Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Література

Ігор Ольшевський

1. Агни Йога: В 3 т. Т. 1. 624 с. Т. 2. 711 с. Т. 3. 623 с. Самара, 1992.

2. Афанасьев А. Н. Древо жизни. Москва : Современник, 1982. 464 с.

3. Безант А. Эзотерическое христианство или Малые мистерии. Москва : АРТ, 1991. 195 с.

4. Библейская энциклопедия. Москва : ТЕРРА, 1990. 902 с.

5. Біблія або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту. Об’єднання біблійних товариств, 1990. 1266 c.

6. Большая советская энциклопедия : В 30 т. Т. 12. Москва : Сов. Энциклопедия, 1973. 623 с.

7. Боровий В. “Ви помиляєтесь, я там не був…”. Літ. Україна. 1993. 18 берез.

8. Бородин А. И. Число и мистика. Донецк: Донбасс, 1975. 152 с.

9. Булашев Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях : Космогонічні українські народні погляди та вірування. Київ : Довіра, 1992. 416 с.

10. Вільний В. М. Люблю життя. Київ : Рад. письменник, 1949. 111 с.

11. Вінграновський М. С. Вибрані твори. Київ : Дніпро, 1986. 463 с.

12. Влизько О. Ф. Вибрані поезії. Київ : Рад. письменник, 1963. 242 с.

13. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис : У 2 т. Т. 1. Київ : Оберіг, 1991. 449 с.

14. Гальченко С. А. Текстологія поетичних творів П. Г. Тичини. Київ : Наук. думка, 1990. 129 с.

15. Гарсіа Лорка Ф. Лірика. Київ : Дніпро, 1968. 319 с.

16. Губар О. І. Павло Тичина. Київ : Рад. письменник, 1981. 258 с.

17. Гудмен Линда. Знаки Зодиака или Астрология с улыбкой. Москва : Мир, 1990. 264 с.

18. Дагаев М. М. Наблюдения звездного неба. Москва : Наука, 1988. 175 с.

19. Дебарроль А. Тайны руки. Ленинград : ЭКС, 1990. 608 с.

20. Дей О. І. Словник українських псевдонімів. Київ : Наук. думка, 1969. 558 с.

21. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Москва : Мысль, 1979. 620 с.

22. Драч І.Ф. Вибрані твори : В 2 т. Т. 1. 351 с. Т. 2. 326 с. Київ : Дніпро, 1986.

23. Дроздовський Д. Три смерті Павла Тичини. Епітафія крізь час про “чорного янгола”. Дзеркало тижня. 2007. Ч. 37. 6 жовт.

24. Еллан (Блакитний) В. М. Поезії. Київ : Рад. письменник, 1967. 179 с.

25. З архіву П. Г. Тичини : Збірник документів і матеріалів. Київ : Наук. думка, 1990. 604 с.

26. Загребельний П. А. Неложними устами : Статті, есе, портрети. Київ : Рад. письменник, 1981. 479 с.

27. Законъ Божiй: Сост. Прот. Серафимъ Слободской. Москва: Моск. Патриархия, 1991. 723 с.

28. Зощенко М. М. Возвращённая молодость. Голубая книга. Перед восходом солнца. Ленинград : Худ. лит., 1988. 720 с.

29. Йог Сутарама. Філософія і практика йоги. Львів : Світ, 1993. 72 с.

30. Його Божественна Милість А. Ч. Бгактіведанта Свамі Прабгупāда. Бгагавад-Гīтā як вона є. Бгактіведанта Бук Траст, 1990. 913 с.

31. Кедров К. Поэтический космос. Москва : Сов. писатель, 1989. 333 с.

32. Київ : [Альманах]. Київ: Рад. письменник, 1957. С. 4‒8.

33. Клен Ю. Вибране. Київ : Дніпро, 1991. 462 с.

34. Климишин І. А. Атлас зоряного неба. Львів: Вища шк. Вид-во при Львів. ун-ті, 1985. 108 с.

35. Клочек Г. Д. Душа моя сонця намріяла… Київ : Дніпро, 1986. 367 с.

36. Короткий астрономічний календар. – 1995. – Вип. 41. – Київ : Наук. думка, 1994. – 196 с.

37. Костенко Н. К. Поетика Павла Тичини. Київ : Вища школа, 1982. 258 с.

