Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Балади і оповідання (1862 р.)

Юрій Федькович


Примітки

Під сим спільним заголовком поміщено в виданню 1862 р. десять епічних стихотворів і річеві уваги до деяких поезій та язикові уваги про гуцульський діалект і пояснення поодиноких слів працю самого Дідицького. Поясненими користуємось у примітках до відповідних поезій: язиковими увагами покористуємось при кінці видання в пояснено менше зрозумілих слів, ужитих у творах Федьковича.

Подається за виданням: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 67 – 102.