Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Українська декадентщина

Іван Нечуй-Левицький


Примітки

Подається вперше за чорновим автографом, що зберігається в ІЛ (ф. 11, № 5).

Після написання пародії «Без пуття, оповідання по-декадентському» в 1900 р. письменник почав писати і статтю, в якій, як він сам говорив, хотів показати «генезу й зародок цього чудернацького з явища». Вмістити цю статтю він збирався в IX томі своїх творів після згаданої пародії. Свого наміру автор не здійснив, IX том вийшов без цієї статті. В його архіві лишився чорновик статті, яку тут і подаємо.

Датується 1911 роком на підставі вихідних даних розглядуваних видань.

Аналізуючи декадентські твори, І. С. Нечуй-Левицький підкреслює їхню шкідливість для тогочасної української літератури. Слабкою стороною статті є те, що письменник залічує до декадентських творів і деякі оповідання О. Кобилянської та Н. Кобринської, написані в реалістичній манері.

В нашому е-перевиданні ця велика за обсягом статт поділена на розділи, і розділам дано назви.

Подається за виданням: Нечуй-Левицький І. С. Зібрання творів у 10-и томах. – К.: Наукова думка, 1968 р., т. 10, с. 187 – 222.