Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Листи

Деякі листи Панаса Мирного друкувалися ще за його життя: це звернення до мануйлівської «Просвіти» («Дніпрові хвилі», 1911, № 5 – 6) та лист до редакції газети «Рада» з приводу смерті Лесі Українки. 1893 р. Ом. Огоновськнй вмістив уривок з листа Панаса Мирного у своїй «Історії літератури руської». Перші посмертні публікації епістолярної спадщини письменника з’явилися 1925 р.: в «Записках історично-філологічного відділу УАН» (кн. 5) надруковано чотири листи до Михайла Старицького, а в «Науковому збірнику за рік 1924» (ДВУ) – 14 листів до М. Коцюбинського. Чотири листи до М. Заньковецької опубліковано 1950 р. в збірнику «Вінок спогадів про Заньковецьку».

Окремі листи публікувалися в журналах «Україна» (1929), «Мистецтво», «Літературна критика», а також у виданнях: Панас Мирний (Рудченко), Драми і комедії (ДВУ, 1929) та «Слово о плъку Игоревѣ» в українських художніх перекладах і переспівах XIX – XX ст.», Вид-во АН УРСР, К., 1953. Найбільшу добірку листів Панаса Мирного було вміщено у п’ятитомному виданні творів (К., Вид-во АН УРСР, 1955) – це листи до Івана Білика (Рудченка), Ц. Білиловського, В. Василенка, М. Грінченко, Я. Жарка, М. Заньковецької, І. Зубковського, Г. Коваленка, О. В. Коваленка, М. Коцюбинського, А. Левицького, М. Лисенка, Г. Маркевича, М. Мочульського, В. Науменка, Б. Познанського, полтавського міського голови, Н. Романович-Ткаченко, М. Старицького, М. Старицької, братів Тобілевичів та О. Шейдеман (періоду 1872 – 1919 рр.) – всього 68 листів.

До цього тому [Панас Мирний (П. Я. Рудченко) Зібрання творів у 7 томах. – К.: Наукова думка, 1971 р., т. 7, с. 345 – 581, з якого зроблено наш е-передрук] включено 186 листів періоду 1866 – 1919 рр. Крім хронологічних рамок, розширено коло адресатів Панаса Мирного, серед яких – М. Комаров, М. Кирпотенко, О. К. Коваленко, Олександр та Омелян Огоновські, М. Пильчиков, Олена Пчілка, П. Репетін та ін.

Листи розташовано в хронологічному порядку.

Назви місяців у Панаса Мирного Сучасні назви місяців
Січень Січень
Лютий Лютий
Березень, березозоль Березень
Квітень Квітень
Травень Травень
Липень Червень
Червень Липень
Серпень Серпень
Жовтень Вересень
Листопад Жовтень
Грудень Листопад
Студень Грудень