Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

5. Когут і кравець

Юрій Федькович

Варіанти тексту

«А ко-ко-ко!» – «Хто тото?» – «Я, Пан когут!

Аби мені зараз фрак, кравче, тут!

Аби мені А до того камізелька та й штани,

Бо я іду собі в місто, у пани!»

Отак пішов кокош у місто;

Не поміг йому й фрачок із фісти і два фости;

Бо скоро ’го панський кухар там уздрів,

Зварив пану на обід ’го, а пан з’їв.


Примітки

Друк. Бібл. для мол. 1886, стор. 148. Написано 1873 і вміщено в першу редакцію «Проскури». Друкуємо тут із двох автографів поетових: 1) той, де міститься «Проскура» і 2) чвертка сивавого паперу, писано з одного боку, без дати і підпису автора, але десь у 1870-их роках. На обох автографах (власність Руської Бесіди в Чернівцях) поправки (правописні) роблені іншою рукою.

Подається за виданням: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 531.