38. Коцюбинська М. Корозія таланту. Рад. Літературознавство. 1989. Ч. 11. С.46‒58.

39. Культура й життя, 1994. 14 трав.

40. Кур’єр Кривбасу, 1998. Ч. 101. С. 144.

41. Лавріненко Ю. Клярнетичний символізм. Українське слово: У 4 кн. Кн. 1 Київ : Рось, 1994. – C. 588-596.

42. Лесин В. М., Пулинець О. С. Словник літературознавчих термінів. Київ : Рад. шк., 1971. 486 с.

43. Лепкий Б. Видиш, брате мій… : [Поезії]. Жовтень. 1988. Ч. 1. С. 9–12.

44. Лісняк В. А. Степові пісні. Київ : Рад. письменник, 1949. 110 с.

45. Маланюк Є. Поезії. Львів : УПІ ім. Івана Федорова; “Фенікс Лтд.”, 1992. 686 с.

46. Малишко А. С. Твори : В 10 т. Т. 3. К. : Дніпро, 1973. 339 с.

47. Мельников П. И. (Печерский Андрей). На горах (Продолжение рассказов “В лесах”) : В 2 кн. Кн. 2. 528 с. Москва : Гослитиздат, 1956.

48. Мифологический словарь. Москва : Сов. Энциклопедия, 1991. 736 с.

49. Михасенко Г. Милый Эп : Повесть. Юность. 1974. №7. С. 2–25.

50. Мова і час. Київ : Наук. думка, 1977. 236 c.

51. Муратов І. Л. Вибрані поезії : В 2 т. Т.1. Київ : Дніпро, 1972. 423 c.

52. Неаполитанский С., Матвеев С. Библейская нумерология. Санкт-Петербург : Институт метафизики, 2002. 352 с.

53. Неврлий М. Муза болю, сумління і гніву. Літ. панорама. 1990. С. 176.

54. Новиченко Л. М. Поезія і революція : Творчість П. Тичини в перші післяжовтневі роки. – Київ : Рад. письменник, 1956. 288 с.

55. Новиченко Л. М. Поезія і революція. Київ : Дніпро, 1979. 365 с.

56. Огієнко І. Дух Святий, як голубка. Кур’єр Кривбасу. 1998. Ч. 95‒96. С. 41, 42.

57. Олесь Олександр. Твори : В 2 т. Т. 1. Київ : Дніпро, 1990. 959 с.

58. Ольшевський І. Е. Леся Українка: містика імені й долі. Луцьк : ВМА “Терен”, 2004. 68 с.

59. Ольшевський І. Е. Павло Тичина: таїна життя і творчості. Луцьк : ВМА “Терен“, 2005. 140 с.

60. Ольшевський І. Е. Григорій Сковорода: Місія Посланця. Луцьк : ВМА “Терен”, 2008. 160 с.

61. Пісні літературного походження. Київ : Наук. думка, 1978. 494 с.

62. Плющ Л. 1 < 3, але Кантор мав рацію. Сучасність, 1993. Ч. 10. С. 139‒154.

63. Погребенник Ф. Українські пісні-гімни. Київ : Т-во “Знання” України; МП “Пам’ятки України”, 1992. 64 с.

64. Проблеми. Жанри. Майстерність. Київ : Рад. письменник, 1978. С. 127.

65. Про Павла Тичину. – К.: Рад. письменник, 1976. – 295 с.

66. Пророчества Мишеля Нострадамуса. Київ : Либідь, 1991. 294 с.

67. Пушик С.Г. Криваве весілля на Каялі. Пушик С.Г. Дараби пливуть у легенду. Київ : Рад. письменник, 1990. С. 5‒228.

68. Розлилися круті бережечки. Київ : Веселка, 1976. 239 с.

69. Сведенборг Эмануэль. О небесах, о мире духов, и об аде. Київ : Україна, 1993. 336 с.

70. Сверстюк Є. О. Блудні сини України. – К.: Т-во “Знання” України, 1993. – 256 с.

71. Свет на Пути. Голос Безмолвия. – Рига : Виеда, 1992. 96 с.

72. Сковорода Г. С. Твори: У 2-х т. Т. 1. Київ : АТ “Обереги”, 1994. 527 с.

