Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

«Одних виучують писарить...»

Юрій Федькович

Одних виучують писарить,

А другі пнуться аж в попи;

А я лиш співанки на швару

Хотів посіяти, да й те

Мені не повелось, небого!..

Да що робити? – бити з богом

Ніхто не буде ся!.. Мабіть,

Така вже доля або світ.


Примітки

Друк. Правда, 1868, ч. 30, стор. 358;

Подається за виданням: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 322.

Вперше надруковано в журн. «Правда», 1868, № 30, с 358. На основі першодруку в Писаннях твір уміщено в розділі «Поезії 1868 – 1876 рр.», проте О. Маковей датує його 1865 – 1866 рр. [див.: Федькович Юрій. Твори. В 2-х т., т. і, с. 510].

Автограф невідомий.

Шалата М. Й. Примітки. – В кн.: Юрій Федькович Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Листи. – К.: Наукова думка, 1985 р., с. 524.