Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Нові переклади договорів

Талах В. М.

У зв’язку з публікацією О. В. Джановим фотокопій договорів з’явилася змога (і потреба) зробити новий переклад цих документів. Переклади, опубліковані у квітні 2020 р., слід вважати застарілими; вони залишені для означення ходу опрацювання теми.

Ординсько-генуезькій договір
від 28 листопада 1380 р.

Фотокопія тексту: Джанов А.В. // Золотоордынское обозрение. 2020. Т. 8, № 4. С.693, рис. 1; транскрипція: Там же. С.699-701.

Цифри під рядком зазначають номери рядків у оригіналі; рядки 1-12 займає вступна нотатка копіїста.

13 В ім’я Господнє нехай буде так. Амінь.

З ласки імператора пан Черкас, коли він був посланий за пана 14 до Солхата та народу області [1] Солхата, щоб зміцнити дружбу та любов, яку 15 дружбу франки-гості мали з імператорами за часів минулих, Зіх, бажаючи виконати наказ 16 імператора, ці угоди та домовленості уклав, які пан Зіх, пан Солхата, за нака 17 зом імператора в якості посла імператора і в якості його вісника, прибувши з пайзою 18 імператора, від імені імператора і від свого імені як пана Солхата, з одного боку,

мессір 19 Джанон де Боско, консул Кафи та всіх генуезців у Монгольській державі [2], які в ній живуть, від імені Великої Громади, та мессір Бернабо Рісо, Терамо 20 Пікіното, синдики та масарії громади Кафи, за наказом Великої Громади, перед радою Кафи і за її волею, з іншого боку,

уклали від імені 21 Великої Громади договори та поклялися таким чином:

домовленості та умови вони уклали, і 22 всупереч цим договорам не чинитимуть;

з паном Зіхом, (який діє) від імені імператора, вони укладають договори, і так зобов’язуються всі франки, 23 які знаходяться в Кафі, і які знаходяться в містах Великої Громади, що всі будуть вірними та відданими імператорові, 24 та його другу друзями будуть, а його недругам недругами будуть;

і вони до своїх міст і до своїх 25 фортець не прийматимуть недругів імператора, ані тих, хто відвертатиме обличчя від імператора, і звеличу 26 ватимуть ім’я імператора всіма своїми силами, як робили за часів імператорів минулих.

27 Крім того, уклали договори, що тітани зможуть увійти до Кафи, і коли до неї приходитимуть і йтимуть люди імператора, їх 28 вони зможуть судити.

Крім того, мессір консул, який є зараз і ті, які будуть, здійснюватимуть суд 29 над усіма тими, хто мешкає в межах Кафи, у спосіб, який був би.

Крім того, 30 укладено договори, що в Кафі може перебувати імператорський податківець, і можна буде брати імператорський податок на торгівлю 31 згідно з первинним звичаєм.

З боку імператора пан Зіх, і зі свого боку як пан 32 Солхата, зобов’язався мессірові консулу та синдикам і його раді, (що діють) від імені Великої 33 Громади Генуї та Кафи, що вісімнадцять поселень, які були підпорядковані 34 та віддані Солдайі, коли громада захопила Солдайю, а потім пан Мамай їх відібрав силоміць, що (ці) вісімнадцять поселень нехай будуть 35 у волі та управлінні громади та консула, та нехай будуть вільні від Держави.

Подібним же чином 36 Готія зі своїми поселеннями і зі своїм народом, який є християнами, від Чембало до 37 Солдайі, нехай буде Великої Громади, і нехай будуть вільні вищезазначені поселення, їх народ зі своїми 38 землями та водами. Пан Черкас віддав їх Великій Громаді, і домовився, що він це зробив, і 39 поклявся, що не суперечитиме цим словам.

Також зобов’язався пан Зіх, що той, 40 хто визначає себе генуезцем, на землях імператора може сіяти, та його худоба, і люди його господи 41 можуть ходити , і податок амбар імператору він повинен платити.

І також всі купці, які прибувають і відбувають, 42 нехай будуть у безпеці на землях імператора, і щодо них не встановлюватимуться нові звичаї.

