Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Методика відбору і обробки проб

Андрій Сеньковський, Леся Кошіль, Мирослава Кошіль

Під час експедиції “Дністер” в 1995 році нами проводився відбір проб донних відкладів по відносно регулярній сітці точок спостережень з наступним вивченням, порівнянням результатів з фоновим вмістом хімічних елементів і виділенням геохімічних асоціацій та аномалій.

Картосхема пунктів відбору геохімічних…

Малюнок 5:1. Картосхема пунктів відбору геохімічних проб

Проби донних відкладів відбирались по правому і лівому березі Дністровського водосховища і в допливах р.Дністер через кожні 2 км (при можливості) (малюнок 5:1). Всього було відібрано 134 проби. На жаль, збереглося 120 проб (65 проб правого берега і 55 проб лівого берега). Проби відбиралися в прибережній частині з верхнього горизонту донних відкладів на глибину до 10 см (відомо, що максимальна концентрація елементів-забруднювачів проходить в вертикальному шарі ґрунту чи донних відкладів на глибину до 10 см). Маса кожної проби приблизно становить 200 – 300 г. Проби зберігалися в поліетиленових мішечках. Таким чином, було проведено еколого-геохімічне опробування території, що досліджується, яке дає можливість виділити ореоли техногенного забруднення або природні аномалії, вивчення яких приводить до встановлення джерел забруднення геологічного середовища.

Відібрані проби були висушені, після чого був зроблений аналіз рухливих форм макро- і мікрокомпонентів (аналіз виконував аналітик О.Єдинак, ЛДУ).

За результатами аналізу рухливих форм макро- і мікрокомпонентів було зроблено математично-статистичну обробку результатів, за даними якої було отримано графічну інформацію забруднення донних відкладів хімічними елементами. Інтерпретація отриманих результатів привела до встановлення ймовірних джерел забруднення даної території.