Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

З високим усвідомленням обов’язку

Генерал-лейтенант В.Ф.Арапов, член Військової ради, начальник Політичного управління Червонопрапорного Київського військового округу

Кожного разу, коли перед нашим народом поставали складні і відповідальні завдання, на вирішальних ділянках боротьби за їх успішне виконання були воїни славних Збройних Сил. А інакше і бути не могло. Військова людина завжди зобов’язана йти попереду, брати на себе те, що інколи тільки під силу їй одній. Ось чому, коли трапилася аварія на атомній електростанції в Чорнобилі, назустріч небезпеці, не роздумуючи, ступили радянські воїни. Ступили і з притаманними їм стійкістю, мужністю і героїзмом повели сутичку з розбурханою стихією.

У складних умовах в черговий раз в усій повноті проявився радянський характер, виявляються кращі риси озброєних захисників Батьківщини.

Свідомо, з почуттям найвищої відповідальності і обов’язку йдуть воїни на виконання завдань, пов’язаних часто з крайнім напруженням духовних і фізичних сил, йдуть тому, що знають: своїми діями вони запобігають біді.

В Чорнобилі особливо зримо проявляється велич нашого суспільного ладу, всепереможна сила ідей марксизму-ленінізму, безмежна відданість радянських людей Комуністичній партії, нашій Батьківщині. Заради цього вони готові витримати будь-яке випробування, продемонструвати свою монолітну згуртованість, свою єдність. В них – основа перемог радянської людини – патріота й інтернаціоналіста, її трудових успіхів. Так було завжди: в роки революції, громадянської і Великої Вітчизняної воєн, в період відбудови зруйнованого народного господарства, на нинішньому етапі. Наші люди, наші солдати роблять все залежне для всенародного благополуччя.

Сьогодні людей у польовій і спеціальній формі одягу, що працюють пліч-о-пліч з представниками різних міністерств, відомств, з місцевим населенням, можна бачити там, де найбільш важко, де вирішується успіх справи. І повсюди вони трудяться самовіддано, з повною віддачею сил і знань, демонструють справжні зразки організованості, дисциплінованості і згуртованості. Підтвердженням того є висока оцінка, яка дана їх діям партією і урядом. Виступаючи по радянському телебаченню, Генеральний секретар ЦК КПРС М.С.Горбачов з цього приводу сказав так: «Люди діяли і продовжують діяти, прямо скажу, героїчно, самовіддано. Думаю, в нас ще буде можливість назвати імена цих відважних людей і гідно оцінити їх подвиг».

Ці слова з повною на те підставою можна віднести до полковника М.Волкозуба, капітанів П.Зборовського, С.Патрина, С.Щедрова, старших лейтенантів Ю.Ердта, В.Свиста, лейтенанта В.Рязанцева, старшини Г.Тараненка, рядових М.Верика, І.Логвиненка і багатьох інших. Всі вони в ході ліквідації наслідків аварії проявили найкращі риси радянського воїна – вірність обов’язку, стійкість, витримку і високу професійну майстерність. Разом з тим кожні день-година називають нові імена солдатів, сержантів, офіцерів, які відзначилися при виконанні урядового завдання. Дійсно, невичерпне джерело подвигів!

Буваючи у воїнів округу, які беруть участь у дезактивації населених пунктів і промислових споруд, доріг і техніки, виконують будівельні роботи в 30-кілометровій зоні і безпосередньо біля реактора, ще раз і ще раз переконуєшся в їх спокійності і впевненості, у величезному прагненні швидко вирішувати проблеми, які виникають, знаходити і впроваджувати те, що дозволяє з високою надійністю досягати наміченої мети. Багато в чому завдяки зусиллям і старанням особового складу частин і підрозділів нині обстановка в районі аварії значно поліпшилася. Рівень радіації стало знижується, більш пожвавленими стають вулиці Чорнобиля. Все це свідчить, що життя в місті з кожним днем нормалізується, набуває звичних обрисів.

