Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Поезії 1868 – 1876 рр.

Юрій Федькович


Примітки

Зібрано тут поезії друковані в «Правді», «Руській хаті» (була надрукована майже вся 1876 р., але з незвісних мені причин вийшла в світ аж 1877 р.) і окремо протягом дев’яти літ від виходу коломийського видання, аж до зложення Федьковичем збірки, присланої до редакції «Правди» у Львові в кінці 1876 року, під заголовком «Дикі думи».

До тих друкованих поезій додаємо ще досить значне число недрукованих досі, та знайдених між паперами редакцій тих видань або між паперами самого автора. Деяких поезій із сеї доби, прим. «Посланія», про яке часто згадується в листах Федьковича з р. 1868, нам так і не вдалось роздобути.

Подається за виданням: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 307 – 396.