Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Ілем

Юрій Федькович

Сонце низько, вечір близько –

Куда я зайду?

Де я, в кого «Добрий вечір»,

Привіт де найду,

Є хатина при долині

Мазана, нова, –

Коли ж у ній мого серця,

Дівчини нема.

Ох, дівчино, моє серце,

Де, душко, ти є?

На зеленій млаковині

Дуга воду п’є –

Може, й тебе, душко, взяла

Вона до небіс?..

На зеленім млаковинні

Ілем собі зріс.


Примітки

Друк. Правда, 1869, ч. 42, стор. 348.

Подається за виданням: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 351.

Вперше надруковано в журн. «Правда», 1869, № 42, с. 348.

На основі першодруку в Писаннях твір вміщено у розділі «Поезії 1868 – 1876 рр.», проте О. Маковей відніс його до 1865 – 1866 рр. [див.: Федькович Юрій. Твори. У 2-х т., т. 1, с. 510].

Автограф невідомий.

Шалата М. Й. Примітки. – В кн.: Юрій Федькович Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Листи. – К.: Наукова думка, 1985 р., с. 524.