І також 43 раба чи рабиню, які втечуть із Солхата до Кафи, і з Кафи до Солхата, таких мають віддати, і крім тридцяти п’яти аспрів за знахідку нічого іншого не береться.

І також 44 якщо ханлук має питання або вимогу в якійсь справі до генуезця, рішення виносить мессір 45 консул на свій розсуд.

І рішення стосовно ханлуків пан Черкас виносить у 46 Солхаті, а тітан його виносить у Кафі згідно з вищезгаданими договорами.

Ці договори та угоди 47 укладено між Кафою та горою Йахім перед трьома пагорбами [3] 48 на виду околиць Кафи.

Свідки: Лючіо де Літтурффі, Марко Спінола, Раффе де Фачіо, Джоанне да 49 Камольї,

між якими був перекладачем Джоанне Рісо, перекладач Каффи, коли між паном Зіхом 50 та мессіром консулом Кафи було укладено ці договори.

Свідки: Акбуга-бек, син Іскандер- 51 Бека, Тоглу-бек, син Гаджжімаш-бека, Маулана Мохаррам, посол пана, Кочкельди 52 Омар-ходжа, посол імператора, Конак-бек.

Цих вищезаписаних свідків записано мною, Шіх-Хасаном, писцем, 53 я записав їх у палаці пана за наказом пана Зіха.

Рік мусульман 54 сімсот вісімдесят другий, кінець місяця Шабан, коли це було записано.

Зроблено витяг з того, що вище з публічних актів курії Кафи, 55 а саме зі збірки записів, мною, нотарієм, 56 який нижче підписався.

Консул 57 Кафи.

Юлиан Панізарий, нотаріус і писець курії Кафи.

Ординсько-генуезький договір
від 23 лютого 1381 р.

Фотокопія тексту: Джанов А.В. Татаро-генуэзские договоры 1380 и 1381 годов. С.695, рис.3; транскрипція: Там же. С.704-706.

Рядки 1-13 займає вступна нотатка копіїста.

14 В ім’я Господнє нехай буде так. Амінь.

З ласки імператора пан Ільяс, син Інака Кутлубуги, коли був 15 посланий за пана до Солхата та до народу області [4] Солхата, щоб піднести дружбу і любов, 16 ту дружбу, яку франки мали з минулими імператорами,

Ільяс-бек, бажаючи виконати наказ 17 імператора, ці договори та угоди уклав у якості Ільяс-бека, пана Солхата за наказом 18 імператора, і в якості посла імператора, і в якості його вісника, коли прибув разом із пайзою імператора, 19 від імені імператора і від свого імені в якості пана Солхата, з одного боку,

мессір Джанон де Боско, 20 консул Кафи та всіх генуезців, які знаходяться в області імператора, від імені Великої 21 Громади, та мессір Бернабо Ріссо та мессір Терамо Пікеното, синдики та масарії громади у Кафі, 22 від громади за наказом Великої Громади, перед радою Кафи і також за її волею, 23 від якої становлять іншу сторону,

уклали договори від імені Великої Громади та поклялися таким 24 чином:

домовленості та умови вони уклали, щоб усупереч договорам не чинити;

з паном Ільясом, (який діє) від імені імператора, 25 укладають договори й зобов’язуються всі франки, які знаходяться в Кафі і в містах Великої 26 Громади, що всі будуть вірними та відданими імператорові, та його другу друзями будуть, а його недругам 27 недругами будуть;

і до своїх міст і до своїх фортець не прийматимуть недругів імператора, ні 28 також тих баронів, які відвертали б обличчя від імператора, і звеличуватимуть ім’я імператора згідно 29 зі своїми можливостями, як робили за часів імператорів минулих.

Крім того, уклали договори, що тітан 30 увійде до Кафи, і купців, які приходитимуть і йтимуть, їх він має судити,

і мессір консул, 31 який є зараз, і ті, які будуть, здійснюватимуть увесь суд над тими, хто мешкає в межах 32 Кафи, у спосіб, який був би.

Крім того, укладено договори, що в Кафі може перебувати 32 податківець імператора та стягувати імператорський податок на торгівлю згідно з первинним звичаєм.

