Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Юрій Гінда

Юрій Федькович

В Буковині добре бути,

Бо і Шипіт в Буковині.

Там гуляють сто опришків

З топірцями при долині.

А горівка в перебоях,

І цигани аж з Молдови;

На опришках – срібло, злото,

На дівчатах – чорні брови.

А там далі, при убочі,

Там стояли три побої,

А в побоях не маєтки,

Не світлиці, не покої, –

Але що ж то вам казати,

Коли годі уповісти!..

Що столів там, що коверів,

Що там пити, що там їсти!

Гей, то славна Буковина!

Сіль і хліб їй не бракує,

А пан двірник, русин з роду,

Свої гості не рахує;

У хоромах пута меду,

Коновками п’ються вина,

А в світлицях тілько світла,

Що би-сь думав: тамка днина.

На підсіню також ясно,

Там підклади настелені.

Там засіли три бояни,

Що май славні в Буковині,

Та й на лірах пригравають,

Піють пісні давній славі:

О Нечаю, о Морозі,

О Хмельницькім і о Саві.

У світлиці за столами

Пан капітан гайдамацький:

Червінь-злото в очі ловить,

Молод, красний, стан козацький.

За столом ся розлягає

Ясний топір коло него,

Дві му дівці на колінах –

Я міркую: буде з него.

Буде, буде, пане Гіндо,

Бо дівки то – ніби ружі:

Що то красні, чорноброві,

Що то рослі, що то дужі;

А веселі ти, веселі,

Ніби рибка, що гуляє,

Бо пан двірник – то їх батько, –

Жартувати не спирає.

Що вни Гінду полюбили,

То нема вже що й казати!

Зрештов, люди, не дивуйте:

Як же Гінду не кохати,

Коли гойний, коли буйний,

Коли красний і хороший,

Коли хлопців має двісті,

А три бодні повні грошей.

П’є, сміється Юрій Гінда,

З дівочками ся голубит…

Уповіжте, люди добрі:

З них обох котру він любит –

Ци Марію, ци Аксеню?

Хто то годен зміркувати! –

Він і сам уже не знає,

З них котру ‘му май кохати.

Бо обидві красавиці –

Не іначей, але страта:

Що там очі за цигирні,

Що за коси, що за шата!

А не лиці там, не лиці,

І не брови там, не брови!?

А смішок такий не найдеш,

Би-сь ти з’їхав чтири Львови.

«Гей, пустіт мня, мої пави,

І надвір ся подивити,

Що там хлопці мої діют,

Та йы собі ся покрутити.»

«А я також йду гуляти», –

Каже Мица до опришка.

«А ти, Сеню, будь у хаті:

Он порожня, бачиш, флєшка.»

«Почекай же, подла дівко:

Тільки ти вже з ним гуляла!

Я ти фляшку вже доповню –

Будеш ти ї пам’ятала!

Дві-три капці – буде доста, –

Так ми баба ворожила:

Вже не пусто я циганці

Три червоні заплатила».

«Гей, Маріє, гей, ци чуєш? –

А ходи ж бо вже до хати!

Чей, і я така, як люди, –

І мені мож погуляти».

«Аксенія добре каже:

Йди, Маріко, до світлиці;

Я там также зараз прийду,

Лиш вина всип до шкляниці.» –

«Почекай же, Сеню-суко:

Ти вже тілько з ним гуляла!

Погулянє ти сегодне

Будеш довго пам’ятала.

Дві-три каплі – буде доста, –

Так ми баба наповіла:

Вже недурно та циганка

Три червоні в мене з’їла».

«Гей, додому, Аксеніє!

Гей, до хати, капітане!

Я вина вам наточила –

Ану більше, бо зоряне.

То вино, що ти приніс нам!

Гайда, більше лиш, борзенько,

Бо у хаті, гей, задуха,

А вно добре холодненько.»

«Я вже й осьде, файна любко.

Ну ж, дівчата, – скло ми в руку!

Аксеніє: пуку-стуку!

Ну, Маріє: стуку-пуку!

Але пийте мені жваво,

Би нічо ся не остало,

Бо вино се Токай родить, –

Таких вин є дуже мало.»

Стакан дзвонить, вино тече –

Ані пік ся не лишило.

Сестри глиплися, як змії,

А відтак на Гінду – мило.

Не дивіться, бідні сестри,

Бо стовпом вже око стине…

Сеня крикла: – Гину, гину! –

А Марія впала – гине.

А капітан став та й думав

На вибиванім топорі…

Та й покинув своїх хлопців,

Та й покинув сині гори.

Ходить світом без розуму,

Ходить, плаче та питає,

Чи Марію, ци Аксеню

Він май дужче-ді кохає?

…В Буковині добре бути,

Бо і Шипіт в Буковині,

А там церков при потоці,

Далі – цвинтар при долині:

Там сумують дві берези,

Ніби кожда сльози ронить, –

Одна в сей бік ся нагнула,

Друга в той бік голов клонить.


Примітки

Поезії, 1862, стор. 116 – 122.

Дідицький, певно на основі листів Федьковичевих, додає ось яке пояснення до сего твору:

«Юрій або Іордакій Гінда був то в своїм часі (коли?) ославлений розбійник, що жив у буковинських горах. Переказ про його, оповіданий тут, живе в устах народу, і ще й досі стоять у куті на цвинтарі в Шипоті згадані в тім оповіданні дві берези, яких рисунок тамошня громада прийняла навіть як емблему на свою печатку».

Чи Федькович сам чув отеє оповідання з уст народу, чи позичив його у Найбауера, який обробив сю тему в прозі, лишається непорішеним. Сам Федькович швидко по виданню Поезії 1862 р. ще раз вернув до цієї теми і обробив її в поемці «Шипітські берези», яку друкував у «Меті» 1863 р. стор. 99 – 105.

О Нечаю, о Морозі, О Хмельницькім і о Саві.Немай та Мороз (Морозенко) – герої національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького; Сава – мабуть, Сава Чалий, якого в середині 19 ст. уважали сучасником Хмельницького.

Подається за виданням: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 89 – 94.

Автограф п’яти кінцевих рядків твору з приміткою І. Франка зберігається: ІЛ, ф. 3, № 1980. Повний автограф невідомий.

Шалата М. Й. Примітки. – В кн.: Юрій Федькович Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Листи. – К.: Наукова думка, 1985 р., с. 516.