Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

13. Листи керівництва Всеукраїнської Православної Церковної Ради до Костянтина Кротевича

Лист керівництва ВПЦР до священика Воскресенської церкви в м. Полтава о. Костянтина Кротевича в зв’язку з наданням йому сану протоієрея

1 червня 1921 р.

Всеукраїнська Православна Церковна Рада

Спілки Православних Парахвій

Київ, Володимир[ська], 24.

1 червня 1921 р. № 1282

До священика Воскресенської церкви о. Костя Кротевича

м. Полтава

Маємо за честь повідомити Вас, що Всеукраїнська православна Церковна Рада в ознаку своєї поваги і пошани Вас, яко одного з кращих і найкорисніших діячів і провідників українського православного церковно-визвольного руху, в засідан[н]і свойому 29 травня н. ст. 1921 р. присудила підвищити Вас в сан протоієрея української православної автокефальної церкви і що разом з цим В.П.Ц.Р. звертається до Всечесного Пархвенія, архієпископа всієї України і митрополита Київського з проханням благословити Вас прийняти від В.П.Ц.Р. цю ознаку пошани.

Печатка В.П.Ц.Р.

Голова Ради [М.Мороз]

Товариші голови: прот[оіерей] В Липківський, Гр. Вовкушевський

Члени Ради: священик К.Соколовский, Л. Т. [підпис невідомої особи – ред.]

Секретар: Ів.Тарасенко

Ф. 3984. – Оп. 3. – Спр. 40. – Арк. 27. Машинопис. Копія.

Лист Всеукраїнської Православної Церковної Ради до настоятеля Свято-Воскресенської церкви м. Полтава протоієрея К. Кротевича про обрання його єпископом

Всеукраїнська Православна Церковна Рада

Спілки Православних Парахвій

Київ, Володим[ирська], 24.

1 червня 1921 р. № 1293

До настоятеля Св. Воскресенської церкви м.Полтави протоієрея Костя Короткевича.

Перший Український Церковний Собор Київщини, ухваливши, що єпископи української православної автокефальної церкви право на духовне керівництво церквою набувають з ласки Божої і волі Церкви і що вони як носителі Божої благодаті, мусять бути також зразком чесноти й духовно-моральної краси і першими між рівними церкви членами, визнав, що Ви, почесний отче, вповні відповідаєте зазначеним вимогам, і в засідан[н]і своєму, що відбулося 24 травня н. ст. 1921 року в Києво-Сохвійському Кафедральному Соборі, одноголосно обрав Вас єпископом Київщини, з тим, що місце Вашого постійного перебування призначить В.П.Ц.Р. по згоді з Вами і місцевими православно-релігійними об’єднаннями.

З свого боку Всеукраїнська Православна Церковна Рада, будуч[и] певною, на підставі данних про попередню Вашу церковно-громадську [діяльность], в тому, що Ви вповні підготовлені до одержання високого й відповідального звання єпископа української православної автокефальної соборноправної церкви як по своїй загальній освіті, широкому і прозорливому церковно-релігійному світогляду, непохитній вірності українському церковно-релігійному руху, бездоганному, з морального боку, життю, визнала, що Ви дійсно будете тим архипастирем, який твердо, непохитно, в згоді з обравшою Вас Церквою, невпинно працюватиме по оновленню церковно-релігійного життя Української православної автокефальної церкви в дусі першого християнства і вимог сучасного нового життя, – тому затвердили обрання Вас, почесний отче, церковним собором на посаду єпископа Київщини.

Про все це Церковна Рада і має честь сповістити Вас. а також про те, що Вона одночасно з цим звертається до Всечесного Парфенія, архиєпископа Всеукраїнського і митрополита Київщини, з проханням перевести Вам ті іспити, які Всечесний Парфеній визнає необхідними, і висвятити Вас в сан єпископа.

До цього ж Церковна Рада прохає Вас заповнити й підписати запитальну картку для осіб, що бажають одержати священнослужительськ[і] посади в українській православній автокефальній церкві, скласти й подати Церковній Раді свій короткий життєпис, а перед висвяченням виконати прилюдно урочисту сповідь і обіцяння єпископа української православної автокефальної церкв

Печать В.П.Ц.Р.

Голова Ради М. Мороз

Товариші Голови: прот[оіерей] В. Липківський, Вовкушевський

Члени Ради: свящ[еник] К. Соколовський, Прот[оіерей] Н. Шараевський, Л. Т. [підпис невідомої особи – ред.]

Секретар Ів. Тарасенко

Ф. 2984. – Оп. 3. – Спр. 40. – Арк. 25. Машинопис.


Примітки

Подається за виданням: Перший всеукраїнський православний церковний собор УАПЦ. – Київ-Львів, 1999 р., с. 488 – 490.