Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Період від 1793 до 1917 рр.

Берковський В.Г.

Бовгиря А. М. Пам’ятки історичної думки Гетьманщини у складі рукописних збірників XVIII – початку XIX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут історії України НАН України. – К., 2004. – 20 с.

Войцехівська І. Н. Історичне джерелознавство у творчості В.С.Іконникова: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 440 с. (К., 2000. – 34 с.)

Головко Ю. І. Джерела з історії митниць Південної України (1775-1819 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2004. – 20 с.

Дячок В. В. Джерела про Устима Кармалюка та опришківство на Поділлі (1813- 1835): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Технологічний ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – 226 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 2000. – 20 с.)

Дячук Л. В. Історико-правові записки українського дворянства (кінця XVIII – поч. XIX ст.) як пам’ятки історичної думки: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 231 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – 20 с.)

Забіяка І. М. Епістолярна спадщина В.П. Горленка як історико-культурологічне джерело: Автореф… дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевского НАН України. – К., 1998. – 18 с.

Иваненко А. М. Законодательный материал как источник по истории рабочего движения в 1900-1904 гг.: Дис… канд. ист. наук. – К., 1974. – 173 с.

Іващенко В. Ю. Мемуари професорів та студентів з історії Харківського університету XIX – початку XX століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2004. – 17 с.

Калита Л. В. Листівки громадсько-політичних організацій як джерело вивчення суспільного життя в Україні (1900-1904 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1994. – 172 л.

Клименко І. В. Архіви українських часописів кінця XIX – початку XX ст. в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського як джерело з історії редакційно-видавничої діяльності: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 2003. – 20 с.

Ковальська-Павелко І. М. "Колокол" О.І.Герцена і Україна. Джерелознавчий аналіз: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2001. – 193 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 2001. – 20 с.)

Колесник Э. Г. Мемуары как источник изучения деятельности большевиков в годы империалистической войны (июль 1914 – февраль 1917 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01. – Харьков, 1980. – 250 с.

Константінова В. М. Джерела з соціально-економічної історії міст Південної України останньої чверті XVIII – 1853 р.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2004. – 21 с.

Лисенко Л. В. Бібліотечні колекції та зібрання XIX-XX століття як об'єкт археографічного та джерелознавчого опису: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського НАН України. – К., 2004. – 19 с.

Люта Т. Ю. Картографування території Києва та інформаційні можливості карт і планів міста ХVІІ – ХІХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Український НДІ архівної справи та документознавства. – К., 2003. – 16 с.

Никифоренко Н. О. Мандрівні записки Й.А. Гільденштедта як джерело з соціально-економічної історії України другої половини XVIII ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 256 с.

Плохий С. Н. Латиноязычные сочинения середины XVII в. как исторический источник по истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг.: Автореф. дис…канд. ист. наук: 07.00.09/ Университет дружбы народов им. П. Лумумбы. – М.,1982. – 24 с.

Рогожин Н. М. Посольские книги начала XVII в. как исторический источник: Автореф. дис… канд. ист. наук. – М., 1983. – 20 с.

Сергєєва І. А. Історико-книгознавчий аналіз та археографічний опис єврейських декорованих рукописних пам’яток України XVIII – початку XX ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 1998. – 252 с. (16 с.)

Скочиляс І. Я. Протоколи генеральної візитації Львівської єпархії 1730-1733 рр. як історичне джерело: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 1999. – 227 с. (20 с.)

Стоян Ф. В. "Документальна спадщина України" в камеральній діяльності бібліографічних та археографічних комісій ХІХ – ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 1999. – 192 с. (19 с.)

Сурева Н. В. Джерела з історії дворянства Південної України останньої чверті XVIII – першої чверті XIX століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2004. – 20 с.

Таранець С. В. Джерела з історії старообрядства Правобережної України кінця XVIII – початку XX ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 2003. – 398 с. (18 с.)

Топка Р. В. Формування суспільно-політичних ідеалів українського селянства за наказами та ухвалами до I Державної Думи: джерелознавчо-методологічний аспект: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 194 с. (20 с.)

Ченцова Н. В. Документи Коша Нової Запорізької Січі як джерело до історії Катеринославщини: Автореф. дис… канд. іст. наук /07.00.09. – джерелознавство та історіографія./ Дніпропетровський державний університет. – Дніпропетровськ, 1992

Шушляннікова Н. В. Соціокультурна історія Херсонщини кінця XVIII – початку XX ст. за наративною літературою: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Херсонський держ. педагогічний ун-т. – Херсон, 2002. – 213 с. (Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 19 с.)

Щербак Н. Г. Материалы жандармско-полицейских и судебных органов царизма как источник изучения общественно-политической истории Украины (конец ХІХ века – 1917 год): Дис… д-ра ист. наук: 07.00.02; 07.00.09 / Киевский держ. ун-т им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 338 с.