Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Велика гармонія

Богдан-Ігор Антонич


Примітки

Окремою книжкою «Велика гармонія» за життя автора не виходила. Із 46-ти поезій збірки лише деякі було опубліковано на сторінках часопису «Дзвони» (одинадцять – у 1932 і одна – у 1933 рр.). Після смерті Б. І. Антонича чернетка поезій, у якій серед інших творів містилася і вся «Велика гармонія» (окрім двох віршів, які, щоправда, були серед друкованих у «Дзвонах») опинилася у Святослава Гординського. У 1991 році, під час свого візиту до України, С. Гординський передав цю чернетку до Львівської національної бібліотеки. Підстав. вважати «Велику гармонію» окремою поетичною збіркою да титульна сторінка згаданої чернетки, на якій поміж іншим автор зазначив: «Поезії релігійні з проектованої збірки “Велика гармонія”».

Вперше збірку опубліковано у «Зібраних творах, 1967». Упорядники подали як вірші з рукопису (крім одного – «(Agnus Dei)»), так і ті два, які знаємо лише з публікації у «Дзвонах». Вірші подано в основному за хронологічним принципом, однак щодо деяких текстів цього принципу не дотримано. Більшість заголовків до текстів збірки Б. І. Антонич подав латинською та грецькою мовами (лише деякі із віршів мають робочі заголовки та підзаголовки українською мовою, які автор подав у дужках). Упорядники «Зібраних творів, 1967» подали до кожного вірша український варіант заголовку. Окрім цього, велика частина текстів зазнала редакторського втручання.

Усі вірші «Великої гармонії» було написано упродовж 23 березня – 3 червня 1932 року. У «Зібраних творах, 1967» в багатьох текстах зазначено 1933-ій рік. Однак у рукописах Антонича, лише 1932-ий рік. Окрім цього, зазначаючи дату написання, Антонич не лише вказував рік, але й день, число і місяць. За календарем всі зазначені Антоничем дні та числа є правильні стосовно 1932 року. Отже, є підстави датувати «Велику гармонію» 1932-им роком.

У всіх пізніших виданнях творів Б. І. Антонича «Велику гармонію» передруковували за «Зібраними творами, 1967» (включно з українсько-англійською білінгвою «Велика гармонія, 2007»). У «Поезіях, 1989», антології М. Ільницького «Над рікою часу, 1999» та «Великій гармонії, 2003» її подано як останню збірку поета, натомість у «Творах, 1998» та у «Вибраному, 2003» – як другу.

У цьому виданні «Велику гармонію» теж розташовуємо як другу за порядком поетичну збірку. Вірші, опубліковані на сторінках «Дзвонів», подаємо за цією публікацією, всі інші – за рукописом, який зберігається у Львівській національній бібліотеці. Оскільки авторську дату написання зазначено лише в рукописі, то у віршах, публікованих у «Дзвонах», додаємо її. Усі вірші розташовуємо за хронологічним принципом. Заголовки подаємо так, як в Антоничевому рукописі.

Подається за виданням: Богдан Ігор Антонич Повне зібрання творів. – Льв.: Літопис, 2008 р., с. 85 – 113.