Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Глитай, або ж Павук

Марко Кропивницький

Драма у 4 діях і 5 одмінах

Лицедії

Йосип Степанович Бичок, багатий чоловік, літ 65.

Мартин Хандоля, багатий селянин, літ 45.

Стеха, стара баба.

Олена, її дочка.

Андрій Кугут, чоловік Оленин.

Христя, дівчина, подруга Олени.

Іван Павлович, заїжджий міщанин.

Юдко, шинкар.

Зборщик.

Кіндрат, хлопець, наймит Бичків.

1-й, 2-й, 3-й чоловіки.

1-а, 2-а молодиці.

Дівчина, літ восьми.

Двоє малих дітей.

Парубки, дівчата й селяне.

Діється у Херсонщині.


Примітки

Вперше надруковано у вид.: Кропивницький М. Л. Збірник творів. – К., 1882. – Т. 1. – С. 67 – 128.

Складна історія написання п’єси висвітлена у статті В. М. Івашкова «Історія написання п’єси «Глитай, або ж Павук» (1990 р.).

Подається за першим варіантом п’єси, авторизований список якої зберігається в Ленінградській театральній бібліотеці ім. А. В. Луначарського, ін. № 24306.

Подається за виданням: Марко Кропивницький Драматичні твори. – К.: Наукова думка, 1990 р., с. 123 – 162.