Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Ом. Партицькому

Юрій Федькович

посилаючи йому фотографію своєї хати й загороди

Отут я, брате мій, родився,

Отут дитячий вік згуляв,

Оттут і плакав і молився

І під могилу поховав,

Що було серцю до вподоби!…

Отут і сам в студенім гробі

Покладу бідну голою спати,

І тут йому Бога з неба ждати!


Примітки

Написано на обороті фотографічного знімка, під яким рукою Партицького підписано: «Загорода Федьковича». Під віршем підпис «Федькович». а з правого боку: «Нашому дорогому, неоціненому О. Партицкому на милую пам’ять!» Дати нема, та що захована найдавніша частина переписки Федьковича з Партицьким походить із 1867 р.. а в листах із того часу Федькович пише до Партицького як до давнього знайомого, про посилку фотографій загороди не згадує нічого, і рукопис на тій фотографії виглядає старшим від листів, то й віршик правдоподібно зложений раніше, у 1865 – 66 р.

Подається за виданням: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 190.