Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

15. Страж Австрії

15. Страж Австрії – нотний запис

По від Дунаю аж по Збруч,

Від Татрів аж по Сави ключ

Зарув австрийский наш орев:

«Хто край мій буде сокотив

О орле наш, без нужди будь,

Бо твоя страж єсть руска грудь.


Примітки

Ha стор. 539 у ноті згадали ми, що в реєстрі жовнярських співанок, які мали війти до виданя 1887 р., стоїть пісня пз. «Страж Австрії» якої тексту в рукописі нема. Тимчасом у збірці нот писаних рукою Федьковича знайшлася мелодія тої пісні (в кількох варіантах), і під нею перша її строфа.

Подається за виданням: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 707.