Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Добре роби – добре і буде

Григорій Квітка-Основ’яненко

Посвящается Тимофею Романовичу Подольскому


Примітки

Вперше надруковано в збірці «Малороссийские повести, рассказываемые Грыцьком Основьяненком», кн. 2. Москва, 1836, стор. 3 – 106. Автограф невідомий.

Цензурний дозвіл М. Каченовського датований 11 листопада 1834 р. Особа, якій присвячено «Добре роби – добре й буде», не встановлена.

В автоперекладі російською мовою під назвою «Делай добро, добро її тебе будет» надруковано в журн. «Современник», 1839, т. XIV, кн. 2, с. 1 – 60. Авторство перекладу значиться криптонімом: «В. Н. С.»

Подається за першодруком. У нашому е-перевиданні повість розбита на глави, і цим главам дано назви.

Подається за виданням: Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Зібрання творів у 7-ми томах. – К.: Наукова думка, 1981 р., т. 3, с. 105 – 130.