Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Нечай

Сидір Воробкевич

Поема історична

Присвячена братам Барвінським


Примітки

В нашому е-перевиданні розділам поеми дано назви.

Подається за виданням: Твори Ісидора Воробкевича. – Льв.: вид. т-ва «Просвіта», 1909 р., т. 1, с. 275 – 310.