73. Скрипник Л. Г., Дзятківська Н. П. Власні імена людей : Словник-довідник. Київ : Наук. думка, 1986. 308 с.

74. Словарь української мови.: В 4 т. Т. 1. 494 с. Т. 2. 573 с. Т. 3. 506 с. Т. 4. 563 с. Київ : Вид-во АН УРСР, 1959.

75. Словник античної міфології. Київ : Наук. думка, 1985. – 235 с.

76. Словник української мови. В 11 т. Т. 10. Київ : Наук. думка, 1979. 658 с.

77. Співець нового світу. Спогади про Павла Тичину. Київ : Дніпро, 1971. 512 с.

78. Стельмах М. П. Твори: В 5 т. Т. 2. Київ: Держлітвидав України, 1962. 611 с.

79. Стус В. С. Феномен доби або Сходження на Голгофу Слави. Київ: Т-во “Знання” України, Вид.-поліграф. Центр “Знання”, 1992. 96 с.

80. Сучасність, 1995. Ч. 11. С. 72‒104.

81. Тельнюк С. В. Павло Тычина. Москва : Худ. лит., 1974. 280 с.

82. Тельнюк С. В. Молодий я, молодий… Київ : Дніпро, 1990. 418 с.

83. Тельнюк C. В. Неодцвітаюча весно моя… – Київ : Рад. письменник, 1991. 335 с.

84. Тичина П. Г, Вибр. твори : У 3 т. Т. 1. Київ : Держлітвидав, 1946. 328 с.

85. Тичина П. Г. В серці у моїм… Київ : Дніпро, 1970. 299 с.

86. Тичина П. Г. Квітни, мово наша рідна – Київ : Наук. думка, 1971. 207 с.

87. Тичина П. Г. З минулого – в майбутнє! – Київ : Дніпро, 1973. – 341 с.

88. Тичина П. Г. Зібрання творів: У 12 т. Т. 1. 727 с. Т. 2. 663 с. Т. 3. 511 с. Т. 4. 547 с. Т. 7. 408 с. Т. 8: Кн. 1. 496 с.; Кн. 2. 456 с. Т. 11. 552 с. Т.12: Кн.1. 488 с.; Кн. 2. 480 с. – Київ : Наук. думка, 1983–1990.

89. Тичина П. Г. Сонячні кларнети. – Київ : Дніпро, 1990. – 399 с.

90. Тичина П. Г. Панахидні співи. – Одеса : Хайтех, 1993. – 114 с.

91. Тичина Ю. Є. “Судіть мене…”. Березіль. 1995. Ч. 3‒4. С. 177‒182.

92. Українка Леся. Твори: У 12 т. Т.1. 439 с. Т.5. 333 с. Київ : Наук. думка, 1975‒1979.

93. Факты и комментарии. 2011. №28. 28 січ.

94. Федынский В. В., Астапович И. С. Малые тела Вселенной. Москва – Ленинград : ОГИЗ – Гостехиздат, 1948. 48 с.

95. Фламмарион К. Общедоступная астрономия (Petite astronomie). – Берлин : Гос. изд-во Р. С. Ф. С. Р, 1922. – 245 с.

96. Флоренский П. А. Имена // Флоренский П. А. Сочинения: В 4 т. – Т. 3(2). – Москва : Мысль, 2000. – 623 с.

97. Франко І. Я. З вершин і низин. – Київ : Рад. школа, 1990. – 575 с.

98. Хигир Б. Ю. Энциклопедия имён. – Москва : Яуза; ЭКСМО-Пресс, 2002. – 512 с.

99. Цесевич В. П. Что и как наблюдать на небе: Руководство к организации и проведению любительських наблюдений небесных тел. Москва : Наука, 1984. 304 с.

100. Шаховський С. М. Павло Тичина. Київ : Дніпро, 1968. 219 с.

101. Шевелёв И. Ш., Марутаев М. А., Шмелёв И. П. Золотое сечение: Три взгляда на природу гармонии. – Москва : Стройиздат, 1990. 343 с.

102. Шевченко Т. Г. Кобзар. Київ : Рад. школа, 1986. 607 с.

103. Ющенко О. Я. В пам’яті моїй. Київ : Рад. письменник, 1986. 446 с.

104. Яременко В. Покара славою. Дніпро. 1993. Ч.1. С. 113.