Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Божі діти

Григорій Квітка-Основ’яненко

Посвящается его превосходительству
Петру Александровичу Плетневу


Примітки

Уперше надруковано в автоперекладі російською мовою під назвою «Божие дети» в альманасі «Утренняя заря», год II, Спб., 1840, с. 1 – 99. Українською мовою вперше надруковано у виданні: Григорий Федорович Квитка. Сочинения, т. 2. Харків, 1887.

Автограф зберігається у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР (ф. 67, № 1). Подається за автографом. У нашому е-перевиданні повість розбита на глави, і цим главам дано назви.

«Утренняя заря» – альманах, видавався в 1839 – 1843 рр. у Петербурзі жандармським офіцером і літератором, особистим ад’ютантом шефа жандармів О. X. Бенкендорфа В. А. Владиславлевим.

Подається за виданням: Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Зібрання творів у 7-ми томах. – К.: Наукова думка, 1981 р., т. 3, с. 348 – 376.