Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

От тобі і скарб

Григорій Квітка-Основ’яненко

Посвящается любезному внуку
Андрею Александровичу Щербине


Примітки

Вперше надруковано в зб. «Малороссийские повести, рассказываемые Грыцьком Основьяненком», кн. 2. Москва, 1836, с. 348 – 441.

Надсилаючи 8 лютого 1839 р. П. О. Плетньову російський автопереклад «Конотопської відьми» для публікації в «Современнике», Г. Квітка-Основ’яненко обіцяв вислати в травні й свій переклад оповідання «От тобі і скарб». Однак після того, коли з’явився негативний відгук М. О. Полевого на переклад «Мертвецького великодня», надрукований у «Современнике», Г. Квітка-Основ’яненко утримався від публікації в «Современнике» перекладу оповідання «От тобі і скарб». Цей переклад у жовтні 1839 р. був надісланий ним А. О. Краєвському для вміщення в «Литературных прибавлениях» к «Русскому инвалиду». Однак надрукований він був в «Литературной газете», 1840, № 1, 2, під заголовком «Вот тебе и клад».

Подається за першодруком. У нашому е-перевиданні повість розбита на глави, і цим главам дано назви.

«Литературная газета» – виходила в Петербурзі в 1840 – 1849 рр. як «вісник наук, мистецтва, літератури, новин, театру і мод»; перетворена з газети «Литературные прибавления» к «Русскому инвалиду». Тісно пов’язана з «Отечественными записками» (за словами Белінського, була «легкою кавалерією» «Отечественных записок»); видавалася спочатку, як і цей журнал, А. О. Краєвським; у 1841 – 1843 рр. газету видавав і редагував Ф. О. Коні, потім знову видавцем її став А. О. Краєвський. У газеті брали активну участь М. О. Некрасов, багато співробітників «Отечественных записок», зокрема В. Г. Белінський. Активно виступав у ній, починаючи з першого номера 1840 р., Г. Квітка-Основ’яненко.

Подається за виданням: Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Зібрання творів у 7-ми томах. – К.: Наукова думка, 1981 р., т. 3, с. 192 – 215.