Начальная страница

МЫСЛЕННОЕ ДРЕВО

Мы делаем Украину – українською!

?

Головатый

Г.Ф.Квитка-Основьяненко

(Материал для истории Малороссии)


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Отечественные записки», 1839, т. VI, розд. II, «Науки», с. 1 – 29, за підписом Грыцько Основьяненко.

Нарис написано на основі родинних спогадів і, можливо, також на підставі знайомства Г. Квітки-Основ'яненка із судовими справами, що стосувалися Семена Гаркуші (зберігаються в Державній бібліотеці СРСР ім. В. І. Леніна – фонд М. А.Маркевича – І. Л. Лукашевича – і в Центральному державному історичному архіві УРСР в м. Києві – фонд бібліотеки Київської тимчасової комісії). Ставлення Г. Ф. Квітки до С. І. Гаркуші різко розходилось із дворянсько-консервативними поглядами. Не випадково нарис письменника високо оцінив В. Г. Белінський, а Т. Г. Шевченко, захоплений нарисом, звернувся до Г. Ф. Квітки віршем «До Основ'яненка».

Увійшло до зібрання: Сочинения Федора Григоровича Квитки. Повести и рассказы Грыцька Основьяненка. Статьи исторические, т. III. Под ред. А. А. Потебни. Харьков, 1889, с. 3 – 34.

Автограф невідомий. Публікується за першодруком. В нашому е-перевиданні ця стаття розбита на розділи і розділам дано назви.

«Отечественные записки» – російський літературно-політичний журнал, виходив у Петербурзі 1820 – 1830, 1839 – 1884 рр. В 1839 р. його редактором-видавцем став А. Краєвський, який залучив до участі в журналі Г. Квітку-Основ'яненка. Літературно-критичний відділ щомісячника у 1839 – 1846 рр. очолював В. Белінський.

Головатий Антон Андрійович (пом. 1797 р.) – полковий старшина. Після зруйнування 1775 р. Запорізької Січі був військовим суддею Чорноморського козацького війська. Брав участь у російсько-турецькій війні 1787 – 1791 рр., у перському поході 1797 р.

Познайомився з родиною Квіток під час перебування у Харкові, куди привіз сина Олександра на навчання в колегіум. Полковник Ф. Квітка, батько письменника, будучи агентом по вербуванню козаків до Чорноморського війська, неодноразово звертався в цій справі з листами до А. А. Головатого з проханням наділити того чи іншого українського панка землею на Кубані (див.: Голобуцкий В. А. Черноморское казачество. Киев. Изд-во АН УССР, 1956, с. 138 – 139).

Подається за виданням: Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Зібрання творів у 7-ми томах. – К.: Наукова думка, 1981 р., т. 7, с. 7 – 29.