Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Єврейські співанки

Джордж Байрон,
переклад Миколи Костомарова


Примітки

«Єврейські співанки» – авторська назва збірки перекладів з «Єврейських мелодій» («Hebrew mélodies») Байрона, під якою було опубліковано сім поезій в альманасі О. О. Корсуна «Сніп. Український новорічних. Скрутив Александр Корсун. Рік первий. – Харків, 1841»: «Журба єврейська», «Над Йорданом арабські верблюди пасуться…», «Місяць», «Погибель Саннахерибова», «Дика коза», «До жидівки», «Кохавсь я тобою…» Дозвіл Петербурзького цензурного комітету на друк дано 20 грудня 1840 р., за підписом О. Никитенка. Таким чином, переклади закінчено не пізніше листопада 1840 p.; датується орієнтовно: 1840 p., Харків.

У «Снопі» опубліковано лише частину виконаних Костомаровим перекладів з Байрона (Байрон написав двадцять три поезії). Нову їх добірку у складі рукопису другого випуску альманаху «Сніп», надісланого Корсунем 1841 р. до Петербурзького цензурного комітету, втрачено. Про це значно пізніше, ймовірно, у 1880-х рр., О. Корсун повідомив А. Л. Костомаровій, надсилаючи їй копії двох співанок – «Єврейської співанки» та «Бенкету Валтазара» (ЦНБ АН УРСР. – Ф. XXII. – № 2. – Арк. 1).

Подається за виданням: Костомаров М.І. Твори в двох томах. – К.: Дніпро, 1990 р., т. 1, с. 151 – 162.