Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

9. Снага душі

Дмитро Донцов

В проповіді сего розділу знаходимо розважання про потребу: не плутати втечу від обов’язку з поміркованістю, а зречення з своїх прав – зі скромністю. Зберігти сильну душу – найвища чеснота християнина в тих тяжких терпіннях, які заподіяла Бельгії Німеччина.

В кожному разі не вільно утотожнювати лагідності з утечею перед обов’язком, ані поміркованості з відмовою від своїх прав. На допомогу лагідності приходить терпеливість, чесно га, яка являється одним зі складників душевної снаги, fortitudo. Коли ми зустрічаємо в комітетах, чи то постачання, чи інших, людей, що з насміхом^ а часто зарозуміло ставляться до своїх підвладних, то рівночасно бачимо, як часто ті самі люди, з проклонами уступають своїм противникам, мовчки ображаються і зрештою покидають свою працю, полишаючи противникові вільне поле. їм бракує зимної крови і сміливості. Чи справа йде про науку, добродійність, чи релігію, обороняйте без жадної слабості, послідовно душу дітей, вигоду бідаків, права католицьких родин. Справжня снага, forti tudo Christiana себе в чині проявляє спокійно, не уступаючи ні в чому, опирайтеся о ваше право. Інтереси, які ви обороняєте, не ваші особисті, лише інтереси Бога і його Церкви; ви не маєте права залишити їх оборони. Будьте тихі і скромні у вашому серці, але не будьте боязливі, ані трусливі, будьте відважні.

Одною з глибших причин відносної безплідносте життя численних людей, є те, що вірні і священики, не вистарчаюче усвідомлюють собі ті можливосте добра, якими розпоряджає християнська душа і священича ревність. Не утотожнюйте пиху з відвагою, ані малодушність з скромністю. Св. Павло сказав: Бо не той певний, хто салі себе хвалить, а кого Господь похваляє. (II. Посл. до Кор., X, 18). Бог вказує вам свою ласку, даючи вам змогу жити в найбільше трагічній добі нашої історії. Гартуйте отже вашу мужню душу. Відвагу, як і всі інші чесноти, треба плекати і розвивати через вправу. На вас лежить тяжка відповідальність. Хай вона не лякає вас. Коли Господь – каже один англійський письменник – навантажує на когось тягар вагою в 10 фунтів, Він рівночасно дає йому силу не зігнутися і під 20 фунтами. Найголовніше, щоби ви у ваших ділах підпорядкували себе Господеві. Тоді рука Божа допоможе вам в кожну хвилину бути на висоті вашого завдання.