Начальная страница

МЫСЛЕННОЕ ДРЕВО

Мы делаем Украину – українською!

?

Письма к издателям

Г. Ф. Квитка-Основьяненко


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Украинский вестник», 1816, ч. 1 (січень), с. 130 – 136, ч. 1 (лютий), с. 255 – 262; ч. 2 (квітень), с. 131 – 142; ч. 3 (липень), с. 224 – 236; ч. 4 (листопад), с. 250 – 263; 1817, ч. 8 (жовтень), с. 121 – 127. Підписано псевдонімом: «Фалалей Повинухин».

Автограф невідомий. Подається за першодруком. В нашому е-перевиданні окремим листам дано назви відповідно до змісту.

«Украинский вестник» – журнал, що виходив у Харкові в 1816 – 1819 рр. Квітка був одним з організаторів журналу, але з 1817 р., після обрання предводителем дворянства, відмовився від участі у виданні «Украинского вестника», хоч продовжував друкуватись у ньому.

Подається за виданням: Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Зібрання творів у 7-ми томах. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 2, с. 301 – 322.