Але попереду ще належить вирішити чимало складних завдань. І це добре розуміють воїни, які сьогодні виконують відповідальне урядове завдання. Вміло використовуючи досвід роботи, нагромаджений в незвичних умовах, вони трудяться споро і стільки, скільки вимагає обстановка.

З особливим піднесенням сприйняли воїни відвідання району Чорнобильської АЕС начальником Головного Політичного управління Радянської Армії і Військово-Морського Флоту генералом армії О.Д.Лизичовим. Ознайомившись з ходом робіт по проведенню дезактивації місцевості, населених пунктів, атомної електростанції, він зустрівся з командно-політичним складом і партійним активом підрозділів округу, що діє в 30-кілометровій зоні. Давши високу оцінку самовідданій праці воїнів, генерал армії О.Д.Лизичов підкреслив те величезне і відповідальне завдання, яке покладене на особовий склад, визначив цілі, що стоять перед парторганізаціями, комуністами в мобілізації людей на успішні дії в екстремальній обстановці.

Зустрічі, бесіди, виступ генерала армії О.Д.Лизичова на зборах партійного активу частин і підрозділів, що беруть участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, надали особовому складу нового імпульсу сил і енергії, спонукали його внести ще більший вклад у всенародну справу.

В перших рядах, як і належить, йдуть командири, політпрацівники, партійні і комсомольські активісти. Одержавши те чи інше завдання, вони прагнуть виконати його тільки з високою якістю і в строк, постійно вишукують оптимальні шляхи розв’язання всіх проблем, що виникають. Приклад їх творчого, добросовісного ставлення до дорученої справи знаходить гарячий відгук в серцях солдатів, сержантів і офіцерів. Разом вони складають незбориму силу, перед якою відступає й атом.

Чимало воїнів в ці дні подають заяви в парторганізації своїх підрозділів з проханням прийняти їх у ряди КПРС. Тим самим солдати, сержанти хочуть, як і у грізні роки Великої Вітчизняної війни, підкреслити свою відданість ленінській партії, готовність у важку хвилину ділом довести вірність завоюванням соціалізму.

Сьогодні в районі Чорнобильської АЕС пліч-о-пліч з воїнами трудяться представдики багатьох республік нашої неосяжної Батьківщини. Показуючи високу політичну свідомість і згуртованість, вони тим самим переконливо демонструють надійний зв’язок армії і народу, їх непорушну єдність. Партійні і комсомольські активісти підрозділів надають широкої гласності зразкам мужності і героїзму, які виявляють солдати, сержанти і офіцери – представники всіх національностей, їх надзвичайно високу дисциплінованість і організованість.

У центрі уваги командирів, партійних організацій була і лишається турбота про людей. Вона проявляється в тому, щоб особовий склад ні в чому не відчував нестатків, якихось труднощів. І зроблено в цьому плані, зазначу, немало. Воїни живуть в благоустроєних наметових містечках, всюди чітко функціонують пункти політичного інформування, клуби, їдальні, пересувні бібліотеки. В години відпочинку кожний має можливість подивитися телевізор, послухати радіоприймач, почитати свіжі газети і журнали. У воїнських колективах регулярно проводяться зустрічі з представниками місцевих партійних і радянських органів, працівниками культури. Все це й чимало іншого позитивно впливає на моральний дух солдатів, сержантів і офіцерів, на підтримання у підрозділах високої організованості, дисциплінованості і статутного порядку.

Великі і відповідальні діла вершаться сьогодні на Чорнобильській АЕС. Частини і підрозділи округу, залучені до ліквідації наслідків аварії, вирішують складні і масштабні завдання. Вони вимагають від особового складу надзвичайної зібраності і організованості, високої професійної виучки. Хід робіт, ставлення людей до дорученої справи показують, що воїни округу віддають усі сили і енергію для успішного виконання у встановлені строки урядового завдання. В цьому вони вбачають свій конкретний вклад у всенародну справу.

Спеціальний спільний випуск: Київська правда, 1986 р., 15.06, № 142 (18624) + Ленинское знамя, 1986 г., 15.06, № 138 (12632).

Не можу не відзначити рідкісну навіть для чорнобильської брехні пустопорожність цієї базгранини.