн. Федором Масальським і пп. Ісернськими в справі володіння маєтком Ісерна, арк. 25.

16. Січня 17 – Запис про оренду двох ставів на р. Горині у городенського і могилівського старости Григорія Ходкевича міщанином м. Львова Василем Куриловичем, арк. 26 зв., 27.

17. Липня 1568 р. / Січня 18 – Угода п. Івана Скриби з міщанином Куриловичем про засипання Михнівської греблі, арк. 28.

18. Січня 19 – Скарга п. Івана Бережецького про захоплення п. Марією Лещинською речей, арк. 28 зв., 29.

19. Січня 19 – Заповіт кн. Олександри Вишневецької про передачу рухомого майна її синам Михайлові та Олександрові, арк. 30, 31.

20. Серпня 17, 1559 p. / Січня 19 – Запис про передачу п. Оленою Бережецькою частини маєтку Бережці синам Матусу та Івану для погашення грошового боргу, арк. 31 зв., 32.

21. Січня 19 – Скарга п. Бориса Корницького на п. Сидора Корницького за захоплення підданих з їх майном, земель, худоби та ін. в маєтку Корниця, арк. 32 зв., 33.

22. Січня 19 – Запис про відмову кременецького старости кн. Миколи Збаразького прийняти позови від пп. Войтеха і Яна Каменецькпх про втечу підданих, арк. 33 зв., 34.

23. Січня 19 – Запис про нез’явлення до суду пп. Ганни і Бенедикта Козирадських і п. Валентого Вскринського для розбору їхніх позовів, арк. 34, 35.

24. Серпня 16, 1559 р. / Січня 19 – Дарчий запис п. Олени Бережецької своїм синам Матусу та Івану на частину маєтку в с. Бережці, арк. 35, 36.

25. Січня 20 – Запис про нез’явлення до суду п. Степана Корницького в справі захоплення Вигарівського ставу в маєтку Юр’ївець та ін. у п. Сидора Корницького, арк. 36 зв., 37.

26. Січня 20 – Дарчий запис п. Софії Стримелецької своєму чоловікові на рухоме майно, арк. 37, 38.

27. Січня 20 – Дарчий запис п. Софії Стримелецької своєму чоловікові на 1000 коп литовських грошей, арк. 38, 39.

28. Січня 20 – Запис про відмову кременецького старости кн. Миколи Збаразького повернути пп. Войтеху та Яну Каменецьким підданнх-втікачів, арк. 39.

29. Січня 23 – Оповідання урядника п. Івана Сенюти про побиття, захоплення коней і речей в отамана і підданих з с. Ольшаниці слугами п. Федора Сенюти-Ляховецького, арк. 39 зв., 40.

30. Січня 24 – Запис про відмову кременецького старости кн. Миколи Збаразького повернути підданих-втікачів пп. Каменецьким, арк. 40 – 45.

31. Серпня 24. / Жовтня 1 – Заповіт п. Левка Лосятинського дружині і дочці на частину маєтків в сс. Лосятин і Башківці, арк. 44 – 47.

32. Жовтня 1 – Запис про нез’явлення до суду фалімицького урядника віленського воєводи Радзивілла, який звинувачував урядника і підданих кн. Януша Збаразького в загарбанні зерна, арк. 47 зв., 48.

33. Жовтня З – Запис про нез’явлення до суду за хворобою уповноваженого п. Варвари Козинської для розгляду справи з п. Степаном Шумським, арк. 48 зв., 49.

34. Жовтня 3 – Запис про встановлення меж між маєтками п. Тихона Хом’яка і князів Заславських у містечку Городище, арк. 49 зв., 50.

35. Жовтня 3 – Запис про позов п. Михайла Ласка-Секунського в справі побиття підданих з с. Віленського його служебником, арк. 50 зв., 51.

36. Жовтня 3 – Купча пп. Михайла та Криштофа Лабунських п. Тихону Хом’яку на маєток Городище, арк. 51, 52.

37. Жовтня 3 – Запис про позов п. Любкою Богуринською п. Михайла Малинського за неповернення маєтків Вербне, Білогородка і Турія в Кременецькому повіті, які були закладені її чоловіком, арк. 52, 53.

38. Жовтня 5 – Запис про спір між пп. Чолганськими і Куневськими за спадкові маєтки Семенове, Гулевець і Кошелевець у Кременецькому повіті, арк. 53 зв., 58.

39. Жовтня 5 – Скарга служебника п. Степана Шумського на служебників п. Михайла Козирадського за побиття і ув’язнення, арк. 58 зв., 59.

40. Жовтня 5 – Запис про захоплення кн. Костянтином Вишневецьким спадкових сс. Семенів, Гулевці, Кошелівці та ін., Кременецького повіту, у пп. Чолганських, арк. 59, 60.

Є вказівки на те, що в 1559 р. Волинь не належала короні Польській.

41. Жовтня 5 – Оповідання п. Бережецького про нез’явлення до суду пп. Бегунських у справі маєтку Бережці, арк. 60 зв., 61.

42. Жовтня 5 – Скарга міщанина м. Кременця Ярмолая Сеницького, колишнього підписка Кременецького гродського суду, на служебника кременецького старости кн. Миколи Збаразького Бегуновського за захоплення документів, арк. 61 зв. – 63.

43. Жовтня 3. / Жовтня 6 – Оповідання п. Валентого Вскринського про поруку кн. Костянтину Вишневецькому за п. Кремського, повинного «ставити» своїх братів Яроша та Криштофа в м. Кременці, док. № 13, арк. 63.

