Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Розкопки стоянки Анетівка 13 в 1994 році

Піструїл І.В.

Джерело : “Археологічні дослідження в Україні в 1994-1996 роках”, К., 2000 р., с. 129 – 130.

У 1994 році Причорноморська експедиція Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова під керівництвом В.Н. Станко продовжила дослідження стоянки Анетівка 13, яка знаходиться на першій надзаплавній терасі правого берега р. Бакшали в 1,5 км на північний схід від с. Шуцьке Доманівського району Миколаївської області.

Розкоп 1994 р. був закладений як продовження розкопу 1992 р. по південній та західній стінках (ділянку АД/11-20 пройдено до глибини 1,5 м). Після того як глибина нової ділянки розкопу зрівнялясь з глибиною розкопу 1992 р., роботи велися на ділянці АК/1-20, яку було досліджено до глибини 2,25 м. У зв’язку з розмитістю літології пам’ятки археологічний матеріал фіксувався за метричними горизонтами (0,25 м).

Анетівка-13. Крем’яний інвентар

Рис. 1. Анетівка-13. 1994 р. Крем’яний інвентар.

Всього під час розкопок 1994 р. знайдено 6848 крем’яних виробів. Ділянка АД/11-20 : 0-1,5 м – 4842 екз.; ділянка АК/1-20 : 1,5-2,25 м – 2006 екз. За різними метричними горизонтами техніко-типологічний склад інвентаря практично однорідний. Деякі відмінності у статистичних співвідношеннях будуть розглянуті у подальших публікаціях. Наведемо сумарний типологічний склад інвентаря. За техніко-типологічним складом крем’яна колекція 1994 р. поділяється на : цілі гальки – 828 екз.; оббиті та розколоті гальки – 998 екз.; нуклевидні осколки – 174 екз.; нуклеуси – 101 екз.; осколки – 1983 екз.; відщепи – 908 екз.; пластини – 5 екз.; осколки та відщепи зі слідами використання – 772 екз.; вістря – 330 екз.; скребки – 251 екз.; скребки з “носиком” – 94 екз.; різці – 169 екз.; скребла – 54 екз.; осколки та відщепи з ретушшю – 50 екз.; скобелі – 90 екз.; інші – 6 екз.

Крем’яний інвентар залягав у всіх горизонтах. Чисельність крем’яних виробів поступово зменшувалась з верхніх горизонтів до нижніх. На ділянці АД/11-20 кремінь був рівномірно розподілений на всіх горизонтах зняття. Розподіл кременю на ділянці АК/1-20 був трохи іншим. Основна маса крем’яних виробів концентрувалась в північно-східному кутку розкопу по лінії ІК/1-10. Однак, чітко окреслених скупчень на розкопі не простежується.

У 1995 р. планується продовжити дослідження цієї ділянки.