З боку 33 імператора та зі свого боку Ільяс-бек як пан Солхата, зобов’язався мессірові 34 консулу та синдикам і його раді, які (діють) від імені Великої Громади Генуї та 35 Кафи, що ті вісімнадцять поселень, які були Солдайі, а потім пан Мамай 36 силоміць їх забрав, що ті вісімнадцять поселень нехай будуть під управлінням громади та мессіра 37 консула, та нехай будуть вільні від імператора.

Так саме Готію з її поселеннями та з 38 її народом від Чембало до межі Солдайі, [й] ті три поселення Чембало нехай будуть Великої 39 Громади, і нехай будуть вільні від Держави вищезазначені поселення, і також Готію, народ 40 з його землями та водами, пан Ільяс Великій Громаді їх віддає, і домовляється, і це 41 зробив і так поклявся, що не діятиме всупереч цим словам.

Також зобов’язується Ільяс- 42 бек, що той, хто себе визначає за генуезця, і такого, хто належить до їх народу, на землях імператора 43 може сіяти, та його худоба і люди його господи можуть ходити, і хай платить податок амбар 44 імператорові.

І всі купці, які прибувають і відбувають у землях імператора, хай будуть у безпеці, і щодо них 45 не застосовуватимуться нові звичаї.

І також раба чи рабиню, які втечуть із Кафи до Солхата, і з Солхата до Кафи, мають віддати, і тридцять п’ять аспрів за знахідку береться 46 і не більше.

І якщо підданці імператора матимуть питання про вимогу зробити певну річ до франків, 47 мессір консул виносить рішення у свій спосіб.

Рішення стосовно ханлуків Ільяс-бек 48 виносить у Солхаті, і тітан їх виносить у Кафі згідно з договорами, що (наведено) вище.

Ці 49 договори та угоди укладено в Кафі у палаці громади.

Посли 50 Ільяс-бека: Камаричі, син Акбаша, Ходжа Іса, син Гаджжі-Дауда, Алаеддін від їхнього бога [5], Ходжа Хасан, син Ахмата [???], Махо[мет] із Тани, Байрам-Ходжа, посли Ільяс- 51 бека, які прийшли із пайзою імператора, і з послами пана та з 52 вісниками разом із мессіром консулом, з його синдиками та його радою, які 53 згадані вище.

Про ці договори записано рукою Антоніо 54 Масорро, писця громади.

І цими вищенаведеними домовленостями я, Ільяс, є задоволеним, і так я їх підписав 55 у Солхаті і так клянуся, що цих договорів і угод дотримуватимуться, і нічого не робитиму всупереч їм.

І так я задоволений, що Антоніо Масорро, писець громади, зробив один запис на своєму примірнику 56 латиною, і також Франческо де Джибелетті написав цей запис уйгурськими 57 літерами, і мій знак на цьому поставив, і ще один запис у той же спосіб, як цей, 58 з печаткою громади ми маємо.

Цим словам є свідками: Реджеб, син 59 Ітурлу, пан Мерет-Буга, син пана Ягалтая, Камаричі, син Акбаш-бека, Карабуга, 60 син Акбаш-бека.

Пандасені, черкес, перекладач, Джоанне Рісо.

Мусульманський рік 61 сімсот вісімдесят другий, двадцять і 8 день місяця Зу-л-када.

Було записано в 62 палаці Ільяс-Бека.

Зроблено витяг того, що вище, з публічних актів курії Кафи, 63 а саме зі збірки реєстраційних записів, мною, нотарієм, який нижче підписався.

Консул 64 Кафи.

Юлиан Панізарий, нотаріус і писець курії Кафи.

Примітки

1. Букв. «острову».

2. Букв. «в Імперії Газарії».

3. Тлумачення О.В. Джанова, можливий також переклад «три колодязі».

4. Так саме, як і в попередньому договорі в оригіналі «ysora», букв. «острів».

5. О. Джанов вважає, що це назва певної місцевості «Діо-дель-Оро», наведена в італійському перекладі («Золотий Бог») чи спотворена тюркська «…ллари».