Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

3. Житійність як площина містифікації в романі Сильві Жермен «Дні гніву»

Баняс Наталія

Роман «Дні гніву» Сильві Жермен написаний за зразком сімейної хроніки і цілком би відповідав такому жанровому визначенню, якби не його тяжіння до містичних глибин буття. Містика потрапляє в текст, відповідно до авторської манери письма, через маргінальні тематичні одиниці тексту, як то: лейтмотив, асоціація, цитата, міфологема тощо. Нашим завданням буде простежити породження містики на рівні лейтмотивів у романі «Дні гніву», тобто ми свідомо обираємо таке обмеження художнього простору тексту, але зазначаємо, що саме в цій площині зосереджена найбільша кількість художніх містифікацій.