Начальная страница

МЫСЛЕННОЕ ДРЕВО

Мы делаем Украину – українською!

?

Письма к лужницкому старцу

Г. Ф. Квитка-Основьяненко


Примітки

Вперше надруковано у журн. «Вестник Европы», 1822, № 4 (лютий), с. 306 – 314; № 7 (квітень), с. 232 – 235; № 9-10 (травень), с. 141 – 145.

Автограф невідомий.

Подається за першодруком.

«Вестник Европы» – двотижневий літературно-мистецький, історичний та політичний журнал, що видавався у Москві у 1802 – 1830 рр., заснований М. М. Карамзіним. З 1815 р. журнал набув консервативного спрямування.

Подається за виданням: Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Зібрання творів у 7-ми томах. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 2, с. 323 – 329.