Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

5. Наш цісар

Юрій Федькович

5. Наш цісар – нотний запис

Наш цісар Франц Йосеф най нам буде здоров,

Як той бистрий воздух понад Чорногоров!

Наш цісар Франц Йосеф най нам буде весел,

Як то бистре море, що корабель несе!

Наш цісар Франц Йосеф нехай нам панує,

Як той бистрий орел, що в сонце прямує!

Наш цісар Франц Йосеф в золоті короні,

В нього ворожечки, як пси на припоні!

Наш цісар Франц Йосеф в цісарскім порфірі

Тлумить ворожечків, як лев тлумить звіри!

Наш цісар Франц Йосеф у цісарскій зброї

Кличе своє войсько до славного бою:

«Гурра, мої орли! гурра, соколята!

Гурра в чисте поле, слави добувати!»


Примітки

Друк. Пісні жовнярські, 1887, стор. 12 – 13.

Подається за виданням: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 542 – 543.