Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

21. Наказ виборним на Всеукраїнський Православний Церковний Собор від українських православних парафіяльних церков м. Київ

Во ім’я Отця і Сина і Святого Духа:

1. Наказуємо і зобов’язуємо виборних від Українських православних парафіяльних церков м. Києва святу віру нашу православну безбоязно боронити, а матір нашу – Українську Православну Церкву – з кайданів поневолення князями світу цього і від царослужінпя і папослужіння – визволити.

2. Наказуємо їм твердо і непохитно відстоювати автокефалію вільної української православної живої Христової церкви, всепародньо-соборноправний устрій її, відокремлення церкви від держави і вживання при церковних відправах при виконанні треб живої української мови, українських церковних співів, звичаїв і обрядів.

3. Наказуємо також подбати, щоб найвищим керовничим органом української православної автокефальної церкви постійно була Всеукраїнська Православна Церковна Рада, яко виборний коллективний орган церковного керовництва, котрий в разі необхідности для вирішення найважливіших питань скликає Всеукраїнський Церковний Собор.

4. Наказуємо і прохаємо наших виборних всіма належними від них засобами, всією своєю волею і розумінням подбати про відновлення української церковної ієрархії. В тому разі, коли не буде ніякої можливости відновити ієрархію традиційним церковним ладом – попіклуватись про обрання і хіротонію на Єпископов української церкви волею і молитвами Всеукраїнського Православного Церковного Собору осіб із священослужителів Української православної автокефальної церкви, котрі відповідатимуть всім тим завданням і здібностям яких українська церква вимагає від своїх архипастпрів.

5. Вимагаємо від наших виборних, щоб вони після закінчення праці Всеукраїнського Православного Церковного Собору негайно скликали зібрання парафіяльних церков і розповіли всім про діяння Всеукраїнського Православного Церковного Собору. Амінь.

9 жовтня 1921 року

м. Київ

Рада Старокиївської Української православної парахвії при Київо-Сохвійському катедральному Соборі

Ф. 3984. – Оп. 1. – Спр. 58. – Арк. 23 – 23 зв. Копія, машинопис, пошкоджений папір


Примітки

Подається за виданням: Перший всеукраїнський православний церковний собор УАПЦ. – Київ-Львів, 1999 р., с. 523.