Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Співак

Юрій Федькович

(За Шіллєром «Die Theilung der Erde»)

«Ходіть, люди, ходіть, добрі,

Ходіть, мої діти! –

Каже господь милосердний, –

Поділю вас світом.

Що видите – то і ваше,

Усьо вам дарую!»

Ох, лишенько: як мурашки,

Усі ворухнулись!

Гуцул вхопив полонину,

Мужик хапнув поле,

Циган – клевець та ковало,

Дяк сів серед школи,

Жид загарбав мішок грошей,

Німець – бочку пива

І так далі, і так далі –

Усьо розфатили!..

Аж і співак шкандибає:

«А мені що, боже?»

«Ох, лишенько! А ти ж де був

Дотепер, небоже,

Що не прийшов, коли другі?»

«Я був, боже, в раю,

Щоб на тебе надивиться,

Послухать, як грають

Ті ангели білокрилі, –

От де я був, боже!»

«А що ж робить? – каже господь, –

Я вже не поможу…

Да дві речі ми остались –

І ті ти дарую:

Мій світ світлий з ангелами

І волю святую».


Примітки

Друк. Правда, 1868, ч. 9, стор. 102.

Це не переклад, але переспів поезії Фрідріха Шіллера «» (1795).

Подається за виданням: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 311 – 312.

Вперше надруковано в журн. «Правда», 1868, № 9, с 102.

В Писаннях на основі першодруку баладу вміщено у розділі «Поезії 1868 – 1876 рр.», тим часом Ю. Федькович у листі до віденської молоді писав про цей твір як закінчений уже в середині 1866 р.

Автограф невідомий.

Шалата М. Й. Примітки. – В кн.: Юрій Федькович Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Листи. – К.: Наукова думка, 1985 р., с. 525.