Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

24. Запрошення членам Всеукраїнського Православного Церковного Собору відвідати лекцію в Українському архітектурному інституті

26 жовтня 1921 р.

До Всеукраїнського Церковного Собору

Український архітектурний інститут має за честь прохати членів Церковного Собору на лекцію для членів Собору : «Українська церковна архітектура і шляхи її відродження», ілюстровану діапозитивами.

Після лекції нарада про проведення в життя постанов Собору в цій справі.

Лекція почнеться о 6-й год. (по-сонцю) в пом[ешканні] інституту (б. митрополичий буд[инок]).

Ректор інституту Дяченко (підпис)

Діловод [підпис нерозбірливий]

Ф. 3894. – Оп. 1. – Спр. 102. – Арк. 193. Оригінал.


Примітки

Подається за виданням: Перший всеукраїнський православний церковний собор УАПЦ. – Київ-Львів, 1999 р., с. 530.