Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Страж на Руси (В)

Юрій Федькович

(На голос німецкого: «Die Wacht am Rhein»)

Як грому гук, як дзвін гармат,

Від Дону даже до Карпат

Зарув на Руси руский лев:

Хто Руси буде сокотив?

О, руский льве, спокоєм будь,

Бо руска страж єсть руска грудь!

Нас жог татарин, бісурман,

Пив наші криви ляцкий пан,

Та ще й до нині він не сит,

Бо ще і нині рад би пить…

О, руский льве, спокоєм будь,

Бо руска страж єсть руска грудь!

А білий царь як змій стоїт,

Та рад би зжерти цілий світ,

Та рад би разом всіх славян

Закути у оден кайдан!

О, руский льве, спокоєм будь,

Бо руска страж єсть руска грудь!

А римский папа, єзуіт

Імив пів світа в свою сіть,

Та рад би й руских хрестіян

Імить на хитрий свій аркан!

Святая Русе, без тривог!

Бо твоя страж сам Господь Бог!

А куций німец, як той жид,

З упадку твого днесь ся кпит,

І наче охаблений крам,

Запродав своїм тя жидам!…

О, руский льве, спокоєм будь,

Бо руска страж єсть руска грудь!

А римский байстер би хотів

Набити свій порожний хлів,

Та й нашу буковинску Русь

Заколотити в свою грузь.

О, руский льве, спокоєм будь,

Бо руска страж єсть руска грудь!


Примітки

Відомі варіанти 1875 р. та 1876 р.

Подається за виданням: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 559 – 560.

За рік до смерті Ю. Федькович таки побачив свій «гімн» опублікованим у літературному збірнику «Ватра» (Стрий, 1887), виданому критиком і публіцистом Василем Лукичем (В. Л. Левицьким, 1856 – 1938). Був то новий, найбільший з відомих варіантів, що в публікації мав назву «Сторожа на Русі». У Писаннях (т. 1, с. 559 – 560) ця чергова переробка подана за автографом під назвою «Страж на Русі» і з Франковою позначкою «В».

Збереглося кілька автографів поезії: варіант В – ІЛ, ф. 58, № 49 і 50.

Шалата М. Й. Примітки. – В кн.: Юрій Федькович Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Листи. – К.: Наукова думка, 1985 р., с. 532.