44. Жовтня 6 – Купча п. Івана Войни-Боговитина п. Валентому Вскринському на частину маєтків в сс. Пігаси, Садки і Ліски, Кременецького повіту, док. № 14, арк. 63 зв. – 65.

45. Жовтня 6 – Запис про нез’явлення до суду владики пінського і туровського Андрія Русина для розгляду справи про маєток Чолгузів, селище Колки та ін. з опікуном князів Заславських гетьманом князівства Литовського Григорієм Ходкевичем, док. № 15, арк. 65.

46. Жовтня 6 – Оповідання кн. Ганни Четвертинської про грошову позику у кременецького старости кн. Миколи Збаразького під заклад маєтків Яровиця, Чолниця, Секиричі та Озеро, док. № 16, арк. 65 зв., 66.

47. Лютого 9. / Жовтня 6 – Оповідання кн. Ганни Четвертинської про грошову позику у кн. Януша Збаразького під заклад частини маєтків Четвертинського замка, док. № 17, арк. 66 зв., 67.

48. Лютого 8. / Жовтня 6 – Шлюбний контракт кременецького старости кн. Миколи Збаразького, що віддав частину маєтків синові Янушу при одруженні з кн. Ганною Четвертинського, док. № 18, арк. 67 зв. – 69.

49. Лютого 8. / Жовтня 6 – Шлюбний контракт кн. Януша Збаразького з кн. Ганною Четвертинською, док. № 19, арк. 69, 70.

50. Жовтня 6 – Оповідання зем’янина Луцького повіту п. Михайла Козинського про відсутність за місцем проживання повіреного кн. Варвари Козинської в справі спору за маєток Іваня, док. № 20, арк. 70.

51. Жовтня 6 – Випис з книг Кременецького гродського суду за 25 вересня 1570 р. про виклик до суду пп. Матуса і Івана Бережецьких їх братами Аврамом, Долматом і сестрами Опраною і Федорою Бегунськими в справі спору за маєток Бережці, док. № 21, арк. 70 зв., 71.

52. Жовтня 6 – Зізнання п. Михайла Жоравницького і служебника його брата Яна про виклик їх до суду п. Станіславом Граївським за невиплату грошового боргу, Док. № 22, арк. 71 зв.

53. Жовтня 6 – Зізнання возного про відмову кременецького старости кн. Миколи Збаразького повернути п. Степану Шумському «королівські листи», док. № 23, арк. 72.

54. Жовтня 6 – Заповіт п. Куневської на маєтки Юсківці, Загірці, Татариновець, Якимовець, Красна Лука, Кременецького повіту, док. № 24, арк. 72, 73.

55. Жовтня 6 – Мирова угода між кн. Олександром Вишневецьким і. кременецьким земським підсудком Савою Яловицьким, що обвинувачували один одного в захопленні сіна, вівса, Лановецьких, Забужанських, Орешківських земель та ін., арк. 74 – 77.

56. Жовтня 8 – Оповідання зем’янина Луцького повіту п. Михайла Козинського про відсутність за місцем проживання повіреного кн. Варвари Козинської в справі спору за маєток Іваня, док. № 27, арк. 78.

57. Жовтня [8] – Запис про нез’явлення до суду через хворобу повіреного кн. Варвари Козинської для розгляду справи про розподіл маєтків Козин та Іваня з зем’янами Дмитром та Іваном Козинськими, док. № 28, арк. 78 зв., 79.

58. Жовтня 8 – Запис про позов пп. Степана, Михна і Бориса Корницьких їх сестрою Овдотією для виділення їм четвертої частини маєтків Корниця, Юр’ївці та ін., док. № 29, арк. 79.

59. Лютого 22. / Жовтня 8 – Запис про нез’явлення до суду п. Степана Шумського, що позивав п. Козирадську з синами, док. № 30, арк. 79 зв., 80.

60. Жовтня 9 – Запис про розподіл спадкового маєтку Лудвище і майна п. Павла Лудвиського між дружиною і дітьми, док. № 31, арк. 80 – 82.

61. Квітня 7. / Жовтня 9 – Запис про позику грошей п. Федором Волковським у свого брата Андрія під заклад частини маєтку Вовківці і трьох підданих, док. № 32, арк. 82, 83.

62. Жовтня 9 – Запис про позов кн. Овдотії Четвертинської п. Станіславом Граєвським за порушення умови про поставку поташу з Степанівських лісів, док. № 33, арк. 83 зв., 84.

63. Червня. / Жовтня 9 – Запис про розподіл маєтків у Кременецькому повіті між князями і княгинями Мариною, Ганною, Львом і Федором Масальськими, док. № 34, арк. 84 зв. – 87.

64. Жовтня 9 – Дарчий запис кн. Марини Масальської чоловікові Андрію, королівському секретареві і новгородському підкоморію, на маєтки в сс. Турове, Сурож, Оношківці, частину Тетерівського лісу і Ходацький замок, док. № 35, арк. 87 зв., 88.

65. Жовтня 9 – Запис про позов зем’янина Батковського служебником кременецького старости кн. Миколи Збаразького п. Лавріном Козулею, док. № 36, арк. 88, 89.

66. Жовтня 9 – Купча пушкаря Кременецького замісу п. Станіславу Лащу на ділянку землі в Кременецькому замку, док. № 37, арк. 89, 90.

67. Жовтня 10 – Купча п. Михайла Жоравницького писарю Луцького земського суду Михайлу Коритинському на частину м. Теслугів і с. Піщанка, Кременецького повіту, док. № 38, арк. 90 зв.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск I. Книги № 1 – 11 (1568 – 1598 рр.). – К.: 1959 р., с. 37 – 43.